Generatie X.


X.2 Thomas Arnoldus Slangen en Catharine Elise a Campo     Hoensbroek
(zoon van IX.2, kleinzoon van VIII.2) 
Thomasis geboren op 2-2-1775 in Hoensbroek en daar gestorven op 27-2-1863, 88 jaar oud. Hij trouwde op 12-2-1811 in Schinnen met Catharine Elise a Campo. Beiden kunnen niet schrijven. Catharina is gedoopt op 22-5-1765 in Schimmert. Volgens de trouwakte is ze geboren in Nuth; ze groeide op op Nieuwhuis in Nuth (Terstraten). Ze is een dochter van de a Campo's die vele generaties op Nieuwhuis woonden. Ze is gestorven op 27-4-1853 in Hoensbroek, 87 jaar oud (volgens de overlijdensakte is ze 92 jaar oud). Ze is een dochter van de pachter van de Nieuwenhof in Nuth en haar grootvader was schepen van Schinnen en Nuth. Haar moeder Sophia Mertens is op 30-11-1774 gestorven en in Nuth in de kerk begraven.
Thomas had een grote boerderij op de Schurenberg, waar ook zijn ouders al woonden. In 1816 koopt hij nog grond erbij, ongeveer 4000 m2 voor 259 francs. Ze hadden  in 1830 2 inwonende knechten en een dienstmeid. In die tijd mocht niet met ieder paard gefokt worden; boeren mochten hun merrie alleen laten dekken door een paard dat hiervoor toegelaten was. Thomas had een roodschimmel die hiervoor gebruikt mocht worden.
Vanaf 1822 tot 1850 was Thomas gedurende vele jaren raadslid in Hoensbroek; in 1825 was hij wethouder. Bij het overlijden is zijn naam Slanghen. Het echtpaar woonde op de Schurenberg en had geen kinderen.
Vanaf 1827 hadden ze Frans Peter Widdershoven, jongste zoontje van Arnolds overleden zus Maria Elisabeth, in huis. In 1841 tot 1844 pacht Thomas van zijn nicht Sophia Barbara een boerderij met 4 hectare grond op de Schurenberg. In 1849 verkoopt Thomas de boerderij met alle grond (35 percelen, meer dan 9 hectare) aan zijn zwager Laurens Widdershoven; zijn zoon Frans erft alles. Thomas blijft er tot zijn dood wonen. Frans Widdershoven trouwt in 1853 met Maria Florax. In 1860 overlijdt hij en Maria sterft in 1863. Hun 3 kinderen tussen 5 en 9 jaar blijven alleen achter. Ze groeien op bij hun oom in Hoensbroek-dorp. Na de dood van hun moeder erven ze de boerderij van Thomas met in totaal 97 percelen grond. De totale waarde was meer dan 15.000 gulden. Vanaf 1875 wonen de kinderen samen op de boerderij op Schurenberg.
X.2JL3 1 1826

Uit: Journal du province de Limbourg 3 januari 1826


Na 100 jaar nog bidden voor je bet-overgrootvader.
In 1827 wordt bij de notaris de betaling van de missen voor Erken Slangen (VI.1) in de kerk van Hoensbroek opnieuw geregeld. 100 jaar daarvoor zijn via een onopzegbare lening van 800 gulden, waarover 4 % rente betaald zou worden, deze missen voor de eeuwigheid geregeld. Al een aantal jaren was er echter geen rente betaald. Zes nakomelingen van Erken waaronder Thomas Arnoldus en zijn nicht Sophia Barbara zijn bereid voor hun bet-overgrootvader samen 32 gulden Luiks per jaar te betalen en ook de achterstallige betalingen van de laatste 5 jaar. Ook borgen ze met land voor de toekomstige betalingen. Thomas borgt met bijna een hectare en Sophia Barbara met iets minder dan een halve hectare grond. Wanneer het bidden voor Erken gestopt is is niet bekend.

X.3 Balthasar Slanghen en  Marie Ide Cremers     Hoensbroek
(zoon van IX.2, kleinzoon van VIII.2)
Balthasar is geboren op 15-5-1777 in Hoensbroek en daar gestorven op 17-6-1869, 92 jaar oud. Hij trouwde op 23-10-1806 in Hoensbroek met Marie Ide Cremers. Zij woonde in Hoensbroek, maar is in Oirsbeek  geboren op 9-3-1775. Ze stierf op 2-10-1844 in Hoensbroek, 69 jaar oud. Balthasar was landbouwer en woonde in Hoensbroek bij de kerk in het ouderlijk huis van zijn vrouw. Balthasar en ook zijn kinderen zijn gedoopt als Slangen, maar rond 1855 veranderen ze hun naam in Slanghen. Balthasar was raadslid van Hoensbroek vanaf 1822 en in 1830 wethouder.

X.3hoofdstr
Het woonhuis van Balthasar aan de Hoofdstraat tegenover de kerk. Drie generaties Slanghen woonden hier. Door de poort kwam je op een binnenplaats waar stallen en een schuur waren. Erachter lag een grote weide en tuin. Het huis werd in 1925 afgebroken.
Het paar had 5 kinderen, die allemaal konden schrijven.. De doopnamen zijn in het Frans, daarachter de naam volgens het bevolkingsregister van 1830.
1. Sophie Barbe (Sophia Barbara) is geboren op 12-3-1808 en  is gestorven op 17-5-1858 in Schaesberg, 50 jaar oud. Ze trouwde op 29-5-1840 in Schaesberg met Gerard Borghans, daar geboren op 19-9-1799  en gestorven op 8-9-1853, 53 jaar oud. Borghans was vanaf 1836 gemeentesecretaris van Schaesberg. Als secretaris verdiende hij 130 franken (f. 62) per jaar. Ze hadden een eigen huis (met tuin en boomgaard 1025 m2 ) en 1,5 hectare grond. Tot 1873 hadden hun kinderen nog 1360 m2 grond in Hoensbroek. Ze hadden 6 kinderen waarvan er één jong stierf. Hun oom Egidius was voogd van de kinderen tot ze meerderjarig waren. Een zoon werd notaris in Noorbeek, de anderen woonden later in Brussel, Antwerpen, Birmingham en Kampen.
2. Chretien Hubert (Christian Hubert) is geboren op 29-3-1810 en is gestorven op 4-11-1845 in Hoensbroek, 35 jaar oud. Hij trouwde op 12-10-1842 in Hoensbroek Maria Lucia Barbara Kerckhoffs. Zij is geboren op 3-12-1809 in  Hoensbroek en daar gestorven op 2-10-1874, 64 jaar oud.      XI.4.
3.Jean Baptiste Hubert is geboren op 27-12-1812 en is gestorven op 21-4-1865 in Gulpen, 52 jaar oud. Hij trouwde op 15-11-1852 in Neuss (D) met Maria Eva Reisen, geboren in 1816 in Neuss en gestorven op 21-1-1876 in Gulpen.           XI.5
4. Karolus (Karel) is geboren op 24-2-1815 en gestorven op 26-2-1895 in Hoensbroek, 2 dagen na zijn 80-e verjaardag. Hij trouwde op 12-10-1842 in Hoensbroek met Maria Ida Florax. Zij is geboren op 10-11-1816 in Hoensbroek en daar gestorven op 19-2-1898, 81 jaar oud.     XI.6
5. Gelis (Egidius) is geboren op 23-8-1820 en gestorven op 12-10-1882 in Hoensbroek. Hij trouwde op 4-9-1874 in Heerlen met Maria Hubertina Franck, geboren in Schaesberg op 10-7-1841. Zij stierf op 9-6-1894 in het Elisabethstift in Kerkrade. XI.7

In 1808 kocht Balthasar 1340 m2 grond aan Pastoors Coulen voor 135 francs.Toen hij overleed had hij 3 huizen. Het huis van zijn schoonouders bij de kerk ging naar zijn zoon Karel, de boerderij aan de Flatterstraat naar de dochters van Christian en het aan de Flatterstraat nieuw gebouwde huis aan Egidius. De jaarlijkse belasting voor de huizen was resp. 21, 15 en 36 gulden. Verder bezat Balthasar 4,6 hectare grond (belasting in 1863 f. 120,89) die onder de 5 kinderen verdeeld werd.

X.5 Pieter Thomas Slangen                       Hoensbroek
(zoon van IX.3, kleinzoon van VIII.2)
Thomas is gedoopt op 19-2-1786 en ongehuwd gestorven op 11-12-1860 in Hoensbroek, 74 jaar oud. Hij diende in het leger van Napoleon in het 76-e Cohorte. Hij was landbouwer en woonde rond 1830 in een eigen boerderij in Kouvender naast zijn zus Maria Anna. In 1826 pacht hij 8280 m2 akkerland van het landgoed Passart. In 1828 verkoopt hij 1366 m2 akkerland voor f. 50,00. In 1833 koopt hij van zijn 5 mede-erfgenamen (waaronder zijn zus Anna en zijn broer Wilhelmus) het huis van zijn moeder met tuin en weide (5540 m2) op de Muisberg en een weide in de Koumen (17 are) voor 600 francs. Ook koopt hij van zijn broer Willem voor 100 francs een weide in de Slek (2070 m2) die Willem van zijn moeder geërfd had. Hij leent hiervoor 1900 francs en borgt met zijn twee huizen en 9 percelen grond (bijna 3 hectare). In 1848 betaalde hij f. 30,46 belasting voor de grond en f. 9,00 voor het huis. In 1857 verkocht hij een huis aan Egidius (XI.7), de zoon van zijn neef. Ook verkocht hij tussen 1857 en 1862 ongeveer 2 hectare grond. Bij zijn overlijden had hij nog ongeveer een halve hectare grond (waarde f. 550) en meubilair en kleren ter waarde van f.15. Ook had hij aan iemand f.1050 uitgeleend. Hij had geen testament gemaakt; de erfenis werd verdeeld tussen zijn broer Willem, zijn zus Maria en de nakomelingen van zijn halfzus Barbara. Die moesten wel nog de kosten van zijn verzorging van een half jaar betalen (f. 142,50) en de begrafenis (f. 99,12). Bovendien moest over de erfenis f. 94,82 belasting betaald worden.

X.6 Joannes Wilhelmus Slangen en M.Joosten / C. Jorissen / J. M. Vanhommerig.     Heerlen, Klimmen 
(zoon van IX.3, kleinzoon van VIII.2)
Willem is gedoopt op 4-6-1790 in Hoensbroek en overleed op 7-4-1871 in Heerlen, 80 jaar oud. Hij diende in het leger van Napoleon in het 48-e en het 131-e Regiment Infanterie en vocht vooral in het oosten van Duitsland.. Hij had blauwe ogen en bruin haar en is niet opgeroepen voor militaire dienst in het Nederlandse leger. Hij trouwde op 1-6-1822 in Brunssum met Maria Joosten. Beiden ondertekenden de huwelijksakte niet; ze konden niet schrijven. Maria is geboren op 30-9-1799 in Brunssum. In 1823 pachtte Willem een boerderij "aan her Einde" in Heerlen op de grens met Hoensbroek. Het was een huis met schuur en stalling en 0,6 hectare grond. Een van de afspraken was dat de verpachter jaarlijks een kar met 2 paarden zou sturen om gedurende 2 dagen "heij te varen" als bemesting van het land. In 1826 pachtte hij in Kouvender een boerderij met bijna 2 hectare grond. De pacht was 49 gulden per jaar, te betalen in gangbare gouden of zilveren munte. Een van de voorwaarden was dat het dak elk jaar opnieuw gedekt moest worden met 200 schoven stro. In 1827 verkoopt Willem 2297 m2 akkerland in Hoensbroek voor f. 93,21. In 1833 verkoopt hij aan zijn broer Peter Thomas 2070 m2 weide in Hoensbroek voor 100 franc.
Maria maakte al in 1832 een testament. Ze stierf 3 jaar later, op 9-3-1835 in Hoensbroek (Kouvender), 35 jaar oud. In haar testament regelde ze dat ¾ van haar bezit naar haar man zou gaan en ¼ naar haar vader. Het ging om haar deel in een huis en 4000 m2 grond (de helft heide) in Brunssum.
Willem trouwde opnieuw op 13-11-1835 in Heerlen met Maria Catharina Jorissen (Gorissen), geboren op 29-1-1802 in Heerlen. Zij stierf 2 jaar later, op 18-11-1837 in Hoensbroek. Op 13-10-1840 trouwde Joannes in Klimmen een derde maal, nu met Johanna Maria Vanhommerig, weduwe, geboren in Klimmen op 3-7-1795 en gestorven op 8-3-1867 in Retersbeek, waar ze toen woonden. Willem woonde na het overlijden van zijn vrouw nog 4 jaar bij een kennis in Heerlen. Bij zijn overlijden wordt als beroep werkman opgegeven.
Alleen met zijn eerste vrouw kreeg Willem kinderen, die echter alle drie jong stierven.
1. Hendrik Joseph is geboren op 14-1-1823 in Hoensbroek en gestorven op 28-1-1823, 2 weken oud.
2. Peter Thomas Antoon is geboren op 26-1-1824 in Heerlen en is gestorven op 28-1-1824, 2 dagen oud.
3. Maria Magdalena is geboren op 11-9-1826 in Heerlen en  is gestorven op 25-2-1831 in Hoensbroek, 4 jaar oud.    

X.7 Joannes Arnoldus Slangen en  Marguerite Meringen      Hoensbroek
(zoon van IX.4, kleinzoon van VIII.3)
Arnold is geboren op 6-1-1777 in Hoensbroek en daar gestorven op 22-11-1849. 72 jaar oud. In 1796 woonde hij thuis in Terschuren en was hij wolspinner. Hij trouwde op 26-11-1805 in Hoensbroek met Marguerite Meringen (Meringer, Maringer, Moeringer). Zij  is geboren op 8-1-1776 in Hulsberg. Ze stierf, een maand na haar man, op 27-12-1849 in Hoensbroek, 73 jaar oud. In 1816 was Arnold werkman, in 1830 dagloner en in 1842 landbouwer; hij kon niet schrijven. Ze hadden een huis met tuin en boomgaard in Terschuren (1416 m2); het huis werd in 1843 herbouwd. Het is een klein huis geweest want ze betaalden er maar 9 gulden belasting over. Bij zijn overlijden had Arnold ook nog ongeveer 3300 m2 grond.
Ze hadden 3 kinderen en in 1808 nog een doodgeboeren kind. De zoons konden schrijven, de dochter niet.
1. Jan Hendrik (in 1830 Jan Joseph) is geboren op 1-4-1806 en gestorven op 14-2-1869 in Hoensbroek, 62 jaar oud. Hij trouwde op 19-10-1842 in Nuth met Maria Josepha Quadvlieg. Zij is geboren op 17-2-1810 in Schaesberg. Ze kon niet schrijven en is gestorven op 23-2-1852 in Hoensbroek, net 42 jaar oud.      XI.8
2. Maria Catharina is geboren op 30-12-1811 en in Hoensbroek gestorven op 5-12-1880, 68 jaar oud. Ze trouwde op 17-7-1841 in Hoensbroek met Joannes Quaedackers, geboren op 7-1-1808 in Hoensbroek en daar gestorven op 2-4-1874, 66 jaar oud. Hij was arbeider en kon niet schrijven. Ze hadden 3 kinderen. Toen ze overleden hadden ze een huis met boomgaard en tuin in Terschuren en ongeveer 5000 m2 grond. De totale waarde was f. 450. Aan huisraad en kleren hadden ze f. 175. De kinderen moesten wel nog de begrafenis (f.75) betalen.
3. Jan Andries is geboren op 17-8-1816 en is in Hoensbroek gestorven op 8-2-1873, 56 jaar oud. Hij trouwde op 29-11-1849 in Hoensbroek met Maria Gertrudis Ploemen (Plum). Zij geboren op 29-4-1802 in Margraten. Ze stierf 6 jaar later, op 24-2-1856 in Hoensbroek, 53 jaar oud. Andries hertrouwde op 3-5-1869 in Hoensbroek met Maria Helena Habets, maar hij stierf zelf nog geen 4 jaar later. Helena is geboren op 13-7-1833 in Wijnandsrade en is  gestorven op 30-9-1905 in Hoensbroek, 72 jaar oud.         XI.9

X.11 Johannes Nicolaus Slangen en  Josephine Hollanders   Gulpen
(zoon van IX.5, kleinzoon van VIII.3)
Joannes (Jan) is geboren op 26-3-1784 in Schin op Geul en gestorven op 21-1-1857 in de Del in Gulpen, 72 jaar oud. Hij trouwde in Gulpen op 10-11-1809 voor de wet en op 19-11 voor de kerk met Josephine Hollanders, geboren op 30-10-1780 in Gulpen en daar gestorven op 11-3-1845, 64 jaar oud. Bij het trouwen overlegt hij (door een fout bij de gemeente Schin op Geul?) de geboorte-akte van zijn broer Joannes Arnoldus. Bij de geboorte van zijn kinderen wordt daarom soms ook die naam gebruikt. Jan is schaapherder van beroep. 
Ze hadden 6 kinderen, 5 meisjes en een zoon die jong stierf. Jan en zijn vrouw konden hun naam schrijven, maar geen van de kinderen kon dat. De mannen waar ze mee trouwden hadden allemaal als beroep dienstknecht en konden (op één na) ook niet schrijven. 
1. Anna Catharina is geboren op 1-8-1810 en is in Gulpen gestorven op 11-8-1863, 53 jaar oud. Ze trouwde op 29-6-1837 in Gulpen met Jean René Outman (Autmans), geboren op 11-8-1808 in Nuth. Hij was dagloner en later landbouwer. Eerst woonden ze in Stokhem (Wijlre), in 1850 in Pesaken 36, in 1857 in de Del. Ze hadden in de Del een eigen huis met tuin en 7 percelen grond (driekwart hectare).Ze hadden 5 kinderen, waarvan er één jong stierf. De kinderen konden schrijven.
2. Maria Angelina is geboren op 23-7-1813 en is in Gulpen gestorven op 23-3-1883, 69 jaar oud. Ze trouwde op 31-3-1842 in Wijlre met Michael Heijendahl, geboren op 11-11-1798 in Gulpen-Etenaken. Hij was weduwnaar en is gestorven op 20-10-1874 in Gulpen, 75 jaar oud. Ze hadden in Euverem een eigen huisje met tuin (390 m2 ). Ze hadden 3 kinderen, die konden schrijven.
3. Anna Gertrudis is geboren op 9-2-1816 en gestorven op 22-12-1894 in Cadier en Keer, 78 jaar oud. Ze trouwde op 14-11-1839 in Margraten met Joannes Petrus Braeken. Hij is geboren op 13-1-1812 in Margraten en is gestorven op 18-12-1889 in Cadier en Keer, 77 jaar oud. Ze hadden 9 kinderen, waarvan er 4 jong stierven. Rond 1845 woonden ze in Bemelen en van 1849 tot 1859 in Amby. In 1869 kochtten ze voor f. 228,37 een huis in Cadier en Keer met schuur, erf en tuin (980 m2). Ook hadden ze nog 1080 m2 grond in Heer en ze hadden landbouwgrond gepacht. In 1889 hadden ze 2 koeien en 13 kippen.
4. Anna Elisabeth is geboren op 13-3-1819 en in Gulpen overleden op 12-10-1899, 80 jaar oud. Ze trouwde op 27-2-1851 in Margraten, waar ze toen als dienstmeid woonde, met Franciscus Wilhelmus Hubertus Blesers (Willem). Hij is geboren in Gulpen op 5-12-1825 en daar gestorven op 23-8-1880, 54 jaar oud. Ze woonden vanaf hun trouwen in Euverem en hadden daar een huis met tuin en bouwland (1800 m2). Eén kind stierf jong; de 3 andere konden schrijven.
5. Maria Anna is geboren op 28-4-1822 en in Gulpen gestorven op 20-11-1893, 71 jaar oud. Ze trouwde op 9-11-1849 met Joannes Petrus Beckers. Hij is geboren op 28-12-1823 in Gulpen en daar gestorven op 3-7-1896, 72 jaar oud. Ze woonden na hun huwelijk in Pesaken 38 (naast haar zus). Ze waren landbouwers en hadden een eigen huis en tuin en een halve hectare grond (waarde f. 550). Ze hadden 5 kinderen.
6. Joannes Hubertus is geboren op 30-5-1825 en in Gulpen gestorven op 12-3-1836, 10 jaar oud.
X.11JdpdL31 5 1821Journal du province de Limbourg, 31-5-1821
Joannes haalde de krant, die in die tijd nog grotendeels Franstalig was, nadat hij ten onrechte door de politie in de gevangenis was gezet.
Vertaling:
Tijdens zijn verschijning, gisteren de 29e , heeft het gerechtshof verklaard dat Eduard Joseph Vandevelde en Theodore-Pierre van Bannet, beiden commies van in – en uitvoerrechten en accijnzen in de vestiging Parthije ( Wittem), voorlopig medeplichtigen, ’n eigenmachtige / willekeurige acte hebben opgemaakt die inbreuk maakt op de vrijheid van Jean Slangen en Joseph Gerards, beiden bedienden van dhr. Otten te  Cartils (bij Wijlre), door hen in de avond van 28 september zonder legitiem motief en zonder wettelijke vergunning te arresteren en hen tot de volgende dag s’avonds vast te houden, niet zijnde schuldig aan ’t feit dat hun ten laste wordt gelegd. Volgens deze verklaring heeft M(eneer de) President gelast dat zij onverwijld in vrijheid worden gesteld


