Generatie IX.

IX.2 Matthias Slangen en  Maria Catharina Maes / Sophia Limpens  Hoensbroek
(zoon van VIII.2, kleinzoon van VII.1)
Mathijs is geboren op 26-7-1733 in Hoensbroek en daar gestorven op 12-4-1803, 69 jaar oud. Hij trouwde op 10-2-1760 in Hoensbroek met Maria Catharina Maes. Zij  is geboren op 26-9-1734 in Hoensbroek en is daar gestorven op 18-10-1761 (27 jaar oud), kort na de geboorte van haar tweede kind. Mathijs hertrouwde op 3-5-1774 met Sophia Barbara Limpens. Het huwelijk staat ingeschreven in Hoensbroek en in de Catharina-parochie in Maastricht. Sophia Barbara is geboren op 27-1-1748 in Merkelbeek en in Hoensbroek gestorven op 1-11-1791 (43 jaar oud). Matthias was landbouwer (pachter) en woonde op de Schurenberg in de boerderij waar ook zijn ouders al woonden. Hij had 2 inwonende knechten en 2 dienstmeisjes. In 1800 was Matthias raadslid in Hoensbroek.
Uit het eerste huwelijk werden 2 kinderen geboren, uit het tweede 5. De kinderen konden schrijven.
1. Maria Elisabeth is geboren op 18-8-1760 en in de Johanneskerk gedoopt. Ze stierf echter dezelfde dag.
2. Anna Elisabetha is geboren op 9-10-1761. Waarschijnlijk is ze kort na de geboorte overleden.
3. Thomas Arnoldus is geboren op 2-2-1775 en gestorven op 27-2-1863 in Hoensbroek, 88 jaar oud. Hij trouwde op 12-2-1811 in Schinnen met Catharine Elise a Campo, gedoopt op 22-5-1765 in Schimmert en gestorven op 27-4-1853 in Hoensbroek, 87 jaar oud.       X.2
4. Balthasar is geboren op 15-5-1777 en gestorven op 17-6-1869 in Hoensbroek, 92 jaar oud. Hij  trouwde op 23-10-1806 in Hoensbroek met Marie Ide Cremers, geboren op 9-3-1775 in Oirsbeek en gestorven op 2-10-1844 in Hoensbroek, 69 jaar oud         X.3
5. Maria Elisabeth is geboren op 11-11-1779 en is gestorven op 31-5-1826 in Oirsbeek, 46 jaar oud. Ze trouwde op 27-6-1802 in Hoensbroek met Laurens Joseph Widdershoven, geboren 1-11-1774 in Hoensbroek en gestorven op 11-7-1855 in Oirsbeek, 80 jaar oud. Widdershoven was pachter en later eigenaar van de Thiendhof in Oirsbeek. Vanaf 1806 was hij schepen van Oirsbeek. Ze hadden 8 kinderen waarvan er één jong stierf. De historicus en pastoor van Oirsbeek Jos Habets was een kleinzoon van hen. Toen Maria Elisabeth overleed bezat ze 2070 m2 beeemd in Terschuren.
6. Joannes Josephus is geboren op 22-7-1782 en is gestorven op 13-3-1784, nog geen 2 jaar oud. 
7. Maria Josepha (Sophia) is geboren op 9-5-1785. Ze vertrok naar Maaseik, waar ze op op 30-9-1809 trouwde (op 1-10 voor de kerk), met Johannes Baptist Boos, geboren op 24-4-1788 in Maaseik. Hij was koopman van beroep. Op 8-10-1810 kregen ze een dochter; bij de doop was haar broer Thomas Arnoldus getuige. Josepha is in Maaseik overleden op 29-7-1811, 26 jaar oud. Op 18-4-1812 trouwde Boos opnieuw.

