Verantwoording

Deze website is nog niet klaar. Regelmatig komen er nieuwe gegevens bij. Als u aanvullingen of opmerkingen hebt zijn die zeer welkom. Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Deze kroniek zal binnenkort ook als boek verschijnen. 


De geboorte- huwelijks- en sterfdata werden ontleend aan: www.allelimburgers.nl   www.openarch.nl,
www.familysearch.org, www.graftombe.nl. lVoor België werd ook gebruik gemaakt van www.search.arch.be . Voor Duitsland werd gebruik gemaakt van http://meta.genealogy.net/ en van http://pr2.leoaretz.de .
Verder zijn veel feiten uit kranten verzameld via www.delpher.nl .

Omdat de geboortegegevens na ca. 1915 niet openbaar zijn, zijn de generaties XII en XIII niet compleet en ontbreken bij generatie XI vaak de na 1915 geboren kinderen.
Voor 1800 zijn de kerkelijke gegevens voor doop, huwelijk en begrafenis gebruikt. Na 1800 zijn het de gemeentelijke gegevens. Het kerkelijk huwelijk was het belangrijkste, maar toch is het wettelijk huwelijk vermeld. Waar gegevens over het kerkelijk huwelijk bekend zijn, zijn die ook vermeld. Bij de geboorte zijn de officiële voornamen vermeld, ook in de Franse tijd. In plaats van de Franse namen werden later weer gewoon de Nederlandse namen gebruikt. Meestal zijn er 2 of 3 voornamen. Getracht is de echte voornaam te achterhalen, b.v. uit de handtekening, het doodsprentje of het grafopschrift. Voor 1800 werd in de schepenakten meestal de roepnaam gebruikt. Daarna is de roepnaam  meestal niet bekend, behalve die van de laatste generatie.
Er zijn een aantal kinderen met de naam Slangen, waarvan de vader niet bekend is. De kinderen kregen de achternaam van de moeder. In de regel werden de kinderen na het huwelijk erkend. Als de vader echter gehuwd was of een familielid was hield het kind de achternaam van de moeder. De nakomelingen van deze kinderen zijn in deze kroniek meegenomen, hoewel ze dus genetisch gezien er niet altijd bij horen.

De gegevens van voor 1600 zijn grotendeels ontleend aan “Uit het duister verleden. Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens” van H.C.J.M. Kreijns.
De gegevens uit schepenakten, notarisakten, memories van Successie enz. zijn grotendeels afkomstig van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht en de archieven van Rijckheyt in Heerlen.Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de "collectie Habets" op genealogie-limburg.net. Een lijst met gedetaillerde bronnen is nog in de maak. Wat betreft Nuth zijn deze al te vinden in de genealogie van Slangen in Nuth op www.genwiki.nl/limburg. Deze genealogie is geschreven door Harry Luijten, die verder nog op een aantal punten bijgedragen heeft aan deze kroniek.

De gegevens over de Bokkenrijders zijn afkomstig van de website "Bokkenrijders en hun afstammelingen" op htpps://johnve.home.xs4all.nl

Veel dank ben ik verschuldigd aan Jan Schlangen uit Kerkrade, Harry Luijten uit Culemborg, Funs Patelski uit Klimmen en Jean Wasserman uit Valkenburg voor hun bijdragen.

De meeste gegevens van het echtpaar Schlangen-Herpers uit Kerkrade (XII.10) en hun nakomelingen zijn verzameld door hun kleinzoon Jan Schlangen uit Kerkrade.
De gegevens over het gezin Slangen-Hennen (XIII.1) zijn grotendeels verzameld door hun kleinzoon Wiel Slangen uit Heerlen.
Veel gegevens van het echtpaar Slangen-Haeren (XI.70) zijn afkomstig van hun kleinzoons Wim Slangen uit Kerkrade en Jack Grummer uit Echt.
De gegevens van het echtpaar Slangen-Helten (XII.25) zijn grotendeels afkomstig van hun kleinzoon Frans van Geffen uit Heerlen..
De foto's en een deel van de gegevens van het echtpaar Slangen-van der Starre (XI.46) zijn aangeleverd door hun achterkleindochter Ellen Piller uit Alphen (NB).
Miel Bruls uit Nuth
leverde veel informatie over de woonhuizen van de familie Slangen in Nuth.
Lieke Boumans-Willems uit Hoensbroek stelde de foto's van de huizen van Balthasar Slanghen (X.3) beschikbaar.
Bettie Gorgels uit Hoogezand leverde informatie over haar grootouders Zeehandelaar-Slangen (dochter van XII.17).
De gegevens over het gezin van Paul Slangen (zoon van XI.73) zijn afkomstig van Mabel Slangen uit Zeist.
Grace Slangen uit Amsterdam zorgde voor de gegevens van het gezin van Jacob Slangen (XIII.38).
Chris Caanen uit Stein leverde informatie over het gezin Mevis-Slangen (dochter van VIII.7).
Harry Luijten uit Culemborg was een belangrijke informatiebron wat betreft de tak Nuth.
Philippe Tychon uit Caen (F) leverde informatie en foto's van zijn voorouders Slangen-Schmitz (XII.26).
Anton en Wiel Slangen uit Kunrade leverden de gegevens over het gezin van hun grootouders Slangen-Dohmen (XI.33).
De gegevens van Slangen- Klein (XII.5) zijn afkomstig van hun kleinzoon Günter Ganser en zijn vrouw Liesel uit Breinig (D).
Hun kleinzoon Jo Slangen uit Maastricht leverde veel informatie over het gezin Slangen-Luijten (XII.42).
Jean Wasserman uit Valkenburg leverde informatie over het gezin Slangen-Beckers (XII.37 en over diverse Duitse takken.
Fritz Müller uit Marktleuthen (D) verstrekte informatie over het gezin Slangen-Eigelshoven/Potratz (XIII.60)
De gegevens over het gezin Slangen-Caffe (XIII.62) zijn afkomstig van hun kleinzoon Dieter Slangen uit Stolberg (D).

Kopieerwaarschuwing
Genealogische publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Alhoewel gegevens veelal uit openbare archieven afkomstig zijn, levert het opzoeken, interpreteren, verzamelen, selecteren en ordenen van die gegevens een uniek werk op. Auteursrechtelijk beschermd werk mag niet zondermeer gekopieerd of herpubliceerd worden.
Houdt u aan de volgende regels
1. Vraag toestemming voor het overnemen van gegevens of licht de auteur op z'n minst in, de kans is groot dat de auteur toestemming geeft, vaak leidt het contact ook weer tot meer uitwisseling van gegevens.
2. Gebruik de gegevens pas nadat u deze heeft gecontroleerd, het liefst bij de bron (het archief).
3. Vermeld van wie u de gegevens heeft overgenomen en ook de originele bron.