X.12 Joannes Arnoldus Slangen en  Joanna Maria Koolen   Partij, Mechelen
(zoon van IX.5, kleinzoon van VIII.3)    
Arnold is geboren op 9-7-1785 in Schin op Geul Hij hoefde niet in militaire dienst. Hij trouwde op 17-9-1821 in Wittem Joanna Maria Koolen (Kolen, Kohlen, Kool), geboren op 23-12-1795 in Mechelen. Arnold overleed in Mechelen op 17-7-1863, 78 jaar oud en Maria op 9-1-1871, 75 jaar oud.  Arnold was dagloner; beiden konden niet schrijven. 
Ze hadden 7 kinderen, waarvan er 4 jong zijn gestorven. 
1. Joanna Maria is geboren op 4-3-1822 en is in Partij gestorven op 12-5-1836, 14 jaar oud.
2. Antoon is geboren op 3-10-1824 en als ongehuwd dagloner gestorven in Mechelen op 25-2-1902, 77 jaar oud. Hij meldt in 1863 het overlijden van zijn vader maar kan de akte niet ondertekenen. Bij zijn overlijden had hij geen eigendommen.
3. Maria Anna is geboren op 9-6-1828 en is in Partij gestorven op 28-5-1835, nog geen 7 jaar oud.
4. Maria Catharina is geboren op 3-8-1831 en  in Partij gestorven op 18-6-1833, nog geen 2 jaar oud.
5. Anna Catharina is geboren op 1-5-1834 en gestorven op 31-1-1902 in Mechelen, 67 jaar oud. Ze trouwde op 12-4-1872 in Wittem met Joannes Petrus Collijn. Hij was dagloner, geboren op 8-5-1846 in Wittem en  gestorven op 13-4-1886 in Mechelen, 40 jaar oud. Catharina kon niet schrijven, haar man wel. Ze hadden 4500 m2 grond, totale waarde f. 700. Ze hadden één dochter die in 1898 op 25-jarige leeftijd ongehuwd overleed. Catharina kocht in 1889 een huis met tuin (90 m2) en leende hiervoor f. 112. Toen ze in 1902 overleed had ze geen bezittingen.
6. Elisabeth (Elise) is geboren op 13-7-1837 in Partij. Ze had een onwettige zoon: 
     Pieter Hubertus, geboren op 29-5-1856 in Wittem en overleden op 14-12-1897 in Soumagne, 41 jaar oud.       XII.4
Elise trouwde op 18-4-1863 in Wittem met Johannes Franciscus (Frans) Didden. Hij was dienstknecht van beroep. Hij is geboren op 18-1-1833 in Wittem en in Mechelen gestorven op 18-4-1901, 67 jaar oud. Elise is gestorven op 13-6-1921 in Vaals, 83 jaar oud. Elise kon niet schrijven, haar man wel. Ze hadden 9 kinderen, waarvan er één jong stierf. In 1869 woonden ze in Bissen (Mechelen). De moeder van Elise en haar zoon Pieter woonden bij hen. Merkwaardig is dat haar man niet op hetzelfde adres stond ingeschreven; Elise stond als gezinshoofd vermeld. In 1895 trouwde een zoon in Elsene (B).
7. Arnoldus is geboren op 1-2-1840 en overleden op 18-4-1881, 40 jaar oud. Hij trouwde op 13-5-1869 met Barbara Brammertz. Zij is geboren op 7-9-1847 in Kornelimünster (D) en stierf op 16-7-1934.    XI.11

X.13 Godefridus Wilhelmus Slangen en Marie Elisabeth Rehan     Heerlen
(zoon van IX.6, kleinzoon van VIII.4)
Godfried is geboren op 15-6-1790 in Welten (Heerlen) en gestorven op 29-1-1877 in Heerlen, 86 jaar oud. Hij trouwde op 3-2-1815 in Heerlen Marie Elisabeth Rehan (Rehaan, Rehaen), geboren op 28-3-1787 in Bleyerheide en gestorven op 1-1-1866 in de Locht, 78 jaar oud. Godfried was werkman en kon niet schrijven. Ze woonden op diverse plaatsen in Heerlen (Straat, Bautsch, Valkenhuizen, Locht). In 1818 verkoopt Godfried 892 m2 grond in Heerlen voor fl.66,15 en in 1819 verkoopt hij 1180 m2 land in Heerlen voor fl. 68,52. Hij laat in de verkoopakte opnemen dat hij het recht heeft de grond na 5 jaar terug te kopen. Hij had die grond in 1818 van zijn grootmoeder geërfd. In 1874 verkoopt hij het in 1818 van zijn grootmoeder geërfde huisje in de Locht (met stal en mestplaats, 375 m2 groot) voor f. 306 aan zijn jongste zoon. Vastgelegd wordt dat hij er kan blijven wonen en door hen verzorgd wordt. Hiervoor betaalt hij 40 cent per dag.
Ze hadden 5 kinderen, waarvan er één jong stierf. Ook waren er 2 doodgeboren kinderen (in 1822 en 1823). De zoons konden schrijven, de dochter niet.
1. Marie Catherine Josephe is geboren op 19-4-1815 en gestorven  in Heerlen op 7-1-1895, 79 jaar oud. Ze trouwde op 15-11-1845 in Heerlen met Gerard Joseph Eijgelshoven, geboren op 14-9-1819 in Kerkrade en gestorven op 1-12-1876 in Heerlen, 57 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen waarvan er 2 of 3 jong stierven.
2. Hendrik Joseph (ingeschreven als Schlangen) is geboren op 19-12-1816 in Heerlen en gestorven op 28-4-1868 in Kerkrade, 51 jaar oud. Hij trouwde op 30-9-1843 in Kerkrade met Maria Catharina Doveren, geboren op 17-12-1821 in Maastricht en gestorven op 6-5-1891 in Kerkrade.     XI.13
3. Godfried Willem is geboren op 31-10-1819 in Bautsch. Hij trouwde op 17-10-1840 in Teveren met Maria Jozefa Zweipfennig. Zij is geboren op 7-10-1811 in Grotenrath (D) en is gestorven op 19-2-1871 in Heerlen     XI.14
4. Peter Joseph is geboren op 2-12 1824 en is gestorven op 29-3-1825, 4 maanden oud.
5. Pieter Joseph is geboren op 31-1-1827 en in Kerkrade gestorven op 27-10-1894, 67 jaar oud. Hij trouwde op 4-11-1853 in Kerkrade met Maria Catharina Mertens. Zij is in Kerkrade geboren op 18-5-1827 en gestorven op 17-8-1878, 51 jaar oud.         XI.15       

X.17 Joannes Christianus Slangen en  Maria Elisabeth Werden     Bleijerheide
(zoon van IX.9, kleinzoon van VIII.6)
Christian is geboren op 9-11-1790 in Bingelrade en is gestorven op 20-4-1855 in Bleijerheide, 65 jaar oud. Hij had vrijstelling van militaire dienst omdat hij enige zoon was. Hij trouwde op 30-8-1834 in Kerkrade, 43 jaar oud, met Maria Elisabeth Werden, geboren op 31-10-1804 in Bleijerheide en daar gestorven op 14-8-1872, 67 jaar oud. Christian was werkman; beiden konden niet schrijven. Zijn achternaam is soms Slangen, soms Schlangen. Ze hadden 3 kinderen, waarvan er 2 als kind zijn gestorven en ze hadden een doodgeboren kind in 1838.
1. Arnold is geboren op 6-11-1835. Van hem is verder niets bekend.
2. Mathijs Joseph is geboren op 8-1-1840 en is gestorven op 15-1-1840, een week oud.
3. Hendrik is geboren in 1841 en is gestorven op 8-12-1846, 5 jaar oud.

X.18 Johannes Christianus Slangen en  Anna Mechtildis Demacker  Thull (Schinnen)
(zoon van IX.10, kleinzoon van VIII.6)
Christian is geboren in Vaesrade en gedoopt op 6-9-1783 in Nuth. Hij is gestorven op 6-2-1855 in Schinnen, 71 jaar oud. Hij trouwde op 16-4-1812 in Oirsbeek en op 19-4 in de kerk in Hillensberg met Anna Mechtildis Demacker. Zij is gedoopt op 7-2-1787 in Schinnen en is daar gestorven op 27-7-1864, 77 jaar oud. Bij zijn huwelijk was Christian arbeider, later was hij kleermaker. Hij en zijn vrouw konden schrijven. Na hun huwelijk woonden ze eerst in Doenrade (tot ca 1816) en daarna in de Boschgrubbe in Thull.
Ze hadden 7 kinderen; de oudste stierf jong. Alle kinderen konden schrijven.
1. Anna Gertrudis is geboren op 19-1-1813 in Doenrade en gedoopt in de St. Michaelskerk in Hillensberg. Ze is gestorven op 1-8-1830 in Schinnen, 17 jaar oud.
2. Marie Anne is geboren op 24-2-1815 en in Hillensberg gedoopt. Ze is gestorven op 7-6-1881 in Amstenrade, 66 jaar oud. Ze trouwde op 6-11-1840 in Amstenrade met Jan Hendrik Heijnen, geboren op 31-12-1812 in Amstenrade en daar gestorven op 20-6-1882, 69 jaar oud. Hij was rademaker van beroep. Ze hadden 8 kinderen, waarvan er de helft jong overleed. Een zoon was slager in Luik.
3. Marie Hubertine is geboren op 3-4-1818 in Schinnen en gestorven op 12-3-1875 in Amstenrade, 56 jaar oud. Ze trouwde op 3-5-1848 in Schinnen met Jan Nicolaas Leunissen. Hij was metselaar van beroep en geboren op 23-3-1814 in Amstenrade. Hij stierf in Schinnen op 12-6-1876, 62 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen. Ze hadden een eigen huis met bakoven, tuin en boomgaard in Amstenrade (1275 m2) en 3000 m2 bouwland.
4. Maria Catharina is geboren op 28-2-1821. Ze trouwde op 9-1-1850 in Maastricht met Jan Hendrik Palmen. Hij was eerst dienstknecht en later opzichter en is geboren op 24-4-1822 in Brunssum. Ze woonden eerst in Meerssen, daarna kort in Maastricht en vanaf 1868 in Luik aan de Rue St. Severin. Maria Catharina stierf in Luik op 20-2-1888, bijna 67 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen.
5.Anton Joseph is geboren op 22-4-1825. Hij trouwde op 4-10-1847 in Schinnen met Maria Catharina Meijers; ze is daar geboren op 2-2-1823. Catharina  is in Schinnen gestorven op 30-11-1854, 31 jaar oud; Anton  stierf 3 jaar later, op 28-2-1858,  ook slechts 32 jaar oud.      XI.17
6. Joannes Arnoldus is geboren op 6-12-1827 en is gestorven op 8-7-1906 in Thull, 78 jaar oud. Hij trouwde op 8-7-1857 in Hoensbroek Maria Gertruda Diederen, geboren op 9-8-1828 in Hoensbroek en gestorven op 17-7-1910 in Thull, 81 jaar oud.       XI.18
7. Joannes Joseph is geboren op 24-3-1832 en is gestorven op 1-6-1890 in Meerssen, 58 jaar oud. Hij trouwde op 5-11-1856 in Maastricht Maria Agnes Kersemakers, geboren op 9-3-1837 in Ulestraten en gestorven op 27-12-1922 in Meerssen, 85 jaar oud.       XI.19

X.19 Joannes Matthias Slangen en  Marie Catherine Jacob     Oirsbeek , Sittard
(zoon van IX.10, kleinzoon van VIII.6)
Mathias is geboren op 16-8-1787 in Doenrade en gestorven op 31-10-1857 in Sittard, 70 jaar oud. Vanaf april 1813 diende hij in het leger van Napoleon, eerst in het 12e Regiment infanterie en vanaf oktober in  het146e Regiment de Ligne; in juni 1814 deserteerde hij. Hij was dagloner en later kantonnier en  trouwde rond 1820 met Marie Catherine Jacobs. geboren op 13-10-1790 in Scry (provincie Luik,B). Zij is in Sittard gestorven op 28-1-1860, bijna 70 jaar oud. Mathias was dagloner en later kantonnier; hij kon schrijven. In 1847 woonden ze in de Paradijstraat in Sittard, in 1849 in de Plakstraat; alleen de kinderen Maria Catharina en Louis woonden toen nog thuis.
De 7 kinderen zijn in Oirsbeek geboren; 3 stierven er jong. In 1819 hadden ze een doodgeboren kind. Bijna alle kinderen konden schrijven.
1. Marie Jozefa is geboren op 30-11-1820 en is gestorven op 27-12-1829. 9 jaar oud
2. Alexander is geboren op 29-1-1823 en is gestorven op 18-9-1891 in Sittard, 68 jaar oud. Hij trouwde op 28-1-1847 in Sittard met Gertrud Elisabeth Cohnen. Zij is geboren op 20-6-1823 in Susteren en gestorven op 5-11-1891 in Sittard, 2 maanden na haar man en ook 68 jaar oud.    XI.20
3. Marie Therese is geboren op 20-10-1825 en is gestorven op 21-3-1829, 3 jaar oud. 
4. Maria Catharina is geboren op 10-5-1828 en is gestorven op 7-1-1898 in Sittard, 69 jaar oud. Ze trouwde op 13-1-1860 in Sittard met Jan Willem Tummers. Hij was dagloner en is geboren op 31-1-1822 in Sittard. Hij stierf daar op 21-4-1887, 65 jaar oud. Catharina kon niet schrijven, haar man wel. Ze woonden in de Gats. Ze hadden 5 kinderen, waarvan er 3 overleden voor ze 4 jaar waren. 
5. Jan Leonard is geboren op 22-1-1831 en woont tot 1865 als dienstknecht (ongehuwd) in Sittard. Hij trouwde op 18-3-1870 in Hodimont met Anne Marie Schmitz. Zij is geboren op 4-1-1846 in Echtz (bij Düren). Ze woonden in Verviers.    XI.21
6. Jan Ludwig (Louis) is geboren op 25-1-1833 en gestorven op 25-8-1895 in Sittard, 62 jaar oud. Hij trouwde op 10-8-1857 in Sittard met de weduwe Gertrudis Jutten. Zij is geboren op 28-11-1819 in Kirchhoven (D) en is gestorven op 11-12-1882 in Sittard, 63 jaar oud. Daarna trouwde hij met Maria Dirks, geboren op 28-5-1849 in Tuddern.         XI.22
7. Marie Theresia is geboren op 15-8-1836 en gestorven op 11-5-1837, nog geen jaar oud.

X.20 Joannes Christianus en  J. M. Bulkens / M.. M. van Aubel      Meerssen
(zoon van IX.11, kleinzoon van VIII.6)
Christian is geboren op 10-5-1783 in Tervoorst (Nuth). Hij trouwde op 13-11-1803 in Schimmert met Joanna Maria Bulkens (Beulkens), die echter nog geen 2 jaar later stierf. Zij is geboren op 28-10-1775 in Schimmert en in Oensel gestorven op 9-8-1805, 29 jaar oud. Christianus hertrouwde op 14-4-1806 in Schimmert met Maria Mechtilda van Aubel, geboren op 2-4-1778 in Meerssen. Hij was toen kleermaker van beroep. Hij was ook voor die tijd klein van stuk: 1,60 meter. Christian ging op 9 december1813 in het leger van Napoleon als plaatsvervanger voor iemand anders uit Meerssen. Hij was fusilier in het 76e Regiment Infanterie. Hij overleed na nog geen twee maanden op 30-1-1814 (30 jaar oud) in het ziekenhuis in Saarlouis,
Overijdensakte uit Saarlouis
nadat hij daar op 30 december met koorts was opgenomen. Hij was fusilier in het 16-e Regiment Infanterie in het leger van Napoleon. Een half jaar later werd zijn jongste dochter geboren. Mechtilda is niet meer hertrouwd en aan de Gansbaan in Meerssen gestorven op 9-12-1849, 71 jaar oud.
Christian had met zijn tweede vrouw 4 kinderen, waarvan er één jong stierf. De drie dochters konden niet schrijven.
1. Marie Mechtilde is geboren op 5-4-1807 in Nuth en is 5 dagen later gestorven.
2. Anna Catharina is geboren op 24-4-1808 in Houthem. Ze had een onwettige dochter Maria Mechtildis, die op 10-1-1835 in Meerssen stierf, 7 maanden oud. De vader was onbekend. Catharina trouwde op 26-3-1840 in Maastricht met Franciscus Aengenendt, geboren op 13-11-1800 in Venlo. Hij stierf op 12-4-1848, waarna Catharina opnieuw trouwde op 15-2-1849 met Pieter Leonard Niedt.  Hij is geboren in Maastricht op 31-8-1811. Pieter was dagloner en later opzichter openbare werken en Catharina was wasvrouw. Catharina overleed op  4-4-1880 in Maastricht, 71 jaar oud en haar tweede man op  9-4-1895, 83 jaar oud. Catharina had geen kinderen, behalve de in 1835 geboren dochter.  
3. Helene is geboren op 4-2-1812 in Meerssen en daar gestorven op 10-1-1876, 63 jaar oud. Ze trouwde op 10-11-1838 in Meerssen met Jan Jacob Palmen, een werkman geboren op 5-1-1814 in Schinnen. Hij is gestorven op 5-4-1891 in Rothem, 77 jaar oud. Ze hadden 3 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. De oudste zoon was sergeant bij het KNIL en stierf in 1865 in fort Oenarang op Java, 25 jaar oud. Een dochter stierf toen ze 9 was. Ze hadden een eigen huis met 130 m2 grond (waarde f. 800).
4. Marie Ide is geboren op 20-7-1814 in Meerssen en gestorven in 21-3-1886 in Asten. Ze trouwde op 6-9-1845 in Ophemert met Hendrik van de Vijver. Hij was arbeider en is gestorven op 24-7-1888 in Someren. Ze woonden minstens tot 1856 in Maastricht. Vanaf 1873 woonden ze in Mielo waar Hendrik sluiswachter en tapper was. Ze hadden 5 kinderen, waarvan er één jong stierf.