In 1776 leende Mathijs 1500 gulden van de weduwe Mechtildis van Gulpen uit Maastricht om een boerderij met grond te kopen. Zijn vader en broer gingen er mee accoord dat hij hiervoor hun grond als onderpand gebruikte, namlijk 700 roeden land aan de Kruisweg, een bunder land achter de huiswei van zijn vader (aan de weg van Vaesrade naar Hoensbroek) en 310 roeden land in het Bergerveld. Mathijs kocht van de weduwe van Gulpen een huis met hof en huisweide aan de Flatterstraat (nu Nieuwstraat), groot 102 roeden. Tegelijk kocht hij 23 percelen grond daar in de buurt, in totaal 7,3 hectare. Het ging om 3 percelen weiland (886 roeden), 2 percelen beemd (139 roeden) en 18 percelen akkerland (2353 roeden). De koopprijs was 7200 gulden. Bij de notaris betaalde hij met de vooraf geleende1500 gulden. Verder had Mathijs 1700 gulden van een zwager tegoed en die vordering werd overgedragen aan de verkoper. De resterende 4000 gulden werd als lening bij de verkoper afgesloten. Het huis werd verhuurd; in 1842 ging een kleinzoon van Mathijs er wonen.
In 1781 koopt Mathijs 216 roeden grond van zijn oom Arnoldus die verkocht werden nadat die uit Hoensbroek verbannen was. Hij betaalde 285 gulden. In 1786 koopt hij van Arnoldus 54 roeden akkerland bij Terschuren voor 40 stuiver per roede.

Naar de markt in Aubel.
marktAubelVanaf 1661 was Zuid-Limburg verdeeld over 3 landen: Spanje, Nederland en Duitsland. Het gebied rond Sittard en Urmond was Duits (hertogdom Gulik), Nuth, Hoensbroek, Schinnen Oirsbeek en Geleen en omgeving waren Spaans (en later Oostenrijks) en bijvoorbeeld Beek, Schimmert  en Heerlen waren Nederlands. Dat leidde tot problemen voor de boeren in het Spaanse gebied. Ze waren gewend met hun waren (graan) naar de markt in Maastricht of Sittard te gaan. Als “buitenlanders” moesten ze er echter extra belasting betalen. Een graanmarkt voor de groothandel in het Spaanse gebied was Aubel (20 km ten noorden van Verviers). De taal was geen probleem, het dialect daar was ongeveer hetzelfde als Limburgs. Een groter probleem was de weg er naar toe. Naar Maastricht liep een verharde weg maar naar Aubel niet. Met paard en wagen was er niet te komen door de slechte wegen en de heuvels. Toch ging eind 18-e eeuw iedereen er naar toe, ook omdat de markt in Maastricht sterk achteruit was gegaan. De zakken met graan werden op de rug van de paarden gebonden en men ging te voet de 35 km naar Aubel. Bij nat weer zaten mensen en paarden vol modder als ze thuis terug kwamen. Na 1795, toen de Fransen de baas waren, was dit niet meer nodig. Aubel bleef nog tot ongeveer 1850 een belangrijke marktplaats voor de boeren aan de zuidgrens van Limburg.
 

IX.3 Balthasar Slangen en Maria Cath. Dormans/Cath. Elisabeth Senden   Hoensbroek
(zoon van VIII.2, kleinzoon van VII.1)
Baltus is geboren op 9-2-1737 in Hoensbroek en daar gestorven op 11-5-1795, 58 jaar oud. Hij trouwde, 40 jaar oud, op 19-7-1777 in Nuth met Maria Catharina Dormans, geboren op 15-12-1752 in Vaesrade. Voor het huwelijk werd bij de bisschop van Roermond dispensatie gevraagd omdat zij een achternicht van Baltus was. Zij stierf op 6-5-1783 in Hoensbroek, 30 jaar oud, waarna Baltus op 25-5-1785 hertrouwde met Catharina Elisabeth Senden. Zij was een weduwe met 3 kinderen en 17 jaar jonger dan Baltus. Zij werd geboren op 31-12-1754 in Hoensbroek en is daar gestorven op 28-3-1822, 67 jaar oud. In 1783 werd Baltus pachter van de Naunoff (Naanhof). Balthasar was in 1783 lid van de leenkamer van het leenhof van het markiezaat Hoensbroek. In 1796 woont Catharina Elisabeth met 4 kinderen van Balthasar en een dochter uit haar eerste huwelijk en 4 personeelsleden op de “Neunoff” (Naanhof). Ze hadden een kudde schapen (een van de knechten was schaapherder).  Catharina Elisabeth hertrouwt in 1797.
Uit het eerste huwelijk werden 2 kinderen geboren, uit het tweede 5. De twee laatste kinderen stierven jong.Barbara en Pieter Thomas konden schrijven, Willem en Maria niet.
1. Joanna Elisabeth is geboren op 2-11-1779. In een akte uit 1790 is sprake van voorkinderen van Balthasar, dus toen moet ze nog geleefd hebben. In het Franse bevolkingsregister van 1796 is ze niet te vinden.
2. Sophia Barbara is geboren op 10-11-1782. In 1796, na de dood van haar vader, woonde Barbara bij de familie Dormans in Vaesrade (haar oma en oom van moederszijde). In 1802 woonde ze in Aken (ongehuwd, vermoedelijk als dienstbode). Ze trouwde op 12-5-1803 in Nuth met Egidius Vonken, geboren op 3-10-1780 in Merkelbeek. Beiden konden schrijven, maar de meeste van hun kinderen niet. Bij het huwelijk was Leonardus Slangen uit Nuth (IX.26) getuige. Ze woonden kort in Hoensbroek en van 1809 tot minstens tot 1827 op ter Weijer, een grote pachtboerderij in Passart (Heerlen).
Ze verhuizen naar Tripsrath (bij Geilenkirchen) waar Egidius overlijdt op 9-6-1836 (55 jaar oud).
In 1841 verpacht Barbara een boerderij in Hoensbroek met 4 hectare grond aan haar oom Thomas Arnold voor f. 164 per jaar. In 1844 wordt het bij opbod aan iemand anders verpacht voor f. 170 per jaar. De pachter moest elk jaar 3 gezonde en gegriffelde appel- of perenbomen planten. Ook moest hij elk jaar het dak door een ervaren dakdekker opnieuw laten dekken met 300 bossen roggestro. In 1848 verkoopt Barbara enkele bomen op de Schurenberg voor f. 21,90.  Barbara overlijdt op 1-3-1851, 68 jaar oud in Tripsrath. Ze hadden 11 kinderen, waarvan er 4 jong zijn overleden.
3. Peter Thomas is geboren op 19-2-1786 en ongehuwd gestorven op 11-12-1860 in Hoensbroek, 74 jaar oud.      X.5
4. Maria Anna is geboren op 6-4-1788 en gestorven op 16-12-1863 in Hoensbroek, 75 jaar oud. Haar achternaam is dan Slanghen. Zij trouwde op 14-2-1817 in Hoensbroek met Joannes Mathias (Mathijs) Moonen, geboren op 24-6-1787 in Hoensbroek en daar gestorven op 5-1-1871, 83 jaar oud. Hij kon schrijven, zij niet. Mathijs was bij zijn trouwen landbouwer en later herbergier en ze woonden in Kouvender naast haar broer Pieter Thomas. Ze hadden 6 kinderen waarvan er 2 jong stierven. Bij haar overlijden bezat Maria Anna een huis in Kouvender en 10 percelen (1,6 hectare) grond.