X.21 Johannes Matthias en  Petronella Swinnen        Tervoorst (Nuth)
(zoon van IX.11, kleinzoon van VIII.6)
Matthijs is geboren op 7-4-1791 in Tervoorst en gestorven op 26-2-1833 in Nuth, 41 jaar oud. Hij trouwde op 2-5-1813, 'smorgens om 7 uur, in Nuth met Petronella Swinnen (Sweijl, Swijnen, Swellens).  Zij  is geboren op 2-8-1787 in Wijnandsrade en gestorven op 18-10-1862 in Tervoorst, 75 jaar oud. Matthijs was kleermaker. Beiden konden niet schrijven. Petronella trouwt opnieuw na de dood van Mathias. De grootvader van moederskant van Petronella was Thomas Paulussen uit Retersbeek. Hij was dagloner en bedelaar en werd op 21 januari 1776 in Klimmen opgehangen omdat hij Bokkenrijder zou zijn. Matthijs bezat bij zijn overlijden alleen een derde deel van een huijsje in Tervoorst met 164 m2 grond.
Ze hadden 3 kindern, waarvan er één jong stierf. De dochter kon niet schrijven, de zoon wel.
1. Jean Mathieu is geboren op 20-1-1814 en is gestorven op 11-3-1821 in Tervoorst, 7 jaar oud.
2. Anna Maria Helena is geboren op 13-6-1824 en is gestorven op 16-6-1908 in Jabeek, 84 jaar oud. Ze woont rond 1840 in Hellebroek en daarna tot 1850 op de Nuinhof als dienstmeid. Op 17-5-1850 trouwde Helena in Nuth met Jan Michael  Broekaerts,en dagloner geboren op 25-8-1825 in Jabeek en daar gestorven op 16-3-1898, 72 jaar oud. Na hun huwelijk woonden ze in Grijzegrubben en vanaf 1860 in Jabeek. Ze hadden 5 kinderen, waarvan er 2 jong overleden. Ze hadden in Jabeek een eigen huis met erf en bouwland (totaal 900 m2 ), waarde f. 300. Toen Helena overleed had ze slechts voor f. 10 aan goederen; haar begrafenis kostte f. 40.
3. Joannes Lambertus is geboren op 22-10- 1827 en gestorven op 13-12-1894 in Kerkrade (Kalbert), 67 jaar oud.. Hij trouwde op 7-6-1865 in Kerkrade met Maria Josepha Krichel (Krekels, Kriekel), geboren op 17-1-1827 en gestorven op 24-2-1868 in Kerkrade, 41 jaar oud. Hij hertrouwde op 30-9-1869 in Kerkrade met Maria Josepha Vanderheiden. Zij was weduwe en is geboren op 12-9-1833 in Bocholtz. Ze stierf op 30-1-1889, 56 jaar oud.          XI.24

X.22 Jan Hubert Slangen en  Maria Anna Feron        Bunde
(zoon van IX.12, kleinzoon van VIII.7)
Jan Hubert is geboren op 18-2-1822 in Bunde en is daar gestorven op 7-8-1873, 51 jaar oud. Hij is niet opgeroepen voor de militaire dienst. Hij trouwde op 9-7-1858 in  Bunde met Maria Anna Feron (Firon), geboren in Bunde op 7-6-1829 en gestorven in Maastricht op 13-3-1904, 74 jaar oud.. Jan Hubert was dagloner van beroep; beiden konden niet schrijven.
Ze hadden 5 kinderen waarvan er één jong stierf. Alle kinderen konden schrijven.
1. Willem is geboren op 6-9-1858 en is gestorven op 11-11-1913 in Hulsberg, 55 jaar oud. Hij trouwde op 2-2-1882 in Hulsberg met Maria Sibilla Eijmael. Zij is geboren op 25-11-1856 in Nuth en gestorven op 5-8-1931 in  Hulsberg, 74 jaar oud.         XI.25
2. Andrias is geboren op 31-10-1861 en gestorven op 3-1-1945 in Bunde, 83 jaar oud. Hij trouwde op 13-8-1885 in Bunde met Maria Catharina Nieste, geboren op 28-11-1860 in Geulle en gestorvenen gestorven op 13-5-1934 in Bunde, 73 jaar oud, waarvan er 2 jong stierven.      XI.26
3. Johannes Hubertus  is geboren op 6-8-1865 en is gestorven op 10-3-1871 in Bunde, 5 jaar oud.
4. Maria Gertrudis is geboren op 24-5-1868 en is gestorven op 19-7-1938 in Maastricht, 70 jaar oud. Ze trouwde op 25-6-1890 in Maastricht met Albertus Veulemans. Hij was koetsier en later conducteur op een paardentram en busconducteur en woonde in Maastricht, maar is geboren op 5-8-1853 in Capellen (B).  Hij stierf op 19-2-1922 in Maastricht.Ze woonden op minstens 7 adressen in Maastricht. Ze hadden 8 kinderen.
5. Cornelia Hubertina is geboren op 23-1-1872 en is gestorven op 9-7-1923 in Maastricht, 51 jaar oud. Ze trouwde op 31-7-1895 Maastricht met Johannes Hubertus Valke, geboren op 3-8-1870 in Maastricht en daar  gestorven op 17-4-1928, 57 jaar oud. Hij was brievenbesteller en de moeder van Cornelia Hubertina woonde bij hen in. Ze woonden op 10 verschillende adressen in Maastricht en hadden 4 kinderen.

X.23 Willem Slangen en  Barbara Hubertina Houben      Bunde
(zoon van IX.12, kleinzoon van VIII.7)
Willem is geboren op 10-10-1823 in Bunde en gestorven op 16-1-1915 in Meerssen, 91 jaar oud. Hij diende van 1842 tot 1847 bij het 7-e Regiment Infanterie. Hij trouwde op 6-6-1849 in Bunde met Barbara Hubertina Houben. Zij was dochter van een schrijnwerker en is in Bunde geboren op 21-9-1826.  Ze stierf daar op 8-9-1908, bijna 82 jaar oud. Willem was werkbode en later bierbrouwer van beroep.  Beiden konden niet schrijven. In 1891 woonden ze aan de Kruisberg in Bunde. Ze hadden 8 kinderen, waarvan er 1 of 2 jong stierven.   
1. Maria Elisabeth is geboren op 9-8-1849. Ze was ongehuwd en overleed op 22-1-1938 in Ulestraten, 88 jaar oud. 
2. Maria Barbara is geboren op 28-9-1851 en is gestorven op 13-12-1916 in Kasen (Bunde), 65 jaar oud. Ze kreeg op 10-2-1872 in Bunde een onwettige dochter Maria Hubertina. Barbara trouwde op 4-10-1877 in Bunde met Pieter Hubertus Notten, geboren op 9-11-1855 in Schimmert en gestorven op 30-3-1903 in Bunde, 47 jaar oud. Beiden konden niet schrijven. Ze hadden 7 kinderen, die allemaal konden schrijven. Bij haar overlijden had Barbara in Kasen een huis met stal en boomgaard (1710 m2, waarde f.1500); verder had ze een koe en huisraad (samen f. 500).
Haar dochter Maria Hubertina Slangen trouwde op 30-11-1899 in Bunde met Martinus Hubertus Custers, een dagloner geboren op 17-3-1873 in Geulle. Ze stierf op 22-11-1953 in Amby, 81 jaar oud en haar man op 13-1-1955 in Heer, 81 jaar oud. Ze hadden 8 kinderen, waarvan er één jong stierf.
3. Maria Gertruid is geboren op 5-1-1855 en is  in Bunde gestorven op 24-6-1856, anderhalf jaar oud.
4. Hubert Willem is geboren op 28-7-1857 en gestorven op 25-8-1905 in Bunde, 48 jaar oud. Hij trouwde op 13-6-1896 in Meerssen met Mechtildis Houben; zij is geboren op 5-3-1857 in Bunde en gestorven op 27-12-1949 in Heer, 92 jaar oud.  XI.27
5. Jan Willem is geboren op 5-7-1860 en is gestorven op 24-4-1932 in Bunde, 71 jaar oud. Hij trouwde op 10-10-1885 in Meerssen met Maria Catharina van Aubel, geboren op 18-4-1862 in Amby en gestorven op 10-12-1941 in Beek, 79 jaar oud.         XI.28
6. Maria Josephina is geboren op 29-8-1862 en ongehuwd gestorven op 20-2-1941 in Beek, 78 jaar oud.
7. Lambertus is geboren op 18-6-1865 in Bunde en is gestorven op 27-8-1929 in Maastricht,, 64 jaar oud. Hij trouwde trouwde op 22-9-1891 in Berghem (B) met Maria Gertrudis Hubertina Roijen, geboren op 4-9-1850 in Eygelshoven. Ze woonde voor haar huwelijk in Berchem en is gestorven op 24-5-1933 in Maastricht, 82 jaar oud.          XI.29
8. Anna Catharina is geboren op 17-1-1867 en gestorven 20-2-1949 in Meerssen, 82 jaar oud. Ze trouwde op 23-11-1896 in Bunde met Theodorus Hubertus Linkens, geboren op 26-5-1866 in Itteren en gestorven op 31-1-1925 in Meerssen, 58 jaar oud. Ze hadden geen kinderen.

X.24 Jacobus Slangen en  Maria Catharina Dekker     Meerssen, Bunde, Borgharen
(zoon van IX.12, kleinzoon van VIII.7)
Jacobus is geboren op 3-2-1832 in Bunde en is in Borgharen gestorven op 7-11-1909, 77 jaar oud. Vanwege broederdienst was hij vrijgesteld van militaire dienst. Hij trouwde op 1-2-1856 in Meerssen Maria Catharina Dekker (Decker). Zij is geboren op 1-2-1830 in Gulpen en woonde voor het trouwen in Weert (Meerssen). Ze is gestorven op 6-10-1905 in Borgharen, 75 jaar oud. Jacobus was dienstknecht (werkman) ven beroep. De kinderen werden in Weert (Meerssen) geboren. In 1876 verhuisden ze naar Bunde. Eind 1892 woonden ze in Limmel, samen met zoon Willem en dochter Elisabeth met man en kind. In 1893 gingen ze naar Borgharen. Toen Jacobus overleed had hij geen bezittingen.
Ze hadden 5 kinderen en in 1856 een doodgeboren kind. 
1. Wilhelmus (Willem)is geboren op 15-7-1857 en woonde in 1893 bij zijn ouders in Limmel; hij was toen ongehuwd. Hij trouwde in Aubel (B) met Anne Barbe Gierkens. Zij was weduwe en is geboren op 27-12-1843 in St. Martensvoeren. Zij overleed op 29-6-1902, 58 jaar oud. Op 14-11-1903 hertrouwde Willem in Aubel met Marguerite Elisabeth Charlier. Zij is in Aubel geboren op 15-4-1862. Willem was toen meester-metselaar.
2. Johannes Hubertus is geboren op 11-12-1859 en is gestorven op 26-2-1923 in Maastricht, 63 jaar oud.. Hij trouwde op 6-4-1891 in Bunde met Clara Hubertina Royen. Zij is geboren op 12-8-1860 in Eygelshoven en was een zus van Gertrud, die in hetzelfde jaar met een neef van Hubertus trouwde. Clara is gestorven op 16-11-1932 in Maastricht, 72 jaar oud. Ze woonde toen in Born.   XI.30
3. Hubertus Jacobus is geboren op 9-7-1862 en gestorven op 24-4-1934 in Heer, 71 jaar oud.. Hij trouwde op 9-9-1886 in Heer met Maria Elisabeth Klinkers, geboren op 10-5-1863 in Heer en daar gestorven op 6-4-1935, 71 jaar oud.           XI.31
4. Jozef Hubertus is geboren op 14-11-1864. Hij was werkman en is ongehuwd overleden in Bunde op 1-3-1888, 23 jaar oud.
5. Elisabeth is geboren op 13-3-1867 en gestorven op 18-2-1953 in Borgharen, 85 jaar oud. Ze trouwde op 6-4-1891 (tegelijk met haar oudere broer) in Bunde met Pieter Vrancken. Hij is geboren op 18-1-1859 in Geulle en  overleden 20-4-1918 in Borgharen,. Hij werd 59 jaar oud. Ze hadden 9 kinderen waarvan er 3 jong stierven.
 
X.25 Joannes Wilhelmus Slangen en Maria Katharina Kamps     Viersen (D)
(zoon van IX.13, kleinzoon van VIII.7)
Wilhelm is geboren op 13-2-1826 in Geverik (Beek). In 1858 werkt hij als brouwersknecht in Gladbach (D). Hij trouwde, 37 jaar oud, op 28-11-1863 in Viersen met Maria Katharina Kamps, geboren op 6-3-1838 in Kaldenkirchen. Tot zijn overlijden op 19-5-1883 was Wilhelm bierbrouwersknecht. Hij werd 57 jaar oud. Maria overleed op 28-3-1918 in Viersen, 80 jaar oud. Wilhelm kon zijn naam nauwelijks schrijven. Ze woonden aan de Alte Bruchstrasse 13.
Ze hadden 7 kinderen. Hun naam wordt ook vaak als Schlangen geschreven.
1. Theodor Wilhelm is geboren op 30-8-1864 in Lobberich. Hij was bankwerker en trouwde op 30-9-1892 in Viersen met Maria Strucken. Zij was dienstmeid en is geboren op 30-1-1866 in Dülken. Wilhelm was bankwerker/metaaldraaier; ze woonden zeker vanaf 1897 in Mönchengladbach (Alsstrasse 12, Augustastrasse, Krefelderstrasse en Neusserstrasse). Wilhelm overleed op 3-1-1935, 70 jaar oud. Maria is overleden op 11-2-1948 in Mönchengladbach, 82 jaar oud. Ze woonde toen bij haar kleindochter. Er is één dochter bekend: Albertina Maria, geboren op 5-7-1893 en gestorven op 2-9-1973 in Korschenbroich. Ze trouwde op 22-7-1918 in Mönchengladbach met Jakob Meuter. Hij is geboren op 10-5-1891 in Waldhausen.
Een zoon van Theodor Wilhelm, Karl Wilhelm stierf toen hij 8 maanden oud was. Hij is geboren op 3-2-1895 en gestorven op 15-10-1895. 
2. Johanna Catharina is gedoopt op 17-11-1865 in Viersen. Ze trouwde op 25-5-1894 in Viersen met Carl Joseph Büschler. Hij is geboren op 29-1-1866 in Süchteln. Beiden waren fabrieksarbeider toen ze trouwden. Carl Joseph stierf op 12-12-1940 in Viersen en Johanna in 1948. Eén zoon is bekend, geboren in 1902. Hij trouwde in 1938 en stierf in 1946.
3. Augusta Catharina is gedoopt op 20-2-1867 in Viersen. Peettante was Elisabeth, de jongste zus van Wilhelm, die in Maastricht woonde. Ze trouwde op 25-7-1895 in Viersen met Wilhelm Conrad Stuffertz. Hij is geboren op 18-6-1864 in Waldniel-Kirspel en stierf op 30-8-1951 in Krefeld, 87 jaar oud. Toen hij trouwde was hij fabrieksarbeider en woonde in Dülken. Augusta Catharina was toen naaister.
4. Franz Julius is gedoopt op 21-10-1868 in Viersen en is overleden op 31-1-1963 in Mönchengladbach, 94 jaar oud. Hij trouwde op 9-10-1897 in Viersen met Anna Maria Baumeister. Anna is geboren op 19-2-1871 in Viersen en is overleden op 30-12-1939 in Mönchengladbach, 68 jaar oud. XI.32
5. Maria Magdalena is gedoopt op 13-2-1870 in Viersen en daar gestorven in 1950.
6. Maria Christina is gedoopt op 11-6-1872 in Viersen en daar gestorven in 1951.
7. Wilhelmina is geboren op 3-4-1876 in Viersen. Ze trouwde op 10-1-1902 in Viersen met Adam Dömges. Hij is geboren op 20-2-1875 in Willich. Beiden waren toen ze trouwden fabrieksarbeider. Er is één dochter bekend, geboren in 1902 in Oberhausen en gestorven in 1956 in Saarlouis.