5. Joannes Wilhelmus is geboren op 4-6-1790 en overleed op 7-4-1871 in Heerlen, 80 jaar oud. Hij trouwde op 1-6-1822 in Brunssum met Maria Joosten. Zij is geboren op 30-9-1799 in Brunssum en gestorven op 9-3-1835 in Hoensbroek, 35 jaar oud. Willem trouwde opnieuw op 13-11-1835 in Heerlen met Maria Catharina Jorissen (Gorissen), geboren op 29-1-1802 in Heerlen en gestorven op 18-11-1837 in Hoensbroek, 35 jaar oud. Op 13-10-1840 trouwde Willem in Klimmen een derde maal, nu met  Johanna Maria Vanhommerig, geboren in Klimmen op 3-7-1795 en gestorven op 8-3-1867 in Retersbeek.  X.6
6. Helgerus is geboren op 8-9-1792 en is gestorven op 20-6-1793, nog geen jaar oud.
7. Lotharius is geboren op 7-9-1794 en is gestorven op 11-5-1796, bijna 2 jaar oud.

In 1777 reisde Baltus naar Luik om daar een lening van 300 gulden die hij eerder gekregen had van Helena Bocken notarieel te laten vastleggen. Helena was ongehuwd en was in Luik in dienst bij een weduwe. Vastgelegd werd dat Baltus jaarlijks 12 gulden rente zou betalen. Hij borgde met een bunder grond in het Bergveld bij de Meijsberg.
In 1781 koopt hij 50 roede weiland op de Schurenberg, grenzend aan zijn eigen grond, voor 76 gulden. Omdat de erfenis van zijn vader nog niet verdeeld is tussen hem en zijn broer Mathijs wordt afgesproken dat later nog met de verkoper grond geruild kan worden.
Per 1 oktober 1783 pachtte Baltus de Naanhof (Naunoff, Neunoff) van de Markies van Hoensbroek voor 900 gulden per jaar. Een uitvoerig pachtcontract geeft alle regels waaraan hij zich te houden heeft.
In 1789 koopt Balthasar 64 roeden land op de Bergh, naast zijn eigen grond, voor een halve Franse kroon per roede.
In 1790 procederen de kinderen van zijn oom Arnold tegen Balthasar over een stuk land aan de Schuureik en over de prijs van een stuk land aan de Schuureikenweg,  dat ze voor 28 stuiver per roede aan Balthasar verkocht hadden. Overeengekomen wordt dat ze het land aan de Schuureik terug krijgen en dat ze voor het andere stuk nog 25 stuiver per roede bijbetaald krijgen.
Ook in 1790 koopt Baltus 107 roeden weiland en beemd aan de beek in Terschuren voor een halve Franse kroon per roede. De verkopers mogen de bomen die in de hagen staan nog kappen. Ook koopt hij dan 16 roeden land aan de gats op de Schurenberg voor 8 ½ Franse kroon en 5 stuiver.
Verder koopt Baltus in 1790 5 bunder weiland genaamd “de Bresser” aan de Akerstraat vvoor 4000 gulden van de Markies van Hoensbroek. Het is belast met 24 vaten rogge per jaar voor de Markies. De grond is verpacht aan Willem Senden, schoonvader van Baltus. Samen met zijn schoonvader leent hij 5100 gulden; Willem Senden borgt met zijn goederen hiervoor. Dat zijn 2 boerderijen, één in Kouvender en ëén aan de Kloosterstraat en 11 percelen grond, in totaal 5 bunder en 139 kleine roeden. 4000 gulden waren voor Baltus om de gekochte grond te betalen en 1100 gulden voor Senden om een lening af te lossen. Willem Senden had maar één kind, de vrouw van Baltus. De erfenis ging naar haar 2 voorkinderen en de 4 kinderen die ze samen met Baltus had.

Pachtcedule Naunoff tusen Baltus Slangen en de Markies van Hoensbroek (7 november 1782).
De pachter moest de boerderij (bv het strodak) en het land (bv afwateringsgreppels) op zijn kosten onderhouden. De markies betaalt alleen het hout en de scharnieren als deuren en ramen vervangen moeten worden. Bij grote reparaties betaalt de markies de arbeiders, de pachter moet voor kost en drank zorgen. De pachter moet het land elke 3 jaar bemesten en zorgen dat de visvijvers niet overstromen en het slib uit de vijvers halen. Jaarlijks moet de pachter 100 bomen planten, die door de rentmeester geleverd worden. Bij werkzaamheden aan het kasteel moet hij (samen met andere pachters) voor alle vrachtvervoer zorgen. De pachter moet ook elk jaar een kar kolen van 3000 pond aan het kasteel leveren.
De pachtsom zou gekort worden als de pachter schattingen (geld of goederen) aan een doortrekkend leger zou moeten betalen en als de oogst door oorlog of hagel voor meer dan 2/3 mislukte.


IX.4 Joannes Petrus Slangen en  Catharina Cremers      Hoensbroek
(zoon van VIII.3, kleinzoon van VII.2)
Pieter (ook wel Hanspeter) is geboren op 8-2-1750 en in Hoensbroek en daar gestorven op 12-3-1798, 48 jaar oud. Hij trouwde op 15-10-1775 in Hoensbroek met Catharina Cremers . Zij is geboren in Hoensbroek op 2-4-1740  en daar gestorven op 13-9-1811, 71 jaar oud. In 1785 kocht Pieter van zijn vader een stukje grond (5 roeden) in Terschuren om er een huis op te bouwen. Hij betaalde 55 stuiver per roede. Pieter was wolspinner en ze woonden in Terschuren met 3 gezinnen (10 personen) in één huis. De zoon van zijn zus Elisabeth woonde bij hen. Pieter kon niet schrijven.
Ze kregen slechts één kind.
1. Joannes Arnoldus is geboren op 6-1-1777 in Hoensbroek en daar gestorven op 22-11-1849. 72 jaar oud. In 1796 woonde hij thuis en was hij wolspinner. Hij trouwde op 26-11-1805 in Hoensbroek met Marguerite Meringen. Zij  is geboren op 8-1-1776 in Hulsberg en gestorven op 27-12-1849 in Hoensbroek, 73 jaar oud.     X.7 

IX.5 Nicolaus Slangen en  Joanna Maria Vashouwers /Elisabeth Bonten    Houthem
(zoon van VIII.3, kleinzoon van VII2.)
Nicolaus is gedoopt op 27-1-1753 in Hoensbroek en is gestorven op 8-6-1837 in Houthem, 84 jaar oud. Hij trouwde op 21-4-1776 in Houthem met Joanna Maria Vashouwers. Zij stierf na 5 jaar huwelijk op 10-9-1781. In dat jaar was er veel dysenterie; twee van haar kinderen zijn in dezelfde week overleden. Nicolaus hertrouwde op 13-7-1783 in de Hervormde kerk in Klimmen en op 2-7-1783 in Houthem met Elisabeth Bonten. Zij is gedoopt op 25-11-1751 in Klimmen (Walem) en gestorven voor 1837. op 13-9-1824 in Houthem, 72 jaar oud. Elisabeth was een nicht van Nicolaas; in 1779 was ze getuige bij de doop van zijn derde kind. Voor het huwelijk moest bij de bisschop in Roermond dispensatie gevraagd worden. Nicolaus was werkman van beroep; hij kon niet schrijven. Behalve in Houthem (Broekhem) woonden ze ook nog enkele jaren in Schin op Geul en Mechelen. In Broekhem bezat hij een oud huisje met tuin op een perceel van 372 m2 .
Nicolaus kreeg met zijn eertse vrouw 3 kinderen en met zijn tweede vrouw 4. Tussen beide huwelijken had hij ook nog een onwettige zoon. Van de 8 kinderen zijn er vermoedelijk 4 jong gestorven. De kinderen konden niet schrijven.