X.26 Pierre Mathieu Slangen en  Ida Sieben / Marie Elisabeth Schieren      Aken (D) 
(zoon van IX.13, kleinzoon van VIII.7) 
Mathias is geboren op 16-3-1831 in Geverik (Beek). In 1858 werkte hij als dienstknecht in Sittard. Later was hij dagloner. Hij kon niet schrijven. Hij trouwde op 14-5-1866 in Burtscheid (D) met Ida Sieben (Syben). Zij is geboren op 21-5-1831 in Kohlscheid-Pannesheide. Het kerkelijk huwelijk was daags er na in de Michaelskerk. Ze woonden in de Adalbertstrasse. In Aken werden 6 kinderen geboren. Ida is blijkbaar voor 1875 overleden, want op 3-6-1875 trouwde Mathias in Aken met de weduwe Marie Elisabeth Schieren, die afkomstig was uit Krehwinkel (Stolberg). Marie Elisabeth overleed op 17-12-1878 in het OLVrouwe-ziekenhuis, een maand na de geboorte van een zoon. Ze was toen 41 jaar oud. Mathias woonde in 1900 in Beek en in 1906 bij zijn zoon in Stolberg.
1. Willem is geboren op 14-6-1866 (een maand na het huwelijk). Zijn overlijden werd bij de gemeente gemeld op 11-2-1867.
2. Maria Catharina is geboren op 7-10-1867. Ze trouwde met Maternus Creusen, geboren op 4-1-1874. Hij was landbouwer; ze woonden in Richterich. Maternus overleed op 10-7-1932, 58 jaar oud. Catharina krijgt dan de Nederlandse nationaliteit terug. Ze zette de boerderij voort samen met Hubert Creusen, een jongere broer van haar man. Hij is geboren op 30-1-1905 en overleed op 25-8-1952. Catharina overleed in Richterich op 27-6-1952, 84 jaar oud.
3. Joseph is geboren op 10-4-1870. Hij trouwde op 21-7-1900 in Stolberg met Anna Margaretha Dohmen. Ze is geboren in Stolberg op 29-11-1872. Joseph overleed op 22-12-1924 en zijn vrouw op 6-3-1949. XI.33
4. Wilhelm is geboren op 11-2-1872. Zijn overlijden werd op 7-5-1872 gemeld; hij werd 3 maanden oud.
5. Maria Hubertina is geboren op 19-1-1874 en gestorven op 21-5-1876, 2 jaar oud.
6. Mathias is geboren op 11-11-1878 en 2 dagen later in de Königstrasse gestorven.
7. Philippe is geboren op 29-3-1876 in Aken in de Adalbertstrasse 73. Hij was timmerman en woonde vanaf 31-5-1905 in Ougree bij Luik. Hij trouwde op 8-3-1906 in Luik met Helene Dresens, geboren op 9-3-1862 in Maastricht. Helene was weduwe en had een onwettige dochter Jeanne, geboren op 12-11-1896 in Luik, die bij het huwelijk erkend werd..
 
X.27 Joannes Michaelis Slangen en  Antoinetta Eijssen        Eijsden
(zoon van IX.14, kleinzoon van VIII.7)
Joannes is geboren op 25-12-1827 in Ulestraten (Schietecoven) en is gestorven op 15-4-1913 in Eijsden, 85 jaar oud. Hij vervulde de militaire dienstplicht van 1846 tot 1851 bij het 7-e Regiment Infanterie. Hij trouwde op 14-8-1857 in Beek voor de wet en op 18-8 in de kerk met Antoinetta Eussen (Eijssen). Zij is geboren op 29-11-1826 in Beek en gestorven in Eijsden op 26-8-1907, 80 jaar oud. Ze woonden eerst kort in Ulestraten en daarna enkele jaren in Weert (Meerssen); Joannes was daar paardenknecht en dagloner. Vanaf 1863 wonen ze in St.Geertruid en vanaf 1868 in Eijsden (Dorpstraat). Joannes, zijn vrouw en de kinderen konden schrijven. Toen Joannes stierf bezat hij geen goederen van waarde.
Van de 7 kinderen zijn er 2 jong gestorven.
1. Joseph Hubertus is geboren op 23-5-1858 in Ulestraten en is gestorven op 18-12-1861 in Weert, 3 jaar oud.
2. Maria Hubertina is geboren op 11-3-1860 in Weert (Meerssen). Ze trouwde op 9-5-1884 in Eijsden met Jan Willem Hubert Theunissen. Hijwas postconducteur en is geboren op 23-2-1853 in Eijsden. Ze woonden vanaf 1884 in Luik en Visé en vanaf 1914 in Maastricht. Na de oorlog zijn ze weer naar België gegaan. Maria Hubertina stierf in Visé in 1926. Haar man stierf in Luik in 1936 en is in Visé begraven. Ze hadden 3 kinderen.
3. Jozef Hubertus is geboren op 29-4-1862 in Weert. Hij trouwde op 3-5-1890 in Mortroux met Anne Marie Leclercq, geboren op 18-8-1862 in Saint-Remy en woonachtig in Mortroux. Ze stierf op 19-12-1912 in Richelle (Luik), 50 jaar oud.  XI.34
4. Christiaan Joseph Hubert is geboren op 19-3-1864 in St. Geertruid en overleden op 12-2-1945 in Eijsden, 80 jaar oud. Hij trouwde op 26-9-1895 in Gulpen met Maria Margaretha Grosgean. Zij was weduwe en is geboren op 30-3-1867 in Wittem en gestorven op 7-2-1937 in Eijsden, 69 jaar oud.                           XI.35
5. Johannes Lodewijk Hubert is geboren op 1-6-1865 in St. Geertruid. Hij stierf op 25-10-1947 in Eijsden, 82 jaar oud. Hij was ongehuwd.  In 1930 vierde Eijsden groots het feit dat hij 50 jaar lid van de harmonie was. Tien jaar later haalde hij de krant nog eens, nu met het 60-jarig jubileum.
X.27zLD19 8 1930 X.27zLK16 12 1939
6. Leonardus Hubertus is geboren op 26-2-1868 in Eijsden. Hij vertrok 20-7-1886 naar Maastricht, kwam op 30-8-1887 weer terug en ging op 24 -4-1888 weer naar Maastricht. In 1890 werkte hij in Eijsden als bakker en was hij getuige bij het huwelijk van zijn broer Jozef in Mortroux. Op 8-9-1892 ging hij als werkjongen naar Villers l'Eveque (B) en op 2-6-1893 kwam hij weer naar Eijsden terug. Verder is niets van hem bekend. 
7. Ludovicus Hubertus is geboren op 8-6-1871 in Eijsden en daar gestorven op 25-1-1872, een half jaar oud.

X.28 Leonardus Slangen en  M. Chr. Frusch / Margaretha van den Berg  Maastricht
(zoon van IX.14, kleinzoon van VIII.7)
Leonardus is geboren op 12-7-1843 in Ulestraten (Schietecoven); hij stierf op 23-6-1902 in Maastricht, 58 jaar oud. Vanwege broederdienst hoefde hij niet in militaire dienst. Hij kon schrijven. In 1869 werkte hij als wagenmakers-knecht en later als wagenmaker in Maastricht. Hij trouwde op 18-4-1873 in Beek met Maria Christina Frusch. Zij is geboren op 12-11-1847 in Geverik en was een dochter van een nicht van Leonardus. Ze is in Geverik gestorven op 2-3-1881, 33 jaar oud. Leonardus hertrouwde op 6-7-1881 in Maastricht met Maria Margaretha van den Berg. Zij is geboren op 26-12-1849 in Maastricht en daar gestorven op 19-11-1918, 68 jaar oud. Leonard was radenmaker, later wagenmaker en koopman, zijn vrouw was ventster. Ze woonden vanaf 1878 in Maastricht (in de Raamstraat en de Pastoorstraat), na eerst een paar jaar in Geverik gewoond te hebben. 
Leonardus had 5 kinderen uit het eerste huwelijk, waarvan de laatste in Maastricht is geboren. Twee kinderen stierven jong.
Raamstraat
De Raamstraat in de tijd dat het gezin van Leonardus er woonde.

1. Pieter Hubert is geboren op 10-2-1874 in Geverik. Hij was schrijnwerker en trouwde op 26-4-1902 in Hasselt (B) met Maria Josephina Mas, geboren op 7-7-1871 in St-Lambrechts-Herk (B). Ze is in Hasselt gestorven op 27-6-1920, 48 jaar oud.      XI.36
2. Anna Maria is geboren op 15-4-1875. Ze verhuisde in 1919 naar Hasselt en is ongehuwd gestorven op 30-3-1939 in Maastricht, 64 jaar oud. Ze overleed in ziekenhuis Calvarieberg in de  Abtstraat.
3. Maria Hubertina is geboren op 29-1-1877 en is gestorven op 10-11-1882 in Maastricht, 5 jaar oud.
4. Maria Gertruid is geboren op 17-10-1878 en is gestorven op 2-5-1879 in Geverik, een half jaar oud.
5. Maria Ida is geboren op 11-9-1880 in Maastricht. Ze trouwde op 13-11-1901 in Maastricht met Pieter Borgignons, geboren op 18-4-1881 in Hasselt. Hij was glasslijper. Ze woonden tussen 1902 en 1910 op 8 verschillende adressen in Maastricht, vanaf 1910 tot 1913 in Chênée (B) en daarna in de Batterijstraat in Maastricht. Ze hadden 9 kinderen, waarvan er 2 jong overleden.

X.29 Teodorus Slangen en  Johanna Voermans     Groesbeek
(zoon van IX.16, kleinzoon van VIII.8)
Teodorus is geboren op 20-7-1831 in Elsloo en is gestorven op 1-8-1909 in Groesbeek, 78 jaar oud. Hij trouwde op 29-11-1864 in Elsloo met Johanna Voermans, geboren op 26-4-1838 in Groesbeek en daar overleden op 3-11-1923, 85 jaar oud.. Voor zijn huwelijk woonde Teodorus als knecht in Itteren; hij was voor de dienstplicht uitgeloot. Johanna woonde tot haar huwelijk in Groesbeek. Teodorus was dagloner en veldarbeider en kon, net als zijn vrouw, niet schrijven. Voor ze rond 1890 in Groesbeek gingen wonen woonden ze korte tijd in Elsloo, Aken en Mook. In 1884 woonden ze als landbouwer op de Kleine Lier in Mook-Molenhoek. Theodorus verkocht toen een huis met erf en tuin in Elsloo, groot 410 m2. Hij reisde naar Elsloo om de verkoop per opbod te regelen. Sinds 1883 was er een treinverbinding van Molenhoek naar Elsloo. Het huis, dat verhuurd was, bracht 400 gulden op. Blijkbaar ging de koop niet door want enkele maanden later werd het huis opnieuw voor 400 gulden verkocht. De broer en zus van Theodorus waren niet bij de verkoop betrokken, dus het huis was van hem zelf. In 1909 verkocht Theodorus zijn huis met erf en bouwland in Groesbeek, in totaal 1,2 hectare, voor f. 2350. Er zijn 5 kinderen bekend.
1. Jacobus is geboren op 11-11-1865 in Groesbeek en is gestorven in Nijmegen op 12-6-1922, 56 jaar oud. Hij was arbeider en trouwde in 1911 met Petronella Daamen. Zij was een weduwe, geboren op 15-3-1874 in Kranenburg (bij Kleef,D) en overleden op 2-11-1923 in Groesbeek, 49 jaar oud.    XI.37 
2. Maria is geboren op 11-4-1870 in Elsloo. Ze woonde in 1890 niet meer thuis en trouwde op 29-9-1900 in Groesbeek met Johan Joseph Meeuwissen. Hij was arbeider en is geboren op 5-8-1874 in Nieuwenhagen, maar woonde met zijn ouders in Groesbeek, net als Maria. In 1907 werd in Groesbeek een zoon geboren; in 1927 woonden ze in Kleef (D).
3. Anna Maria is geboren op 30-10-1873 in Burtscheid; ze werd ingeschreven als Schlangel. Ze trouwde op 16-2-1901 met Heinrich Daute, geboren op 9-1-1876. Anna stierf op 21-10-1954 in Düsseldorf, 80 jaar oud, en Heinrich op 2-11-1958, 82 jaar oud.
4. Theodorus is geboren op 8-5-1875 in Aken-Burtscheid (D) en ingeschreven als Schlangen. Hij trouwde op 28-9-1901 in Groesbeek met Dina Thijssen, geboren in Groesbeek op 26-4-1875. Hij stierf op 1-2-1960 in Groesbeek, 84 jaar oud, en zij op 4-2-1961 in Cuijk, 85 jaar oud.    XI.38
5. Anna Maria Dina (roepnaam Helena) is geboren op 16-12 1881 in Mook. Ze woonde tot haar huwelijk in Groesbeek en trouwde daar op 4-11-1908 met Johann Wilhelm Smits, geboren op 7-6-1883 in Wardhausen bij Kleef (D). Rond 1920 woonden ze in Hau (bij Kleef), waar Johann op 10-5-1956 overleed (72 jaar oud). Hij was werkmeester. Ze hadden 2 zoons, maar één stierf er jong.

X.30 Jan Joseph Slangen en  Maria Ida Hendrix     Elsloo, Krefeld, Düsseldorf (D)
(zoon van IX.16, kleinzoon van VIII.8)
Joseph is geboren op 27-7-1841 in Elsloo. Op 3-4-1860 ging hij in militaire dienst bij het 5-e Regiment Dragonders. In 1868 ging hij als plaatsvervanger opnieuw in dienst, nu bij het 6-e Regiment Infanterie, Hij trouwde op 19-10-1872 in Elsloo voor de wet en op 21-10 voor de kerk met Maria Ida Hendrix, geboren op 21-8-1848 in Elsloo. Joseph was toen nog in dienst. In 1873 was Joseph dagloner van beroep. Joseph verklaarde niet te kunnen schrijven vanwege een gebrek aan zijn rechterhand. De familie verhuist naar Duitsland. In 1880 woonden ze in Krefeld en werd Ida betrapt bij het stelen van aardappels. Op 10 november werd ze veroordeeld tot één dag gevangenisstraf. In december 1881 had ze de straf nog niet uitgezeten en haar verblijfplaats was toen onbekend. . In 1883 woonden ze in Krefeld en was Joseph grondarbeider; hij leende toen van de Hervormde Kerk in Beek 100 gulden. Als borg stelde hij een perceel grond in Elsloo, groot 11,5 are. Die grond had hij van de gemeente gekocht; hij moest daarvoor jaarlijks aan de gemeente 84 cent betalen. Rond 1900 woonde Ida in Düsseldorf aan de Dreieckstrasse. Joseph was toen al overleden. In 1905 woonde ze aan de Eisenstrasse en verlengde ze de Nederlandse nationaliteit. Er is één zoon bekend.
1. Johannes Mathias is geboren op 1-4-1873 in Elsloo. Hij trouwde in Duitsland met Karoline Philippine Albert.             XI.39

X.31 Petrus Slangen en  Maria Mechtildis Hermans      Amby
(zoon van IX.17, kleinzoon van VIII.9)
Petrus is geboren op 28-5-1835 in Meerssen en is gestorven op 20-12-1895 in Amby, 60 jaar oud. Hij is uitgeloot voor militaire dienst en trouwde op 9-4-1866 in Amby Maria Mechtildis Hermans, geboren op 15-5-1840 en gestorven op 23-2-1910 in Amby. Zij werd 69 jaar. Petrus was landbouwer en zijn vrouw zette na zijn dood het landbouwbedrijf voort. Ze hadden een huis met tuin en boomgaard (1200 m2 , waarde f. 1000) aan de Heukelstraat. Bij zijn overlijden bezat Petrus 2 koeien, een os, 2 varkens en 11 kippen met een haan (waarde f. 380) en aan meubilair en landbouwgereedschap voor f. 304.
Ze hadden 8 kinderen en één levenloos geboren kind (in 1875). De kinderen konden schrijven.
1. Joannes Gerardus is geboren op 8-1-1867. Hij was in 1909 akkerbouwer in Amby. Hij woonde tot haar dood in 1922 bij een ongehuwde tante die een boerderij had in de Heukelstraat Amby. Gerardus stierf ongehuwd op 17-7-1944 in Amby, 77 jaar oud.
2. Joannes Augustinus  is geboren op 21-12-1868 en is gestorven op 7-11-1951 in Maastricht, 82 jaar oud. Hij was landbouwer en trouwde op 15-5-1899 in Amby met Josephina Willems. Zij is geboren op 3-7-1875 in Amby en daar gestorven op 22-4-1934, 58 jaar oud.       XI.40
3. Maria Barbara is geboren op 7-12-1870 en gestorven op 22-1-1957 in Maastricht, 86 jaar oud. Ze trouwde op 1-6-1909 in Amby met Christiaan Hubertus Ummels. Hij was schrijnwerker en geboren op 2-2-1856 in Amby. Hij is gestorven op 9-7-1937 in Maastricht, 81 jaar oud. Ze woonden in de Heukelstraat en hadden geen kinderen.. 
4. Maria Anna is een tweelingzus van Maria Barbara. Ze trouwde op 25-10-1897 in Amby met Joseph Martinus Meessen. Hij is geboren op 4-5-1872 in Amby en daar gestorven op 7-7-1920, 48 jaar oud. Maria Anna overleed op 15-4-1950 in Amby, 79 jaar oud. Ze woonden in de Heukelstraat. Ze hadden 6 kinderen waarvan er één jong overleed.
5. Joannes Alphonsus is geboren op 23-7-1873 en ongehuwd gestorven in Amby op 19-9-1898, 25 jaar oud. Zijn begrafenis kostte f. 70. 
6. Christiaan Hubert is geboren op 18-1-1876 en ongehuwd overleden op 17-5-1958 in Maastricht, 82 jaar oud. Rond 1902 werkte hij anderhalf jaar in Aken. Later woonde hij in Meerssen en Heer.
7. Adolphe Wilhelmus  is geboren op 14-4-1880 en is overleden op 10-4-1968, net geen 88 jaar oud. Hij was spoorwegarbeider en trouwde op 11-4-1904 in Amby met Maria Helena Knubben. Zij is geboren op 11-3-1881 in Amby en daar gestorven op 27-2-1964, 82 jaar oud.            XI.41
8. Josephus Hubertus is geboren op 5-9-1882. Hij was spoorwegbeambte en trouwde op 4-10-1909 in  Amby met Maria Anna Hubertina Dreessen. Ze is geboren op 14-11-1885 in Amby en is daar gestorven op 9-4-1942, 56 jaar oud.           XI.42

X.32 Pieter Slangen en  Maria Barbara Dormans       Rothem
(zoon van IX.18, kleinzoon van VIII.9)
Pieter is geboren op 25-6-1848 in Rothem (Meerssen) en is gestorven op 14-10-1936 in Meerssen, 88 jaar oud. Op 6 mei 1884 ging hij als plaatsvervanger in militaire dienst bij het 2-e Regiment Infanterie in Maastricht. Hij was toen al 36 jaar oud. Hij trouwde op 8-5-1888 in Meerssen met Maria Barbara Dormans. Pieter was toen bijna 40. Barbara  is geboren op 4-12-1860 in Geverik en is gestorven op 3-9-1915 in Meerssen, 55 jaar oud. Als beroep geeft Pieter op dagloner en later houtzager.  Ze hadden 6 kinderen waarvan er 2 jong stierven.
1. Helena is geboren op 27-5-1890. In de geboorteakte staat dat het kind van het vrouwelijk geslacht is en Pieter genoemd wordt, maar dat moet een fout van de ambtenaar zijn. Helena is gestorven op 27-9-1913 in Rothem, op 23-jarige leeftijd. Ze overleed bij de geboorte van een onwettige dochter, Maria Barbara, die een dag eerder geboren was. De dochter overleed een dag later.
2. Hubertus Wilhelmus is geboren op 20-8-1891 en is in Rothem overleden op 10-3-1964, 72 jaar oud.. Hij trouwde op 6-4-1918 in Meerssen met Henriette Kleinen. Zij is geboren op 12-11-1896 in Meerssen en gestorven op 10-5-1954 in Maastricht    XI.43
3. Johannes Hubertus is geboren op 13-12-1892 en is gestorven op 11-4-1893, 4 maanden oud.
4. Johannes Hubertus is geboren op 16-12-1898; hij overleed op 15-2-1976 in Meerssen, 77 jaar oud. Hij trouwde op 21-6-1922 in Maastricht met Anna Catharina Fransen, geboren op 14-8-1898 in Maastricht en daar gestorven op 14-8-1967.          XI.44
5. Elisabeth is geboren op 3-5-1902 en is gestorven op 16-11-1904, 2 jaar oud.
6. Margaretha  is geboren op 4-12-1903 en overleden op 19-12-1986, 83 jaar oud.. Ze trouwde op 8-11-1929 in Meerssen met Johannes Hubertus Franssen. Hij  was mijnwerker en is geboren op 5-5-1903 in Meerssen. Hij stierf op 6-10-1954 in Roermond, 51 jaar oud.