1. Anna Elisabeth is gedoopt op 19-10-1776 in Houthem. Op 20-11-1812 kreeg ze in Houthem een onwettige zoon Joannes Wilhelmus. De aangifte werd gedaan door haar vader Nicolaus. Willem is in Noorbeek gestorven op 1-3-1892, 79 jaar oud. Elisabeth is begin 1837 overleden (na het huwelijk van haar zoon en voor het overlijden van haar vader).      XI.10
2. Joannes Lucas is gedoopt op 4-5-1778 in Houthem en gestorven op 14-9-1781, 3 jaar oud. Zijn moeder was 4 dagen eerder overleden.
3. Joannes is gedoopt op 8-12-1779 in Houthem. Hij is gestorven op 11-9-1781, 3 dagen voor zijn broertje.    
4. Hermanus is geboren op 4-9-1783 in Houthem; hij is een onwettige zoon; de moeder was Maria Agnetis (Agnes) Meuwissen. Agnes overleed op 4-2-1795. In 1796 woonde Herman in Broekhem bij zijn grootmoeder Cornelia Meuwissen. Hij is overleden op 21-3-1802, 18 jaar oud. In de overlijdensakte is zijn naam Armand Schalange.
5. Joannes Nicolaus (Joannes) is geboren op 26-3-1784 in Schin op Geul en gestorven op 21-1-1857 in Gulpen, 72 jaar oud. Hij trouwde op 10-11-1809 in Gulpen Josephine Hollanders, geboren op 30-10-1780 in Gulpen en daar gestorven op 11-3-1845, 64 jaar oud.     X.11 
6. Joannes Arnoldus (Arnold) is geboren op 9-7-1785 in Schin op Geul  Hij trouwde op 17-9-1821 in Wittem Joanna Maria Koolen, geboren op 23-12-1795 in Mechelen. Arnold overleed in Mechelen op 17-7-1863, 78 jaar oud, Joanna op 9-1-1871, 75 jaar oud.       X.12
7. Anna Maria is geboren op 18-2-1787 in Houthem en is daar gestorven op 17-12-1865, 78 jaar oud. Ze trouwde op 26-10 1822 in Houthem met Arnoldus Gerraerts. Hij is geboren op 3-6-1791 in Maastricht, was van beroep knecht, en stierf op 23-1-1856 in Houthem, 64 jaar oud.
8. Maria Anna is geboren op 15-11-1788 in Houthem. Ze is voor 1796 overleden.

bokkenrijder2Onschuldig aan de galg?
Agnes Meuwissen, de vrouw waarmee Nicolaus een onwettig kind kreeg, was weduwe Haar man, Mathijs Emands, uit Heek afkomstig, was bokkenrijder. Hij werd verhoord op de gebruikelijke manier en tot slot aan de galg gehangen op 4 april 1775
De vader van Mathijs, Anthoon Emands, uit de Heek, zou betrokken zijn geweest bij de overval op de kluizenaar van het Schaelsbergerbos. Hij had bij de overval op de uitkijk gestaan en had gezien hoe de overvallers spek en eieren in de pan sloegen en die voor de geknevelde kluizenaar Arnold Haesen onder de neus hielden en hem er zelfs mee in het gezicht smeerden. De bewuste overvalsdag was een vrijdag en dus een verplichte vastendag voor de eremiet, die dan geen vlees mocht eten. Anthoon Emands overleed in gevangenschap in 1774, vermoedelijk als gevolg van de tortuur. Zijn lijk werd op de Lommelenberg gehangen. Vader en zoon Matthijs Emands deelden dus hetzelfde trieste lot: bungelend aan de galg als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen.
Een broer van Agnes, Steven Meeuwissen, woonde in Strabeek. Hij overleed voortijdig in gevangenschap op 23 maart 1775 en heeft nooit bekend een bokkenrijder te zijn. Zijn lichaam werd vervolgens onder de galg begraven; dat gebeurde overigens pas op 22 juni 1775. Een andere broer van haar, Herman Meeuwissen, woonde in Broekhem. Hij was van beroep akkerman en bezat zelfs land ter waarde van duizend gulden. Dit grondbezit kon hem echter niet vrijwaren: op 11 januari 1776 werd hij als zgn. Bokkenrijder gearresteerd en onder tortuur tot een bekentenis gedwongen. Op 9 mei 1776 eindigde hij aan de galg.