X.33 Wilhelmus Slangen en  Elisabeth Rokx     Rothem
(zoon van IX.18, kleinzoon van VIII.9)
Willem is geboren op 24-8-1856 in Rothem (Meerssen) en stierf op 11-12-1945 in Bunde, 89 jaar oud. Vanwege broederdienst was hij vrijgesteld van militaire dienst. Hij trouwde op 15-10-1887 in Meerssen met Elisabeth Rokx (Roeks). Elisabeth is geboren op 31-3-1865 in Rothem en daar gestorven op 19-8-1942, 77 jaar oud. Willem was dagloner en later houtzager van beroep. Ze hadden 3 dochters, waarvan er één jong stierf.
1. Maria Magdalena is geboren op 28-10-1888 en is gestorven op 27-11-1968 in Bunde, 80 jaar oud Ze was fabrieksarbeidster en trouwde op 12-5-1924 in Meerssen met Johannes Hubertus Mathijs Penners. Hij was ook fabrieksarbeider en woonde in Bunde. Hij is geboren in Maastricht op 16-10-1887 en gestorven in Bunde op 26-8-1952, 64 jaar oud.
2. Anna Maria Hubertina is geboren op 5-3-1890 en gestorven op 1-4-1890, een maand oud.
3. Maria Elisabeth is geboren op 23-4-1893 en is gestorven op 11-9-1927 in Meerssen, 34 jaar oud. Zij trouwde op 17-2-1912 in Meerssen met Pieter Joseph Bartholomeus. Hij  is geboren op 18-5-1890 in  Bunde en stierf op 10-12-1960 in Meerssen, 70 jaar oud. Hij  was toen hij trouwde fabrieksarbeider; vanaf 1926 hadden ze een café in Rothem. Ze hadden 7 kinderen. In 1936 trouwde Pieter opnieuw.

X.34 Johannes Wilhelmus Slangen en  Catharina van Eekeren / Petronella Hoomans
(zoon van IX.19, kleinzoon van VIII.9)
Jan Willem is geboren op 22-8-1832 in Grave en is op 13-2-1906 in Amsterdam overleden, 73 jaar oud. Hij woonde daar toen bij zijn oudste zoon. Hij trouwde op 13-11-1860  in Bergen op Zoom met Catharina van Eekeren, geboren op 6-2-1829 in Bergen op Zoom en gestorven op 24-4-1876 in Stramproy, 46 jaar oud. Johannes Wilhelmus hertrouwde op 13-11-1878 in Weert met Petronella Hoomans (Homans), geboren op 29-9-1841 in Weert. Zij overleed op 23-6-1905 in Steeenbergen. Jan Willem was belastingambtenaar en woonde op diverse plaatsen: eerst in Bergen op Zoom, van 1861 tot ca 1870 in Epen en Bocholtz, rond 1876 in Stramproy en vanaf 1879 in Sittard  (Voorstad, daarna Linde).  Ze verhuisden op 29-4-1889 naar Steenbergen (Kruispoort). In 1893 ging hij met pensioen als kommies 1e klas, zijn pensioen bedroeg 446 gulden per jaar. 
Met zijn eerste vrouw had Jan Willem 7 kinderen en met de tweede 5. Twee kinderen stierven jong.
1. Marinus Joannus is geboren op 12-9-1857 in Bergen op Zoom. Hij trouwde op 2-11-1881 in Harderwijk, waar hij als militair gelegerd was, met Margaretha Geertruida Martens, geboren in Amsterdam op 14-9-1861. Marinus overleed op 30-3-1928 in Amsterdam.    XI.45
2.Allegonda Catharina Theodora is geboren op 7-9-1861 in Epen Voor haar huwelijk was ze dienstbode bij een majoor van de infanterie, eerst in Bergen op Zoom en later in Assen. Vanaf april 1888 woonde ze bij haar oudste broer in Amsterdam. Ze trouwde op 26-9-1901 in Amsterdam met Jacobus Haarms. Hij was toen vuurstoker van beroep. Hij is geboren op 19-11-1865 in Amsterdam en woonde in Den Helder. Vanaf 1864 tot ongeveer 1906 was hij bij de Marine. Van 1901 tot 1904 woonden ze in Amsterdam en daarna tot 1906 in Den Helder. Na een half jaar Nijmegen gingen ze weer terug naar Amsterdam. Vanaf 1907 woonden ze in Assen en was Jacobus postbesteller. Ze hadden geen kinderen. Jacobus is gestorven op 11-9-1929 in Assen (63 jaar oud). Allegonda woonde daarna in Nijmegenn, Breda en Ginneken. Ze overleed op 14-12-1943 in Etten-Leur. Ze woonde toen in Breda en was 82 jaar oud
3. Willem Frederic is geboren op 20-12-1862 in Epen. Hij overleed op 3-6-1933, 70 jaar oud, in Amsterdam. Hij trouwde op 6-10-1886 in Amsterdam met Clasina van der Starre, geboren in Amsterdam op 17-2-1863 en gestorven op 5-10-1942 in Den Haag, 79 jaar oud.     XI.46
4. Theodorus Bernardus is geboren op 11-6-1865 in Bocholtz. Hij trouwde op 26-5-1898 in Bergen op Zoom met zijn nicht Anna van Eekeren, daar geboren op 30-6-1875. Anna is gestorven op 1-4-1918 in Bergen op Zoom, 42 jaar oud.          XI.47
5. Maria Hubertina is geboren op 23-2-1867 in Bocholtz. Ze trouwde op 21-12-1892 in Steenbergen met Peter Mathijs Halmans. Hij was rijksambtenaar en is geboren op 20-2-1865 in Limbricht Tot 1893 woonden ze in Wouw, daarna in Gennep. Ze hadden 3 kinderen, waarvan er één jong overleed. Peter Mathijs overleed op 21-12-1931 in Gennep, 66 jaar oud. Maria Hubertina overleed op 26-9-1944 in Gennep, 77 jaar oud. Ze was slachtoffer van de oorlog, maar wat er precies gebeurd is is onbekend. Ze staat op een gedenksteen in het gemeentehuis vermeld als burgerslachtoffer. Britse troepen van de operatie Market Garden lagen toen vlak bij Gennep. enkele maanden later werd heel Gennep geëvacueerd. Pas in juli 1945 werd haar dood door haar schoonzoon gemeld.
6. Joanna Catharina is geboren op 16-1-1869 in  Bocholtz en is daar gestorven op 1-11-1869, nog geen jaar oud.
7. Maria Odilia is geboren op 2-8-1870 in Bocholtz en gestorven op 2-12-1940 in Breda, 70 jaar oud. In 1891 woonde ze in Nieuwer-Amstel. Ze trouwde op 5-9-1912 in Breda met de weduwnaar Martinus van Gils, geboren in Terheijden bij Breda op 17-9-1857. Hij was wegwerker en stierf op 12-12-1932 in Breda, 75 jaar oud. Ze hadden geen kinderen.
8. Anna Elisabeth is geboren op 28-8-1879 in Sittard en is gestorven op 22-10-1963 in Breda. Ze  trouwde op 20-11-1905 in Gennep met Adrianus Carolus van Dongen, een boomkweker, geboren op 25-4-1877 in Waalwijk. In 1905 was hij boomkweker, in 1909 bloemist in Roosendaal en in 1912 was hij kantoorbediende. Ze woonden in Roosendaal, Ginniken, Klundert en Teteringen en hadden 2 kinderen..
9. Johannes Hubertus Maria is geboren op 13-9-1880 in Sittard en overleed op 2-2-1965 in Bergen op Zoom.. Hij trouwde op 21-6-1909 in Bergen op Zoom met Elisabeth Maria Cornelia Matthijsen, geboren in Bergen op Zoom.   XI.48
10. Maria Amelia Christina is geboren op 31-3-1882 in Sittard en is daar gestorven op 7-2-1883, nog geen jaar oud.
11. Susanna is geboren op 28-3-1884 in Sittard en overleed op 15-5-1968 in Breda, 84 jaar oud. Ze trouwde op 12-6-1911 in Bergen op Zoom Peter Joseph Maria Graumans, geboren op 21-2-1880 in Bergen op Zoom en daar gestorven op 20-1-1917, 36 jaar oud. Op 18-8-1931 trouwde ze in Etten-Leur met Josephus van Dongen, geboren 27-3-1881 in Waalwijk en gestorven op 13-5-1951 in Breda, 70 jaar oud. Susanna had geen kinderen.
12. Anna Petronella is in Steenbergen geboren op 3-9-1891 en daar gestorven op 24-8-1892, nog geen jaar oud.

X.35 Willem Frederik Slangen en  Maria Anna Hack / Wilh. Sophia Lijn     Nijmegen
(zoon van IX.19, kleinzoon van VIII.9)
Willem Frederik is geboren op 23-6-1837 in Grave en gestorven op 4-3-1919 in Nijmegen, 81 jaar oud. Van 1855 tot 1860 was hij in militaire dienst; hij was klein van stuk (1,63 m), had blond haar en bruine ogen. In 1865-68 woonde hij als rijksambtenaar in Stein, Ulestraten, Vroenhoven, Maastricht, Bergen op Zoom en Roosendaal. Hij trouwde op 30-5-1870 in Lith met Maria Anna Hack. Zij is geboren op 6-6-1834 in Lith en gestorven in Grave op 29-1-1879, 44 jaar oud. Willem Frederik hertrouwde op 31-5-1881 in Nijmegen met Wilhelmina Sophia Lijn, geboren in Wamel op 15-2-1839 en gestorven op 18-11-1913 in Nijmegen. Willem Frederik was commies bij de rijksbelastingen. Ze woonden in Lith, Hilvarenbeek, Grave; in 1883 ging hij als commies 2e klas naar Simpelveld en later (zeker vanaf 1889) woonden ze in Nijmegen). In 1900 ging hij als kommies 1e klasse met pensioen en kreeg een pensioenuitkering van 570 gulden per jaar. In 1902 lieten beiden een testament maken waarin ze de langstlevende en de kinderen uit het eerste huwelijk van Willem Frederik tot erfgenaam benoemen. En samen met zijn broer regelde hij in dat jaar een lijfrente van f. 500 voor een zus van hun moeder in Lith (die in 1903 overleed).In 1907 erfden ze van een ongehuwde broer van Wilhelmina Sophia voor een totale waarde van f. 27781. Dit bestond uit een herenhuis aan de Oude Stadsgracht hoek Lange Nieuwstraat, waarin een benedenwoning en 2 bovenwoningen die verhuurd waren. Ook kregen ze een perceel grond in Hatert, voor f. 7771 aan waardepapieren, voor f. 426 aan meubilair en f. 6145 contant geld. In de benedenwoning, die 4 kamers en een kelder had woonden ze minstens tot 1913. Wilhelmina Sophia liet in 1907 een testament maken waarbij ze de drie dochters van haar zus tot erfgenamen benoemde. Ook regelde ze dat na haar dood voor 500 gulden aan H. Missen zou worden opgedragen. Willem Frderik regelde in 1911 in zijn testament dat hij een begrafenis eerste klasse zou ktijgen, dat een grafmonument van 200 gulden zou komen en dat er 3 jaar lang elke week een H. Mis voor hem opgedragen zou worden. Na de dood van Wilhelmina Sophia in 1913 moest het bezit gedeeld worden tussen Willem Frederik en de 3 nichtjes. Een taxateur maakte de inventaris op; de meest waardevolle bezittingen waren een gouden horloge, een zilveren rozenkrans, een grammofoon, een pendule met kandelaars en 5 schilderijen. Ook hadden ze een aantal vogelkooien. De totale waarde van de bezittingen was f. 21721. Willem Frederik behield het huis met inboedel. In 1916 neemt hij een hypotheek van f. 3000 op het huis.
Willem Frederik had twee kinderen, beiden uit het eerste huwelijk.
1. Willem Karel is geboren op 27-4-1871 in Lith. Hij was bakker en is gestorven op 28-4-1939 Nijmegen, 68 jaar oud. Hij trouwde op 28-6-1898 in Nijmegen met Elisabeth Catharina Roghmans, geboren 23-3-1867 in Nijmegen en daar gestorven op 16-1-1927, 59 jaar oud. Op 4-6-1928 trouwde hij in Nijmegen met Theodora Burgers, geboren 3-5-1875 in Leuth. Ze overleed op 6-3-1960 in Ravenstein.           XI.49
2.  Johannes Jacobus is geboren op 22-9-1873 in Hilvarenbeek. Hij was slager en trouwde op 28-4-1903 in Nijmegen met Maria Christina Kuen, geboren in Den Bosch op 13-8-1876 en gestorven op 4-1-1948 in Nijmegen, 71 jaar oud.  XI.50      

X.36 Joannes Nicolaus Slangen en Marie Catharine Fresne /Anna Jacobs  Maastricht
(kleinzoon van VIII.10)
Nicolaas is geboren op 29-5-1789 in Grijzegrubben als onwettige zoon van Margaretha Slangen.Nicolaas diende in het leger van Napoleon bij het 69-e Regiment Infanterie. Hij is gestorven op 14-10-1833  in Maastricht, 44 jaar oud. Nicolaas had in 1810 met Marie Josephine  Erens  een onwettige zoon die bij de aangifte erkend werd. Beiden woonden in het Breulingstraatje, maar ze woonden toen niet samen. Marie Josephine  is gestorven op 9-11-1811, 34 jaar oud (en ongehuwd). Nicolaas trouwde op 22-10-1812 in Maastricht met Marie Catharine Fresne (Frené, Frenay). Zij is geboren op 13-2-1792 in Leeuwarden. De familie Frenay komt uit het Jekerdal bij Maastricht, maar haar vader was toen als militair in Leeuwarden gelegerd. Nicolaas was wever en zijn vrouw naaister van beroep. Beiden konden niet schrijven.
Nicolaas ging als plaatsvervanger op 5 mei 1813 in het leger van Napoleon bij het 69-e Regiment Infanterie. Hij had toen al twee kinderen. Op 26 augustus belandde hij in het ziekenhuis. Hij raakte gewond bij de grote aanval op de Fransen in Dresden door legers van Oostenrijk, Pruissen en Rusland.. Op 12 november werd hij, met vele anderen, uitgeschreven omdat men aannam dat hij krijgsgevangen gemaakt was. Dat was na de slag bij Leipzig, waarbij 30.000 Fransen krijgsgevangen werden gemaakt. Halverwege 1814 was Nicolaas weer thuis.
Catharina is gestorven op 18-5-1825 in Maastricht, 33 jaar oud.
Nicolaas hertrouwde op 16-11-1826 in Maastricht met Anna Jacobs, geboren op 5-8-1798 in Maastricht. Nicolaas was toen wolwevers-gezel en Anna breister. Ook Anna kon niet schrijven. Ze woonden in de Drieemmerstraat. Anna is in Maastricht gestorven op 17-3-1831, 33 jaar oud en Nicolaas op 14-10-1833, 44 jaar oud. Het jonste kind was 6 toen beide ouders overleden waren. De kinderen woonden later in Parijs, Luik en Aken.
1. Jean Baptiste is geboren op 7-4-1810 in Maastricht en daar gestorven op 22-7-1811      
2. Jean Nicolaas is geboren op 6-3-1813 en is, een half jaar na zijn vader, gestorven op 17-6-1834 in Maastricht, 21 jaar oud. Hij overleed in ziekenhuis Calvarieberg in de Abtstraat en het overlijden werd gemeld door twee oude mannen die hem gekend hadden.
3. Josephus Hubertus is geboren op 5-4-1815 en gestorven op 22-1-1818 in Maastricht, twee jaar oud.
4. Catharina Hubertina  is geboren op 14-4-1817. Rond 1840 woonde ze in Luik. Ze was toen getrouwd met Arnold Ernest Guillaume Smeets, een timmerman /meubelmaker geboren op 20-7-1815 in Maaseik en had 3 kinderen. Ze is gestorven op 15-3-1865 in Parijs, 47 jaar oud. Haar man trouwde na de dood van zijn vrouw opnieuw (met een Francaise) en is gestorven op 13-5-1904 in Parijs. In Parijs woonden ze aan de Rue Sausure 87.
5. Joannes Petrus Hubertus is geboren op 30-10-1819.
6. Hendrik Michael is geboren op 17-2-1822. Hij was marmerwerker en trouwde op 15-7-1852 in Maastricht met Maria Catharina van Arken. Zij is geboren op 3-6-1824 in Maastricht. Ze vertrokken naar Aken.             XI.53
7. Leonardus Paulus is geboren op 18-7-1824. Hij stierf op 28-4-1884 in Luik, 59 jaar oud. Hij was schoenmaker en is niet getrouwd geweest. Hij woonde op de Boulevard de l'Est.
8. Adolf is geboren op 15-10-1827 en is gestorven op 6-1-1898 in Maastricht, 70 jaar oud. Volgens de overlijdensakte was hij getrouwd met Josephina Cabou, maar van haar is verder niets bekend.     XI.54