In Valkenburg bevindt zich een gedenksteen voor de onschuldig vermoorde "Bokkenrijders".
         
IX.6 Wilhelmus Henricus Slangen en  Helena van de Bergh   Welten (Heerlen)
(zoon van VIII.4, kleinzoon van VII.2)
Henricus is geboren op 13-9-1767 op de Locht (Heerlen). Hij was arbeider en kon niet schrijven. Hij trouwde op 27-10-1788 in Heerlen (hervormd) en op, 11-1-1789 in de kerk in Welten met Helena van de Bergh. Zij is geboren op 29-10-1749 in Heerlen en was dus 18 jaar ouder dan Willem. Ze is in Heerlen gestorven op 15-4-1817. Ze woonden in Welten (Heerlen). Rond 1800 woonde Willem's moeder bij hen in. Ze stonden te boek als arm. In 1815 woonden ze in de Locht. Waar en wanneer Willem overleed is in 1815 bij vrouw en kinderen onbekend; een overlijdensakte is er niet.
Ze hadden 3 kinderen, die net als hun ouders niet konden schrijven. 
1. Joanna Maria is geboren op 22-10-1788 en 2 maanden later, op 31-12-1788, gestorven.
2. Godefridus Wilhelmus is geboren op 15-6-1790 en gestorven op 29-1-1877 in Heerlen, 86 jaar oud. Hij trouwde op 3-2-1815 in Heerlen Marie Elisabeth Rehan, geboren op 28-3-1787 in Bleijerheide en gestorven op 1-1-1866 in de Locht, 78 jaar oud.       X.13
3. Joannes Henricus (Hendrik) is geboren op 4-7-1795 en ongehuwd gestorven op de Locht op 6-7-1828, 33 jaar oud. Hij woonde bij zijn oudere broer op de Locht. Hij bezat 3000 m2 grond in Heerlen, die hij van zijn grootmoeder geërfd had. In 1822 verkocht hij voor f. 47,25 het stuk grond (336 m2) met een paar stallen in de Locht (ook van zijn grootmoeder geërfd), aan zijn tante Anna Elisabeth Hendrik was toen dienstknecht op hoeve de Schiffeler (Heerlen). Zijn begrafenis was eenvoudig: ze kostte maar 15 gulden (plus 10 gulden voor de kist en een rouwmantel).

IX.7 Joannes Josephus Slangen en  Petronilla Caldenbergh   Nagelbeek (Schinnen)
(zoon van VIII.5, kleinzoon van VII3.)
Josephus is in Hoensbroek geboren op 20-3-1768. Toen hij 11 was waren beide ouders al overleden. In 1789 erfde hij van zijn grootouders Silverdant 73 gulden. Hij trouwde met Petronilla Caldenbergh (Kaldeberg), geboren op 18-3-1775 in Nagelbeek Zij stierf daar op 15-2-1841, 65 jaar oud; Josephus deed zelf de aangifte. Josephus was wolspinner van beroep en kon niet schrijven. Zijn overlijden is niet bekend. Ze woonden in Nagelbeek en kregen 6 kinderen die allemaal jong stierven.  
1. Maria Gertrudis is geboren op 26-5-1806. Er werd 2 keer een overlijden gemeld van Maria Gertrudis nl op 13-4-1811 en op 12-3-1811. Bij de eerste is ze 5 jaar oud, bij de tweede 4 jaar. Ouders en degenen die het overlijden melden zijn hetzelfde.