X.37 Jean Matthias Slangen en  Anna Catharina Drummen   Hunnecum (Nuth)
(zoon van IX.21, kleinzoon van VIII.11)
Mathijs is geboren op 31-3-1800 in Hunnecum. Hij was akkerbouwer en is gestorven op 13-9-1876 in Nuth, 76 jaar oud. Hij trouwde op 20-11-1843 (hij was toen 43 jaar oud) in Wijnandsrade met de 15 jaar jongere Anna Catharina Drummen (Dremmen). Zij woonde in Wijnandsrade, maar is geboren op 17-12-1815 in Voerendaal. Ze is gestorven op 18-5-1892 in Nuth, 76 jaar oud. Mathijs woonde op de ouderlijke  boerderij in Hunnecum. met inwonende knechten (die meestal maar een paar jaar bleven) en  dienstmeisjes. Ze hadden ook nog een grote graanschuur een paar honderd meter verderop richting Aalbeek, die in WO2 afbrandde. Mathijs was langere tijd raadslid in Nuth (1831-1844 en 1851-1855) en was ook hulp-ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Mathijs had 5 kinderen. Dit zijn de laatste in Nuth geboren kinderen van de Nuther tak (afstammelingen van Petrus, III.4). Mathijs, zijn vrouw en alle kinderen konden schrijven.
1. Maria Theresia is geboren op 22-9-1842. Theresia trouwde op 1-10-1879 in Nuth met haar achterneef Jan Spijkers. Hij is geboren op 7-5-1839 in Hunncum. Theresia is gestorven op 23-4-1886, 43 jaar oud. De begrafenis kostte f. 250 plus voor drank nog f. 35. Jan stierf een half jaar na zijn vrouw op 22-11-1886, 47 jaar oud. Hun totale bezit bedroeg ongeveer f. 20.000 (2 huizen en tientallen percelen grond)..
X.37 Etzenrade Roermolen
De Roermolen in Etzenrade, waar Philomena in 1878 overleed.
2. Maria Catharina Philomena is geboren op 17-5-1846 Nuth en gestorven op 29-6-1878 in Jabeek, 32 jaar oud. Philomena trouwde op 8-5-1873 in Nuth met Joannes Sevrinus Nelissen. Hij is in Jabeek geboren op 9-10-1846 en was molenaar op de Roermolen in Etzenrade. Op 21-1-1874 verhuisden ze naar Jabeek. Nog geen 5 jaar later overleed Philomena. In 1874 kreeg ze een zoon en in1876 een dochter die echter na een half jaar stierf. Jan trouwde opnieuw en stierf op 28-10-1914 in Schinveld, 68 jaar oud.
3. Jan Willem Hubert (Willem) is geboren op 7-6-1848 en ongehuwd gestorven in Hunnecum op 8-12-1925, 77 jaar oud.      XI.56
4. Hubert Joseph is geboren op 25-6-1851. Hij was landbouwer en trouwde op 8-5-1873 in Nuth met Anna Maria Philomena Nelissen, geboren op 31-8-1843 in Jabeek. Zijn zus trouwde op dezelfde dag met een broer van zijn vrouw. In april 1874 kreeg ze een dochter, 3 dagen nadat haar schoonzus een zoon kreeg. Hubert Joseph stierf in Jabeek op 21-4-1876, 3 jaar na het huwelijk. Hij was pas 27 jaar oud. XI.55  
5. Anna Catharina Hubertina is geboren op 9-1-1854 Nuth en ongehuwd gestorven op 25-2-1930 in Meerssen, 76 jaar oud.     XI.56

Toen Mathijs overleed bezat hij behalve de boerderij 78 percelen grond in Nuth en Wijnandsrade, in totaal meer dan 18 hectare. Toen zijn vrouw overleed had ze grond voor een waarde van f. 29.000. Haar goederen waren f. 2500 waard en ze had ook nog f. 2600 uitgeleend. De begrafenis kostte f. 400 en de grafsteen f. 73. De drank (bier en jenever) voor de gasten kostte f. 64,70.X.37Hunnecum nr1 Bemelmans jaren80 wm
De dochters van Maria Theresia

Theresia, de oudste dochter, trouwde op 1-10-1879 in Nuth met haar achterneef Jan Spijkers. Ze kenden elkaar al van af hun vroege jeugd, want de geboortehuizen lagen dicht bij elkaar. De vader van Jan had in 1824 een nieuwe boerderij gebouwd in Hunnecum, vlak bij de boerderij van Slangen (zie foto). Het echtpaar ging wonen in de ouderlijke woning van Jan. Theresia is gestorven op 23-4-1886, 43 jaar oud. Jan stierf een half jaar na zijn vrouw op 22-11-1886, 47 jaar oud. Volgens de mensen in de omgeving kon hij het verlies van zijn vrouw niet verwerken. Ze hadden 2 kinderen, Bernardine was 6 en Caroline nog geen 2 jaar oud. De meisjes groeiden op bij hun ongehuwde oom en tante. Ze gngen naar de kostschool, want Caroline sprak Frans en dat leerde je niet op de dorpsschool in Nuth. Financieel ging het hen goed want ze erfden van hun vader landerijen met een waarde van f.12.000. In 1908 kochten ze samen een perceel grond bij de Oudenbos (3615 m2 voor 694 gulden) en een tuin aan de Wijnandsraderweg (315 m2 voor 91 gulden). Toen ze trouwden lag er voor allebei een boerderij met 15 bunder lamd klaar. Het ouderlijk huis was voor Bernardine en Caroline kreeg een boerderij honderd meter verder aan de Putweg. De huizen waren goed ingericht: eiken tafels en buffetten, stoelen met kalfsleren zittingen, dure serviezen, Chinese vazen, spiegelkasten enz.
Bernardine trouwde in 1911 met Lei Bemelmans en stierf in 1958. Caroline had het moeilijker. Ze werd verliefd op Hub Erens uit Wijnandsrade, die paardenknecht was op de boerderij van haar pleegouders. Dat kon natuurlijk niet; de knecht werd ontslagen. Ze hielden echter contact via briefjes die ze op de Blauwe Steen verstopten. Uiteindelijk trouwden ze in 1913 toch, maar onder huwelijkse voorwaarden zodat een erfenis nooit naar de Erens-kant kon gaan. Caroline stierf echter al in 1919, 34 jaar oud.
Bron: Fons Erens (zoon van Caroline in “Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg”.


X.38 Jan Pieter Slangen en  Maria Francisca Ritzen      Vaesrade
(zoon van IX.24, kleinzoon van VIII.12)
Jan Pieter is geboren op 3-3-1812 in Nuth en gestorven op 24-4-1862 in Vaesrade, 50 jaar oud. Hij is niet opgeroepen voor militaire dienst. Hij trouwde op 29-11-1848 in Nuth met Maria Francisca Ritzen, geboren op 9-12-1798 in Vaesrade en gestorven op 20-10-1880 in Nuth, 81 jaar oud. Bij zijn huwelijk was Jan Pieter landbouwer in Nuth en later akkerbouwer in Vaesrade (no 13B), waarschijnlijk de boerderij van zijn schoonouders. Jan Pieter kon bij de loting voor militaire dienst niet schrijven; bij zijn huwelijk heeft hij wel getekend, maar te zien is dat hij er moeite mee heeft. Zijn signalement bij de keuring: lengte 1,67 meter, bruine haren en ogen en een smal voorhoofd. Het echtpaar had geen kinderen. 
Jan Pieter liet vak voor zijn dood een testament maken, waarbij hij alle goederen en een bedrag van 858 gulden aan zijn vrouw naliet. Bovendien kreeg ze het vruchtgebruik van alle grond. Jan Pieter bezat 1/6 deel van de onverdeelde erfenis van zijn ouders (een huis en ongeveer 2 hectare grond). In zijn testament regelde hij dat alles naar de kinderen van zijn twee zussen ging. Ook de helft van meer dan 5 hectare, die hij samen met zijn vrouw bezat, ging hier naar toe.
Na de dood van haar man woonde Maria Francisca tot 1879 alleen in de boerderij; soms met inwonend personeel. Het laatste jaar van haar leven woonde ze bij een zoon van haar broer in Vaesrade, waar ze f. 1,25 per dag voor kost en inwoning betaalde. Bij haar dood bezat ze een huis met tuin en boomgaard in Nuth (dorp) en een aantal percelen grond in Nuth en Amstenrade. De totale waarde was f.1315. Een groot aantal familieleden deelden in de erfenis. Het meeste kreeg haar neef waar ze inwoonde. Die moest dan wel de begrafenis regelen, binnen 2 weken na haar dood 50 missen laten opdragen en een jaardienst betalen (totale kosten f. 180). Ook moest hij nog f.62 aan dokter en apotheek betalen.

X.40  Jan Henry Slangen en  Marie Gertrude Bruls    Nuth (de Ping)
(zoon van IX.25, kleinzoon van VIII.13)
Hendrik is geboren op 3-7-1795 in Olmuts (Moravie) en gestorven op 11-12-1871 in de Ping, 76 jaar oud. Hij is gedoopt als Jean Henry, maar later (bv in zijn testament) is het ook Jan Willem; zijn dochter noemt hem in haar testament Hendrik. Zijn achternaam is soms Sclangen. Hij trouwde op 14-3-1815 in Nuth met Marie Gertrude Bruls, geboren in Hellebroek in 1792 en daar gestorven op 21-4-1859, 71 jaar oud. Een geboorteakte is niet te vinden; vermoedelijk heeft de pastoor vergeten haar in te schrijven. Ze isBij het huwelijk waren een broer en een neef van zijn in Hongarije gesneuvelde vader getuige. Hendrik was eerst dagloner en later landbouwer en woonde in Hellebroek. Hij kon schrijven, zijn vrouw niet. Hendrik had 9 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. Een zoon en 4 dochters trouwden nooit. Geen van de kinderen kon schrijven.
Een jaar voor zijn dood maakte Hendrik een testament. Zijn oudste dochter kreeg 2691 m2 bouwland in het Voorste Kleef en de tweede dochter kreeg 2370 m2 grond in de Reuken. De 4 andere (ongehuwde) dochters erfden samen het huis (met tuin en boomgaard 3105 m2) en een hectare grond (9 percelen) in o.a. het Reukenderveldje. Deze 4 zussen maken in 1872 een testament waarin ze vastlegden dat bij overlijden de andere zussen erfgenamen zijn. In 1896 wordt het huis in de Ping verkocht.
1. Anne Marie is geboren op 10-11-1815 en is in Nuth gestorven op 12-2-1902, 86 jaar oud. Ze werkte als dientmeid in Heerlen en trouwde op 17-4-1863 in Heerlen met Jan Herman Schetters. Hij is kleermaker en later landbouwer en is geboren op 30-3-1812 in Nuth. Ze wonen in Grijzegrubben 49 en hebben geen kinderen. Een oudere broer (ook kleermaker) die samen met een nicht naast hen woont trekt in 1866 bij hen in. Na zijn overlijden in 1871 trekken die nicht en haar man ook bij hen in. Herman overlijdt op 6-6-1881 in Nuth, 69 jaar oud.
2. Jean Joseph is geboren op 3-4-1818 en ongehuwd gestorven in de Ping op 5-5-1868, 50 jaar oud. Hij woonde tot 1865 in Schimmert, maar kwam toen weer naar huis. Bij zijn overlijden waren zijn enige bezittingen een wilgenhouten kist (waarde f.3,60), kleren ter waarde van f.12 en aan contant geld f.17,20. De begrafenis, 2 dagen na zijn dood, was gezien de kosten van f.6,50 zeer eenvoudig.
3. Marie Josephine is geboren op 1-11-1819 en is gestorven in Nuth op 9-9-1895, 75 jaar oud. Ze was in 1840-1860 eerst dienstmeid (inwonend) bij een boer op de Kamp en daarna bij de weduwe van drossaard Strens op de Dael. Ze trouwde op 9-4-1866 (47 jaar oud) in Nuth met Pieter Nicolaas Schiffelers, die knecht bij Strens was. Hij is geboren op 25-5-1821 in Nuth en daar gestorven op 9-5-1902, 80 jaar oud. Tot 1871 woonden ze als landbouwer op de Dael; daarna vestigden ze zich in zijn ouderlijk huis bij de kerk in Nuth. Ze hadden geen kinderen. Toen Josephine overleed ging haar deel van het huis (met tuin, erf en land 8505 m2 ) naar haar nog levende zussen, terwijl haar man het vruchtgebruik hield. In 1890 legden beiden bij de notaris vast dat er in de kerk twee jaardiensten gedaan zouden worden, waarvoor 12 gulden per jaar betaald moest worden. Ze borgden voor de betaling met 1900 m2 bouwland aan het Molenveld. Zou de langstlevende dit land verkopen, dan moest 300 gulden aan de kerk betalen.
4. Maria Catharina is geboren op 28-4-1822 en ongehuwd gestorven in Tervoorst op 24-7-1899, 77 jaar oud. Rond 1855 werkte ze als dienstmeid op een boerderij in Hoensbroek. In 1864 ging ze naar Sittard en vanaf 1866 werkte ze een tijd als dienstbode in Buggenum. Daarna woonde ze bij haar zus Maria Josepha in Nuth, rond 1870 is ze diensbode in Broeksittard en in 1876 vertrok ze naar Schimmert. Daarna woont ze tot 1889 in Oirsbeek, waarna ze naar het ouderlijk huis terug gaat. Begin 1895 gaat ze naar haar zus Marie Josephine en nadat die overlijdt woont ze in bij de familie Eijmael in Tervoorst. Aan hen laat ze 1830 m2 grond na en een bedrag van f. 300. Ze moeten dan wel voor haar begrafenis zorgen. Bij testament, kort voor haar dood opgemaakt, schonk ze aan de kerk van Nuth 2120 m2 bouwland om gedurende 50 jaar een jaardienst op te dragen (met libera en laudis, ze wist precies wat ze wilde). Na die 50 jaar zou er jaarlijks een Sint Antonius-mis opgedragen moeten worden. Aan een kennis schonk ze 700 m2 land en de rest ging naar haar enige nog levende zus. Dat betrof haar 1/6 deel in het huis van haar zus Josephine en 1800 m2 grond die bij haar zwager Schiffelers in gebruik waren. Bovendien had ze nog f.1125 gulden uitgeleend en had ze op de bank nog f.738.
5. Joannes Wilhelmus is geboren op 28-2-1825 en gestorven in de Ping op 19-4-1838, 13 jaar oud
6. Jan Leonard is geboren op 25-10-1827 en is gestorven in de Ping op 23-3-1835, 7 jaar oud.
7. Anna Margreta is geboren op 21-2-1830 en ongehuwd gestorven in Nuth op 23-9-1889, 59 jaar oud.
In 1850 was ze dienstmeid in Ulestraten, in 1857 in Meerssen. In 1871 woont ze samen met haar zus in het ouderlijk huis en is ze landbouwster. Bij testament heeft ze al in 1872 laten vastleggen dat er in de kerk een jaardienst voor haar gehouden moet worden (kosten f. 100). Ze bezit behalve haar deel in het huis, 2120 m2 grond bij het Jonge bos in Wijnandsrade. Ook heeft ze voor f. 120 aan goederen en heeft ze f. 295 uitgeleend aan kennissen. Haar begrafenis kostte f. 294,81.
8. Maria Gertrudis is geboren op 3-12-1832; ze is nooit getrouwd. In 1850 ging ze naar Voerendaal; rond 1870 was ze dienstmeid in Maastricht. In mei 1889 woont ze bij haar zussen, die haar moeten verplegen omdat ze ziek is. Op 17-8-1889 overlijdt ze daar, 57 jaar oud. Ze bezit 3000 m2 bouwland in de Reuken. Ook heeft ze 196 gulden uitgeleend. Ook zij heeft in 1872 haar testament laten maken, waarin een jaardienst vastgelegd wordt.
9. Johanna Catharijn is geboren op 6-8-1835 en ongehuwd gestorven in Nuth op 25-1-1896, 60 jaar oud. In 1859 is ze dienstmeid in Limmel. In 1871 woont ze samen met haar zus in het ouderlijk huis en is ze landbouwster. Twee weken voor haar dood heeft ze geregeld dat de begrafenismis door 3 priesters gedaan zou moeten worden. Ook liet ze een notaris naar de Ping komen om drie jaardiensten vast te leggen, één voor haarzelf, één voor haar ouders en één voor haar oudste broer. De kosten, 300 gulden, zou haar erfgename binnen 3 maanden na haar dood betalen. Haar bezittingen bestonden uit haar deel in het ouderlijk huis, een bouwland bij het Jonge bos in Wijnandsrade (1821 m2) en f. 304 aan uitstaande leningen. Haar zus Maria Catharina erft alles. Die schenkt aan de kerk 2980 m2 land in de Reuken met een waarde van 300 gulden als betaling voor de drie jaardiensten.

X.41 Joseph Desideratus Slangen en  Maria Clara Mannens     Vaesrade
(zoon van IX.25, kleinzoon van VIII.13)
Joseph Desideratus is geboren op 22-11-1797 in Oven (Würtemberg) en gestorven op 23-2-1828 in Vaesrade, slechts 30 jaar oud. Hij trouwde op 17-7-1822 om 7 uur 'smorgens in Nuth met Maria
doopakte van legerkapelaan
Clara Mannens, geboren op 20-11-1793 in Vaesrade (als dochter van de burgemeester van Vaesrade) en daar gestorven op 9-3-1846, 52 jaar oud. Joseph was landbouwer, Clara was landbouwster; beiden konden schrijven.
Na het overlijden van hun vader erfden de kinderen 6600 m2 akkerland in Vaesrade. Van hun moeder erfden ze in Vaesrade een boerderij, een halve hectare boomgaard, meer dan een hectare bouwland en 0,3 hectare hooiland. Een deel van de grond lag in Schinnen. Na het overlijden van hun moeder was haar broer, die burgemeester van Hoensbroek was, voogd van de kinderen.
Ze hadden 3 kinderen, waarvan er 2 jong stierven.
1. Joanna Catharina is geboren in 1823 en is in Vaesrade gestorven op 24-6-1846, 23 jaar oud. Na haar dood moest nog 17 gulden aan dokter en apotheker betaald worden.
2. Joseph Hubertus is geboren op 2-11-1824 en is in Vaesrade gestorven op 4-6-1835, 10 jaar oud. De kosten van zijn begrafenis bedroegen 60 gulden.
3. Maria Agnes is geboren op 29-3-1827 en is gestorven op 17-6-1913 in Meerssen, 86 jaar oud. Voor ze trouwde woonde ze bij familie in Vaesrade. Ze trouwde op 19-9-1850 in Nuth met Pieter Nicolaas Houben. Hij is geboren op 6-9-1816 in Schinnen en gestorven op 20-2-1858 in Vaesrade, 41 jaar oud. Ze woonden in het deel van Vaesrade dat bij Hoensbroek hoorde. De 3 kinderen erfden van hun vader het huis met stalling, schuur en boomgaard (1295 m2) en 2,5 hectare grond in Nuth, Hoensbroek en Schinnen. Bovendien hadden ze recht op 1/9 deel van de bezittingen van hun grootouders (2 huizen in Nagelbeek en Breinder en 60 percelen grond).
Agnes hertrouwde op 23-9-1862 in Nuth met Joannes Martinus America. Hij was akkerbouwer en is geboren op 19-8-1838 in Hoensbroek en is gestorven op 20-2-1912 in Meerssen, 73 jaar oud. Ze woonden in Vaesrade no 12, later verhuisden ze naar 34. Voor hun dood woonden ze bij haar zoon uit het tweede huwelijk, die in Meerssen slager was. Agnes had 5 zoons, 2 van haar eerste man en 3 van de tweede (waarvan er 2 jong stierven). In 1894 werd grond van hen onteigend vanwege de aanleg van de spoorlijn Sittard-Heerlen. Toen ze overleed bezat Agnes een huis met stal in Vaesrade met 5100 m2 grond, 7250 m2 grond in Hoensbroek en 2,4 hectare in Schinnen. De totale waarde was f. 17122. Er liepen nog leningen voor f. 3250. De grond in Hoensbroek werd verkocht voor f. 6449. Erfgenamen waren de 2 nog levende zoons en de 7 kleinkinderen van de reeds overleden zoons. De zoon uit het eerste huwelijk (Jozef Houben) en 3 kleinkinderen Houben woonden toen in Berlijn, terwijl van een kleinzoon onbekend was waar hij verbleef.

Gehard door vele tegenslagen in het leven.

AgnesX.41dklein kwam in haar leven de dood vaak tegen. Ze heeft haar vader nooit gekend, die overleed een jaar na haar geboorte. Toen ze 8 was overleed haar broer en toen ze 19 was haar moeder en haar zus. En haar eerste man overleed na nog geen 8 jaar huwelijk.  In 1863 had ze een doodgeboren kind en de twee eerste kinderen uit het tweede huwelijk overleden in 1863 en 1870, de een 3 dagen en de ander 14 maanden oud. De twee zoons uit het eerste huwelijk overleden in 1890 en 1894. Ze waren toen ongeveer 40 jaar oud. In 1905 overleed een kleinzoon van 20 jaar oud en in 1913, toen Agnes in Meerssen bij haar zoon woonde overleed eerst haar man en daarna een kleindochter die pas 10 jaar was. Een half jaar later was ze zelf aan de beurt.
De foto liet ze bij een fotograaf in Sittard maken.X.42 Jan Willem Slangen en  Maria Catharina Kleinjans     Nuth, Schinnen
(zoon van IX.26, kleinzoon van VIII.13)
Willem is geboren op 27-7-1808 in Nuth en is gestorven op 17-5-1886 in Nagelbeek, 81 jaar oud. Hij trouwde op 18-4-1840 in Tongeren (B) met Maria Catharina Kleinjans (Cleinjans). Willem woonde in Tongeren en was daar landbouwer.Catharina is geboren op 21-1-1819 in Nagelbeek (Schinnen). Begin 1841 was Willem landbouwer in Nagelbeek. Van 1843 tot 1847 was hij pachter van de hof Leeuw in Nuth. Op 23 oktober 1845, een maand na de geboorte van haar derde kind, was Catharina zo ziek dat ze een testament liet maken. De notaris kwam daarvoor naar Nuth, waar ze ziek in bed lag. Haar man en haar bij hen inwonende zus Elisabeth kregen alle bezittingen en het vruchtgebruik van haar grond. Twee maanden later, op 11-12-1845 overleed ze, 26 jaar oud. De twee dochters erven een deel van haar ouderlijk huis en Nagelbeek en een deel van 2,5 hectare grond. Hun aandeel in het huis met stallen, tuin en boomgaard is 409 gulden waard. Na de dood van de jongste dochter gaat haar deel voor de helft naar haar vader en voor de helft naar haar zus.
Willem was pachter van de Nuinhof in Nuth van 1847 tot 1853. Elisabeth Kleinjans, de zus van zijn overleden vrouw, en haar moeder woonden bij hem in. Ook zijn eigen zus Elisabeth woonde op de Nuinhof tot haar huwelijk in 1850. Ook Anna Maria (dochter van X.21) woonde er als dienstmeid. In totaal zijn er in die 6 jaar 14 personeelsleden geweest. De Nuinhof was een van de grootste boerderijen in Nuth; hij lag op de plaats waar nu het station ligt en werd in 1934 gesloopt.
Op 16-3-1853 vertrekt Willem naar Schinnen. In Breinder begint hij samen met zijn dochter Elisabeth en Elisabeth Kleinjans, zus van zijn overleden vrouw, een herberg. Zij hebben behalve de herberg ook nog een boerenbedrijf. Vanaf 1867 wonen ze allemaal in Nagelbeek; Willem en de schoonzoon geven dan als beroep op landbouwer. Het gezin van zijn dochter (7 kinderen) woont bij hem in, evenals enkele knechten. Elisabeth Kleinjans, die nooit getrouwd is, nam de rol van haar zus over bij de opvoeding van Willem’s dochter en kleinkinderen. Ze overleed op 28-8-1917 in Nagelbeek, 96 jaar oud. Willem bezat toen hij stierf nog 4 percelen grond met een waarde van f. 690. Zijn begrafenis kostte f. 50.
Willem had 3 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. Willem en ook zijn dochter konden schrijven.
1. Johannes Leonardus is geboren op 8-1-1841 in Schinnen en daar gestorven op 10-2-1842, een jaar oud.
2. Maria Catharina Elisabeth is geboren op 20-6-1843 in Nuth. Elisabeth trouwde op 26-5-1865 in Schinnen met Nicolaas Anton Damoiseaux, landbouwer, geboren op 4-2-1842 in Schinnen.Elisabeth is op 20-6-1885 (op haar 42-e verjaardag) gestorven in het ziekenhuis (Mariahilfspital) in Aken (D). De begrafenis in Schinnen kostte f. 150. Ze hadden 7 kinderen en de jongste was pas 3 jaar oud. Haar man is in Nagelbeek gestorven op 7-3-1919, 77 jaar oud. Ze woonden op de boerderij bij haar vader, eerst in Breinder en daarna in Nagelbeek. Ze hadden in Nagelbeek twee huizen met bakhuis, tuin en boomgaard (samen 1930 m2 ) en 18 percelen grond. In 1885 was de totale waarde f. 4500. In 1894 werd grond van hen onteigend vanwege de aanleg van de spoorlijn Sittard-Heerlen.
3. Catharina Josephina is geboren op 24-9-1845 Nuth en daar gestorven op 6-1-1846, 3 maanden oud.

X.42 leeuw
Boerderij de Leeuw, waar Wiilem pachter was en zijn vrouw in 1845 overleed. De boerderij moest in 2017 wijken voor een autoweg..
Nuinhof

De Nuinhof, waar Willem pachter was van 1847 tot 1853

Gemeenteraadsverkiezingen 1851 in Nuth
Sinds 1848 hadden burgers kiesrecht als ze voldoende belasting betaalden. Landelijk mocht ongeveer 10% van de volwassen mannen stemmen. Limburg was de armste provincie van Nederland, hier mocht maar 7 % stemmen. In Nuth zullen dat ongeveer 30 mannen zijn geweest. Er moesten 7 raadsleden gekozen worden. Degenen die mochten kiezen schreven op een papier de namen van  7 mensen. Gekozen was je als op meer dan de helft van de briefjes jouw naam stond. Bij de verkiezingen in Nuth in 1851 werden 4 mensen zo gekozen. Voor de resterende 3 plaatsen volgde een herstemming, waar alleen gestemd kon worden op de 4 mensen die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden, maar niet gekozen waren. Bij de herstemming op 22 september 1851 werden Jan Mathijs Slangen (X.37) en Jan Willem Slangen (X.42) en L. Weustenraad gekozen. Het provinciebestuur verklaarde de stemming echter ongeldig. Volgens de voorschriften mocht de stembus pas daags na de stemming geopend worden en in Nuth had men dat meteen gedaan. De 3 afgewezen raadsleden gingen in beroep bij koning Willem III, maar dat beroep werd afgewezen. Er moest opnieuw gestemd worden. Jan Mathijs werd ook bij de nieuwe stemming weer gekozen, Jan Willem niet.


X.43 Jean Slangen en  Catharina Frissong      Lanaken
(zoon van IX.28, kleinzoon vam VIII.18)
Jan (in de Franse tijd ingeschreven als Jean) is geboren op 22-12-1813 in Lanaken. Hij was dagloner en kon niet schrijven. Hij trouwde op 5-11-1866, 52 jaar oud, in Lanaken met Catharina Frissong. Zij is in Gellik geboren op 17-4-1837 en was dus 23 jaar jonger dan hij. Jan stierf op 25-2-1889, 75 jaar oud, en Catharina stierf op 1-10-1880, 43 jaar oud. Ze hadden 2 kinderen.   
1. Petrus is in Lanaken geboren op 5-2-1867 en gestorven op 16-2-1867, nog geen 2 weken oud.
2. Joannes (Jan) is geboren op 7-6-1868 en in Lanaken gestorven op 23-2-1915, 46 jaar oud. In de geboorteakte is als moeder genoemd Catharina Martens, dat is de moedersnaam van Catharina Frisong. Hij trouwt op 5-7-1890 in Lanaken met Maria Angelina van Roy, geboren op 2-7-1858 in Lanaken. Zij overlijdt op 12-6-1905, 47 jaar oud in de Pannestraat in Lanaken. Joannes trouwt in Vroenhoven opnieuw met Maria Genoveva Engels, geboren op 11-11-1870 in Lanaken en daar gestorven op 16-2-1917, 47 jaar oud.      XI.59

X.44. Petrus Slangen en  Catharina Jaspers     Lanaken
(zoon van IX.28, kleinzoon vam VIII.18)
Pieter is geboren op 27-01-1816 in Lanaken. Hij trouwde op 42-jarige leeftijd op 22-08-1858 te Waltwilder met Catharina Jaspers. Ze was herbergiersdochter, 22 jaar oud, en geboren op 05-04-1836 te Waltwilder. Pieter was landbouwer; hij en zijn vrouw konden niet schrijven. Pieter stierf op 3-4-1900 in Lanaken, 84 jaar oud.Zijn vrouw leefde toen nog. Er zijn 5 kinderen bekend.
1.Pieter Joannes is geboren op 5-2-1859 (de naam van de vader is in de akte  abusievelijk Joannes). Hij was werkman en trouwde op 12-6-1900 in Lanaken met Elisabeth Gertrudis Voncken, geboren op 24-7-1877 in Lanaken.             XI.60 
2. Elisabeth is geboren op 18-12-1860 . Ze trouwde in Lanaken op 22-1-1889 met Peter Joseph Vaassen. Hij was stokersknecht en woonde in Lanaken; hij is geboren in Urmond op 27-8-1863 en overleed in Lanaken op 14-7-1972. Er is één zoon bekend..
3. Joannes Hubertus is geboren op 15-11-1862. Hij trouwde op 31-5-1893 in Lanaken met Maria Anna Nijsten, landbouwster, geboren op 6-10-1866 in Lanaken.       XI.61
4. Maria is geboren op 14-7-1866 en in Lanaken gestorven op 29-5-1867, 11 maanden oud.
5. Maria Gertrudis is geboren op 9-5-1874 in Lanaken.

X.45 Jan Joseph Slangen en  Maria Catharina Schenk      Rothem
(zoon van IX.30, kleinzoon vam VIII.22)
Jos is geboren op 9-1-1846 in Hulsberg, hij woonde echter vanaf zijn geboorte in Schimmert. Hij is gestorven op 14-8-1922 in Meerssen, 76 jaar oud. Voor militaire dienst is hij uitgeloot. Hij woonde voor zijn huwelijk in Rothem en trouwde op 2-10-1875 in Meerssen Maria Catharina Schenk. Zij is geboren op 1-7-1854 in Rothem en gestorven op 12-1-1931 in Meerssen, ook 76 jaar oud. Jos kon schrijven, zijn vrouw niet. Jos was eerst dienstknecht van beroep en later landbouwer. In september 1921 verkocht hij al zijn vee en huisraad, waaronder een paard, 10 koeien en 60 kippen. Ook verkocht hij hij de vruchten (rogge ,tarwe en haver) op 17 percelen grond (totaal 124 roeden). Bij zijn overlijden bezat hij een huis aan de Kruismolen in Rothem en meer dan 2,5 hectare grond, waaronder een steengroeve. Hun totale bezittingen werden berekend op f. 19922. De begrafenis van Jos kostte f. 782,50. In 1926 werd ook de boerderij en de grond verkocht.
X.45LK17 9 1921Ze hadden 10 kinderen , waarvan er 2 of 3 jong stierven.  De kinderen konden schrijven.
1. Gillis Hubertus is geboren op 17-7-1876. Hij trouwde op 28-11-1906 in Meerssen met Maria Theresia Kreutzer. Zij is geboren op 17-7-1875 in Bocholtz. Hubertus was landbouwer en woonde in Heer. Hubert stierf in Rothem op 27-1-1973, 96 jaar oud en Theresia op 6-7-1964 88 jaar oud.  XI.62
2. Johannes Mathias Hubertus is geboren op 8-3-1878. Hij woonde in 1931 in Rothem. Hij overleed ongehuwd op 5-1-1949 in Meerssen, 70 jaar oud
3. Leonardus Hubertus is geboren op 7-4-1880. Hij trouwde op 5-2-1910 in Hoensbroek met Anna Maria   Kleintjens, geboren op 24-3-1884 in Hoensbroek en gestorven op 7-3-1952 in Heerlen. 67 jaar oud. XI.63
4. Maria Antoinetta Hubertina (Maria) is geboren op 21-7-1882 en in Amby gestorven op 21-12-1964, 82 jaar oud. Ze  trouwde op 26-2-1908 in Meerssen met Mathias Leonard Claessens, geboren op 7-7-1884 in Amby, waar ze na het trouwen ook woonden. Mathieu overleed daar op 13-9-1959, 75 jaar oud.
5. Maria Elisabeth Hubertina (Elisa) is geboren op 8-8-1884 en is gestorven op 9-3-1960 in Meerssen. Ze trouwde op 22-4-1911 in Meerssen met Hubertus Johannes Creuwels, geboren op 23-11-1882 in Meerssen. Hij stierf op 3-6-1976 in het ziekenhuis in Maastricht en is in Amby begraven. Ze woonden in 1922 aan de Scharnerweg in Amby. In 1928 hadden ze een slagerij aan de Ambyerweg en later aan de Hoofdstraat 22.
6. Johannes Martinus Hubertus is geboren op 21-10-1886 en is gestorven op 15-5-1969 in Rothem. Hij trouwde op 23-11-1921 in Meerssen met Maria Hubertina Braeken. Zij is geboren op 3-11-1891 in Meerssen en daar gestorven op 21-12-1951, 60 jaar oud.            XI.64
7. Maria Hubertina is geboren op 24-6-1889. Ze trouwde op 10-2-1917 in Meerssen met Bernardus Hubertus Erens, een landbouwer geboren op 4-4-1891 in Meerssen. Ze woonden aan de Gansbaan in Meerssen. Maria Hubertina overleed daar op 13-12-1961, 72 jaar oud en Hubertus op 6-9-1965,74 jaar oud.
8. Maria Barbara is geboren op 1-6-1892. Ze trouwde op 10-9-1921 in Meerssen met Pieter Paulus (Pierre) Severeijns, geboren op 17-4-1890 in Heer. Maria Barbara overleed op 4-10-1946 in Stein, 54 jaar oud. Ze hadden één dochter. Pierre hertrouwde en overleed op 18-2-1973 in Geleen. Ze woonden in Stein.
9. Pieter Gillis Hubertus (Pierre) is geboren op 30-7-1893 en is gestorven op 10-3-1894, een half jaar oud.
10. Maria Josephina is geboren op 26-11-1898 en is  in Meerssen gestorven op 7-12-1898, twee weken oud.

X.46 Hubert Egidius en  Maria Catharina Vossen      Weert (Meerssen)
(zoon van IX.30, kleinzoon vam VIII.22)
Hubert is geboren op 22-3-1850 in Schimmert en is gestorven op 16-3-1927 in Meerssen, 76 jaar oud.. Hij was in militaire dienst van 10 mei 1870 tot 9 mei 1875. Hij trouwde op 14-8-1875 in Meerssen met Maria Catharina Vossen. Ze  is geboren op 14-4-1840 in Rothem en is op 50-jarige leeftijd in Meerssen gestorven op 24-12-1890. Van beroep was Hubert fabrieksarbeider. Beiden konden niet schrijven; de kinderen konden dat wel.
Ze hadden 4 kinderen.
1. Joseph is geboren op 26-5-1876 en overleed op 25-4-1952 in Meerssen, 75 jaar oud. Hij was arbeider en trouwde op 4-11-1899 in Meerssen met Maria Josephina Erkenbosch, geboren op 18-10-1880 in Meerssen. Ze overleed op 23-11-1948, 68 jaar oud.      XI.65
2. Anna Maria is geboren op 20-7-1878 en is gestorven op 19-12-1950 in Meerssen, 72 jaar oud. Ze trouwde op 12-11-1904 in Meerssen met Johannes Ubachs. Hij  is geboren op 30-10-1881 in Meerssen en is gestorven op 16-3-1943 in Amby, 61 jaar oud. Ze hadden 11 kinderen, waarvan er 6 jong stierven.
3. Wilhelmus Jozef is geboren op 27-10-1879. Hij was fabrieksarbeider en is gestorven op 21-3-1917  in Meerssen. Hij  trouwde op 24-11-1906 in Meerssen met Maria Josephina Ubachs; zij is een zus van Johannes Ubachs. Zij  is in Meerssen geboren op 11-4-1884 en gestorven op 22-6-1915, 31 jaar oud.       XI.66
4. Maria Catharina (Marie) is geboren op 28-5-1884 en is in Meerssen gestorven op 2-3-1908, 24 jaar oud. Ze trouwde op 4-6-1904 in Meerssen met Johannes Jozef  Vaessen, geboren op 19-10-1883 in Meerssen. Hij was caféhouder. Ze hadden één dochter. Vaessen overleed (na nog twee huwelijken) op 13-12-1957 in Beek.

X.47 Joannes Renerus Slangen en  Maria Hubertina Mevis  Genhout (Beek)
(zoon van IX.31, kleinzoon vam VIII.22)
Reneer is geboren op 29-1-1849 in Grootgenhout. Hij vervulde de militaire dienstplicht van mei 1869 tot mei 1874. Hij trouwde op 19-10-1876 voor de wet en op 24-10 voor de kerk met Maria Hubertina Mevis. Zij is geboren op 16-1-1850 in Kleingenhout en woonde voor haar huwelijk in Maastricht. Reneer kon schrijven, zijn vrouw niet. Reneer was timmerman en radenmaker. Ook was hij landbouwer en had soms een inwonende knecht. De 2 eerste kinderen zijn in Grootgenhout geboren, waar ze bij Reneer's ouders inwoonden. Rond 1880 verhuisden ze naar Kleingenhout. Vanaf 1889 woonden ze weer in Grootgenhout. In 1889 kocht hij samen met iemand anders voor 1030 gulden een huis met 22 are grond in Grootgenhout, maar een half jaar later verdeelden ze dit. Reneer kreeg 14 are boomgaard, die hij meteen aan zijn vader verkocht. In 1891 had hij een krediet bij de Gelderse Kredietvereniging van maximaal 1000 gulden. Hij borgde met de grond die hij in 1890 van zijn ouders geërfd had (7360 m2). Samen met Jean Penders, de man van zijn oudste zus, kocht hij toen een huis met stal, schuur, erf, tuin en boomgaard in Grootgenhout, groot 2800 m2. Ze betaalden f. 1000. Enkele maanden na de aankoop werd die verdeeld. Jean Penders kreeg de stallen en 917 m2 grond en Reneer de rest. In 1892 leende hij 1800 gulden en borgde met zijn huis in Grootgenhout en 8 percelen grond (samen ongeveer een hectare). Als beroep geeft hij dan landbouwer op. In 1895 kon hij de schulden niet meer betalen en moest hij al zijn bezittingen verkopen, In juli werden alle op het veld staande vruchten (tarwe, rogge, aardappelen, wortelen en bieten) verkocht voor f. 86,50. In augustus werd het huis verkocht voor 610 gulden en ongeveer een hectare grond voor 2675 gulden. Reneer is in Grootgenhout gestorven op 12-10-1919, 70 jaar oud. Zijn beroep was toen radenmaker. Toen hij overleed hadden ze geen eigen huis, maar wel voor f. 1100 aan roerende goederen. Zijn begrafenis kostte f. 130. Na zijn overlijden verkocht zijn vrouw vee, landbouwgereedschap en meubelen en ging bij haar zoon Joseph in Geverik wonen. Ze is daar gestorven op 18-6-1925, 75 jaar oud. Volgens hun zoon Herman waren ze voorbeeldig godsdienstige ouders.
Ze hadden 7 kinderen, waarvan er één jong stierf. Alle kinderen konden voorbeeldig schrijven.
1. Maria Hubertina is geboren op 1-12-1877 en is gestorven op 24-3-1880, 2 jaar oud.
2. Pieter Hubert is geboren op 13-4-1879. Hij is gestorven op 4-6-1946 in Grijzegrubben, 67 jaar oud. Hij trouwde op 22-4-1909 in Nuth met Maria Mechtilda Erens. Zij is geboren op 23-12-1884 in Wijnandsrade en gestorven op 25-6-1973 in Spaubeek, 88 jaar oud.      XI.67
3. Johannes Hubertus (Jan) is geboren op 24-3-1881 en is ongehuwd gestorven op 22-10-1930 in  Heerlen, 49 jaar oud. Hij was chauffeur en woonde na 1906 in Amby, Aken-Laurensberg,Wijlre en Maastricht (Brusselsestraat 10) en tot slot in Eygelshoven, waar hij bij zijn broer Herman inwoonde. Hij is in Beek begraven.
4. Johannes Karel is geboren op 25-4-1883 en is gestorven op 17-6-1946 in  Beek, 63 jaar oud. Hij trouwde op 26-5-1916 in Elsloo met Anna Mechtildis Thomassen. Zij is geboren op 15-6-1887 in Lobberich (D) en  is gestorven op 16-1-1955 in Genhout, 67 jaar oud.       XI.68
5. Joseph is geboren op 13-9-1885 en is gestorven op 31-3-1963 in  Beek, 77 jaar oud. Hij trouwde op 2-5-1913 in Beek met Maria Philomena Eijssen, geboren op 26-3-1885 in Beek. Zij is daar gestorven op 6-2-1965, 79 jaar oud.            XI.69
6. Johannes Hermanus (Herman) is geboren op 4-3-1888 en is gestorven op 29-11-1946 in Eygelshoven, 58 jaar oud. Hij trouwde op 20-11-1919 in Eygelshoven met Anna Catharina Haeren. Zij is in Eygelshoven geboren op 31-8-1894 en in Brunssum gestorven op 25-12-1980, 86 jaar oud.     XI.70
7. Maria Catharina Hubertina is geboren op 28-7-1889. Maria trouwde op 4-10-1917 in Beek met Pieter Mathijs Cuypers, landbouwer, geboren op 31-1-1888 in Beek. Ze is een jaar na haar huwelijk, op 14-11-1918 in Grootgenhout gestorven, 29 jaar oud, tegelijk met haar zoon die 3 weken eerder geboren was. Maria overleed om half drie 'smiddags en de zoon om half acht 'savonds. Ze hadden toen een eigen huis met shuur, bakhuis, tuin en boomgaard in Grootgenhout (1175 m2, waarde f. 2000); ze hadden hiervoor f. 850 geleend. Na haar overlijden erfde haar familie de helft van de bezitting; haar ouders kregen de helft en haar broers deelden de andere helft. Pieter Mathijs hertrouwde en overleed op 14-9-1956 in Sittard.

X.48 Joannes Carolus Slangen en  Maria Hubertina Teney   Groot Genhout
(zoon van IX.31, kleinzoon vam VIII.22)
Karel is geboren op 27-1-1858 in Grootgenhout. Hij trouwde op 4-5-1900 in Beek (42 jaar oud) voor de wet en op 8-5 voor de kerk met Maria Hubertina Teney. Zij was weduwe en had al 2 kinderen. Ze is geboren op de Neerbekerhof op 22-12-1861. Beiden konden schrijven. Karel was landbouwer. Toen ze trouwden bezat Karel 8055 m2 bouwland in Beek en Spaubeek (waarde in 1924 f.1584). Zijn vrouw had toen een eigen huis in Beek met bakhuis en 915 m2 grond en ze had nog grond die verpacht was. Totaal bracht ze in het huwelijk in voor f. 4707. Ze woonden in de Dorpstraat in Grootgenhout (Dorpstraat 47) ,
bij de ouders van zijn vrouw. In 1890 erfde hij het ouderlijk huis en kocht hij van zijn broer Johannes Hubertus een perceel grond uit diens erfenis. Het perceel was 3880 m2 groot en hij betaalde 560 gulden. In 1891 leende hij 450 gulden en borgde met zijn huis met stal, schuur, bakhuis en boomgaard (totaal 4030 m2). In 1901 liet hij een testament maken waarin hij bepaalde dat zijn vrouw alle roerende goedren en 2 percelen grond (55 are) zou erven. Ook kreeg ze ;evenslang vruchtgebruik van de overige bezittingen. Toen de moeder van Hubertina in 1905 overleed werden de bezittingen verdeeld onder de 8 kinderen. Hubertina kreeg bij loting 7 percelen grond met een waarde van f. 1235. Ze ruilden die echter met de zoon die het huis geërfd had. Ze moesten f. 980 bijbetalen en kregen het huis met schuur, bakhuis, boomgaard en tuin in Grootgenhout (totaal 4530 m2). Van een andere zoon kochten ze voor f. 2548 zijn erfdeel, bestaande uit een schuur, stallen en 7165 m2 grond. Karel leende hiervoor f. 4250. De 7 kinderen Teney verplichtten zich aan hun vader jaarlijks f. 301 te betalen. Karel verkocht zijn eigen huis, dat hij in 1890 geërfd had, aan de dochter van zijn oudste zus en haar man voor f. 2350. Karel is overleden op 18-6-1924, 66 jaar oud; de begrafenis kostte f. 200. Ze bezaten toen het huis en 1,74 hectare grond. Aan roerende goederen hadden ze f. 4788 en ze hadden ook nog f. 250 in kas. Daartegenover stonden leningen voor f. 6900; netto was hun bezit f. 9216 waard. Hubertina stierf in Genhout op 7-6-1936, 73 jaar oud. Ze hadden slechts één kind.
1. Jacq is geboren op 10-4-1904 in Grootgenhout (Beek) en is daar gestorven op 24-5-1976, 72 jaar oud. Hij trouwde op 16-11-1933 in Schimmert met Rosa Eurelings. Ze is op 31-3-1908 in Schimmert geboren als dochter van een landbouwer en gestorven op 12-6-1997, 89 jaar oud.     XI.71

X.49 Gerardus Slangen en Maria Katharina Brouwers   Schimmert (op de Bies)
(zoon van IX.32, kleinzoon vam VIII.23)
Gerard is geboren op 13-2-1834 in Klein Haasdal (Schimmert). Hij is uitgeloot voor militaire dienst en trouwde op 25-4-1867 in Schimmert met Maria Katharina Brouwers, geboren op 17-7-1823 in Schimmert. Ze was al 43 toen ze trouwde. Gerard was landbouwer en kon schrijven; zijn vrouw kon dat niet. Ze probeerde haar testament te ondertekenen, maar dat lukte niet echt. Ze hadden een huis met tuin en boomgaard Op de Put in Schimmert (het huis van haar ouders) en een hectare grond. Haar ongetrouwde broer Antoon Brouwers woonde bij hen in huis. In 1867 erfde Gerard van zijn ouders 3400 m2 grond in Haasdal (waarde f. 750). In 1868 lieten ze een testament maken waarbij de langstlevende de roerende goederen en het vruchtgebruik van de onroerende goederen kreeg. Maria Katharina regelde ook dat haar erfgenamen verplicht waren na haar dood jaarlijks een hoogmis te laten opdragen voor haar zieleheil. Gerard vond dat niet nodig. In 1869 lieten Gerard en Antoon Brouwers huisraad van de overleden ouders Brouwers door de notaris bij opbod verkopen. Het ging om 105 stukken waaronder een koe en 3 runderen; samen brachten de verkoop f. 464 op. Gerard kocht zelf o.a. een kar, een wanmolen, een rund, een kast met tafel en stoelen en een klok (voor f. 8,10). Zijn zwager Florian Tschorn kocht serviesgoed en hout. In 1889 verkochten ze een deel van hun boomgaard in Klein Haasdal (741 m2) voor f. 160. In 1890 lieten ze in een testament vastleggen dat na hun dood en die van haar broer Antoon Brouwers de gemeente Schimmert een boomgaard van 4140 m2 zou krijgen. Op 15 december 1890 lieten beiden een testament maken. Hierbij werd geregeld dat een Willem Muijlkens 1240 m2 grond zou krijgen. Verder zouden de erfgenamen voor beiden een eeuwigdurend jaargetijde van f. 100 moeten betalen en binnen 3 maanden na hun overlijden 20 leesmissen moeten laten doen. Maria Katharina stierf kort daarna op 30-12-1890, 67 jaar oud. In 1896 werd door Gerard de schenking van grond aan de gemeente herroepen. In 1903 verkocht Gerard, samen met erfgenamen van zijn vrouw, 3000 m2 grond aan de gemeente. Die had in 1890 al 900 m2 van dat perceel geërfd van Maria Katharina. De grond bracht f. 1075 op. In 1904 kocht Gerard het 1/4 deel van zijn huis en van een bouwland in Nuth (5860 m2) dat nog in het bezit van verre familie van zijn vrouw was. Hij betaalde hiervoor f. 500. Gerard stierf op 9-4-1909 op de Bies in Schimmert, waar hij inwoonde bij een zoon van zijn zus Catharina. Hij werd 75 jaar oud. Ze hadden geen kinderen. Erfgenamen waren de 2 zonen van Catharina.

X.50 Joannes Lambertus Slangen en  Maria Catharina Drummen  Weert (Meerssen)
(zoon van IX.32, kleinzoon vam VIII.23)
Jan is geboren op 11-10-1837 in Klein Haasdal (Schimmert). Hij was uitgeloot voor militaire dienst. In 1867 woonde hij als dienstknecht in Lixhe (B). Hij erfde toen van zijn ouders een halve hectare grond in Schimmert. Hij trouwde op 31-10-1874 in Meerssen met Maria Catharina Drummen. Zij was al weduwe en had een zoontje van 5 jaar oud. Ze is geboren op 1-3-1843 in Weert. Jan was landbouwer en herbergier. Beiden konden schrijven. Ze erfden het ouderlijk huis van Catharina. In 1875 leenden ze f. 2000 en borgden met het huis en 3 percelen grond (in totaal 3/4 hectare). In 1877 lieten beiden een testament opmaken waarin bepaald werd dat de langstlevende het vruchtgebruik van alle goederen zou krijgen. Bovendien bepaalde Jan dat de zoon van Catharina de enige erfgenaam zou zijn voor het geval dat hijzelf geen kinderen zou krijgen. In 1885 konden ze hun schuldeisers niet betalen en eiste de deurwaarder geld. Ze leenden f. 2400, waarvoor de vader van Catharina mede borg stond met o.a. 3 huisjes in Weert. Jan is gestorven op 26-3-1888 in Weert, 50 jaar oud. Ze bezaten toen 2 huizen in Weert, een met een waarde van f. 1280 en het andere f. 1000. Ook bezaten ze een hectare grond en voor f. 300 aan roerende goederen. De lening was nog niet afbetaald. Maria Catharina ging door met het café; in 1897 kocht ze bij een openbare verkoop een boomgaard aan de Rijksweg in Weert (2235 m2) voor 648 gulden. Ze stierf in Weert op 2-8-1912, 69 jaar oud.
Ze kregen één dochter, die binnen een maand overleed.
1. Maria Catharina is geboren op 17-9-1883 en gestorven op 14-10-1883, een maand oud.

X.53 Aegidius Ludovicus Slangen en  Maria Gertrudis Canisius   Maastricht / Limmel
(zoon van IX.33, kleinzoon vam VIII.23)
Louis is geboren op 17-10-1845 in Maastricht en is daar gestorven op 17-2-1931, 85 jaar oud. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht van 3 mei 1865 tot 2 mei 1870. Hij trouwde op 28-1-1874 in Maastricht met Maria Gertrudis Canisius, geboren in 18-2-1852 in Maastricht en daar gestorven op 18-2-1932, op haar 80-e verjaardag. Louis was smid van beroep en Catharina was naaister. Ze woonden enkele jaren in Roermond, daarna in Maastricht (tot 1892 aan de Hasselskade, daarna Capucijnenstraat ).  In 1886 lieten ze bij de woning aan de Hasseltkade een smidshaard bouwen.Vanaf 1899 wonen ze in Limmel (Steenstraat) behalve een half jaar medio 1911 als ze in Maastricht in de  Boschstraat 23 a wonen.De gouden bruiloft in 1924 werd volgens de Limburger Koerier een groot feest. Louis was zanger in het Matthiaskoor in Maastricht en bestuurslid van de harmonie Limmel.
X.51LK28 1 1924   X.51LK28 1 19242
Ze hadden 9 kinderen. In 1882 werd een kind dood geboren. Drie zoons waren net als hun vader smid. 
1. Joannes Renier is geboren op 8-6-1874 in Maastricht en is daar gestorven op 30-7-1879, 5 jaar oud.
2. Gerardus Hubertus is geboren op 6-12-1875 in Roermond en is gestorven op 23-4-1954 in Maastricht, 78 jaar oud. Hij trouwde op 25-8-1906 in Maastricht met Maria Agnes Mariette. Zij is geboren op 24-4-1875 in Maastricht en is daar gestorven op 13-3-1939, 63 jaar oud.   XI.72
X.51dLD2 5 19283. Maria Elisabeth (Maria) is geboren op 5-9-1877 in Roermond en ongehuwd gestorven op 19-9-1939 in Maastricht, 62 jaar oud. Ze verhuisde in 1899 naar Maastricht. Ze werkte daar 37 jaar bij de juwelier Ernest Alard en woonde Kapoenstraat 26.
4. Joseph Theodoor is geboren op 10-7-1879 in Maastricht. Hij verhuist in 1899 mee naar Meerssen en gaat in juli 1899 naar Aken. Hij trouwde met Christina Ehrentraud. In 1910 woonde hij in Keulen en verlengt de Nederlandse nationaliteit. Hij was in 1915 huismeester aan de Fröbelplatz 11 in Keulen. Hij was later Tiefbau-Arbeiter en overleed op 4-3-1941 in het ziekenhuis in Bergheim aan de gevolgen van een verkeersongeval. Hij woonde toen in de Kreuzgasse 4 in Habbelrath (tussen Düren en Keulen). In 1915 woonde hun zoon Ludwig aan de Gilbachstrasse in Keulen en in 1927 aan de Bachstrasse  in Bergheim. Hij was graveur van beroep.
5. Helena Maria is geboren op 7-11-1880. In 1911 verhuist ze mee naar Meerssen, maar verder is niets bekend.
6. Hubert Louis is geboren op 11-8-1884 en  is  in Maastricht gestorven op 28-8-1955, 71 jaar oud. Hij trouwde op 23-11-1912 in Maastricht met Catharina Lambertina Schijen. Zij is geboren op 25-5-1884 in  Maastricht is gestorven op 5-3-1941 in Heerlen, 56 jaar oud.     XI.73
7.Jean Laurent  is geboren op 23-7-1886 en is in Maastricht gestorven op 4-8-1887, 1 jaar oud.
8. Wijnandus Josephus is geboren op 14-4-1888 en gestorven in Meerssen op 1-1-1971, 82 jaar oud. Hij trouwde op 4-9-1915 in Maastricht met Louisa Maria Defesche. Ze is geboren op 22-1-1887 in Maastricht en daar gestorven op 29-9-1937, 50 jaar oud. Hij hertrouwde op 17-1-1941 in Maastricht met Maria Josephina Mourmans. Zij is daar geboren op 26-8-1895 en is gestorven op 22-10-1970 in Meerssen.       XI.74
9. Louis Fernand is geboren op 18-7-1890 en woonde in 1911 in Meerssen. Hij woonde in 1915 in de Gillbachstrasse in Keulen en vanaf 1920 aan de Bachstrasse 30 in Bergheim. Hij was graveur van beroep; zijn roepnaam was Ludwig. Hij trouwde met Maria Jüsten, geboren op 4-5-1883 in Niederbolheim (bij Düren). In de oorlog woonden ze in Horrem aan de Mödratherstrasse samen met de dochters Eva en Gerda. Ze hadden toen de Nederlandse nationaliteit; Ludwig was toen bankwerker. In 1965 woonden ze aan de Blumenstrasse. Ludwig en zijn vrouw zijn in Horrem begraven, samen met hun zoon Karl Slangen (1925-2009).

X.54 Gerardus Hubertus Slangen en  Elisabeth Collettta Mevis     Aken, Maastricht
(zoon van IX.33, kleinzoon vam VIII.23)
Gerardus Hubertus is geboren op 21-5-1851 in Maastricht en overleden op 6-4-1931 in Valkenburg, 79 jaar oud. Hij was smid van beroep en trouwde op 27-11-1880 in Aken met Elisabeth Colletta Mevis, geboren 14-2-1853 in Spaubeek en overleden op 31-5-1925 in Berg en Terblijt, 72 jaar oud. Ze woonden eerst in Aken, waar de 3 dochters geboren werden, en verhuisden in april 1892 naar Maastricht (Rechtestraat 1) en vervolgens in oktober naar Limmel. Via Oud-Vroenhoven kwamen ze in januari 1907 weer naar Maastricht en woonden op verschillende adressen (Statensingen 1c, Bogaardenstraat 10, Vijfharingstraat 8, weer Bogaardenstraat 10 en tot slot Grote staat 59). In 1925 woonden ze in Berg en Terblijt. 
1 Maria Anna is geboren op 8-7-1881 en gestorven op 13-8-1881, een maand oud. 
2. Louise Hubertina (Wies) is geboren op 13-2-1883 in Aken. Ze was modiste en woonde in Nijmegen, Venlo en Amsterdam en vanaf 1927 in Berg en Terblijt. Louise was niet getrouwd en is overleden op 16-10-1964 in Valkenburg, 81 jaar oud.
3. Anna Elisabeth Colletta (Elise) is geboren op 15-5-1887 in Aken. Ze is overleden in Valkenburg in 1976. Ze was modiste en woonde in 1914 een half jaar in Roermond. Ze trouwde op 27-7-1922 in Maastricht met Bernard August Antwerpen, huisschilder geboren in Aken op 27-10-1886. Hij had de Duitse nationaliteit en overleed op 2-7-1937 in Heerlen. Elise kreeg in 1937, na het overlijden van haar man, weer de Nederlandse nationaliteit. Ze woonden in Valkenburg. Hun zoon Bernard August Gerard, geboren in 1925 in Berg en Terblijt  was soldaat in het Duitse leger en vocht in Rusland. Hij overleed op 12-2-1944 in Christinowska (Polen), 19 jaar oud.