2. Jean Mathieu is geboren op 19-2-1808 en gestorven 20-4-1811, 3 jaar oud.   
3. Servatius is geboren op 25-5-1810 en gestorven op 18-6-1810, nog geen maand oud.
4. Jean Pierre is geboren op 31-5-1811 en gestorven op 29-9-1811, 4 maanden oud.
5. Joannes Josephus is geboren op 7-10-1812 en gestorven in november 1813, 1 jaar oud.
6. Christianus is geboren op 7-2-1815 en gestorven 10-2-1819, net 4 jaar oud. 
Een oom van Petronella was betrokken bij wat later de Bokkenrijders werd genoemd. Deze Nol, bijnaam "Nol met de siecke oogen" en geboren in 1731, woonde bij zijn ouders in Nagelbeek en was een neef van Geerlingh Daniels, de aanvoerder van de bende in Schinnen. Hij was varkenshoeder van beroep. Hij vluchtte op 21 september 1750 naar familie, eerst in Wijnandsrade, daarna in Ulestraten. Op 27 oktober werd hij toch gearresteerd en naar kasteel Terborch in Schinnen gebracht. Een van de diefstallen waarbij hij betrokken was was bij de gezusters Gadee in Geleen in 1749. Op 12 mei 1751 werd hij veroordeeld tot de galg en op 15 mei werd hij opgehangen in Daniken.

IX.8 Christianus Slangen en Anna Margretha Roosenboom / Maria Catharina Haenraets    Schinnen
(zoon van VIII.5, kleinzoon van VII.3)
Christian is geboren op 2-6-1773 in Oirsbeek. Toen hij 6 jaar oud was waren beide ouders al overleden. In 1789 erfde hij van zijn grootouders Silverdant 73 gulden. Hij trouwde op 12-9-1801 in Wijnandsrade met de weduwe Anna Margretha Roosenboom, geboren in 1765 in Duitsland. Beiden konden niet schrijven en woonden voor hun huwelijk in Wijnandsrade. Christian was toen wolspinner van beroep. Er zijn geen kinderen bekend. Margaretha had wel een dochter uit een eerder huwelijk. Margaretha stierf op 6-11-1830 in Beek; ze woonde toen bij haar schoonzoon op de Adsteeg. Bij het overlijden van Margaretha wordt Christiaan als overleden gemeld. Christiaan stierf echter pas 15 jaar later. Margaretha was blijkbaar bij hem vertrokken en had in Beek verteld dat haar man dood was.
Christian had daarna een relatie met Maria Catharina Haenraets, geboren in Brunssum op 9-3-1790 (een huwelijksakte is er niet). Zij gingen als bedelaar door het leven. Op 17-7-1832 kregen ze in Neeroeteren een dochter Margarita. Ze woonden daar niet; als beroep staat in de geboorte-akte bedelaar. Christian overleed op 17-3-1845 in Schinnen (dorp), 71 jaar oud. Zijn naam wordt dan als Schlangen geschreven. Catharina woont daarna in Brunssum; ze overlijdt op 24-4-1860 in Stokkem (B), 70 jaar oud. Volgens de overlijdensakte is haar beroep bedelaarster.
Dochter Margarita trouwde op 5-9-1866 in Mechelen (provincie Antwerpen) met Christiaan Damm. Hij is geboren in Merten (bij Bonn) op 25-9-1834. Hij was marskramer en woonde in Kerpen-Mödrath. Margarita is ook marskramer en woont in Mechelen (B). Ze hadden al twee onwettige kinderen. De eerste, Jean Damm, werd geboren op 20-10-1863 in Stevoort (Belgisch Limburg). Christiaan woonde toen in Luik en Margaritha in Brunssum. Vanaf eind 1865 woont Margaritha in Mechelen op Heembeemd 23 in het centrum van de stad. Daar werd de tweede zoon, Leonard geboren op 21-6-1866. Hij werd ingeschreven als Slangen maar stierf in 1915 in Tongeren met als naam Damm. Vanaf 1870 woonden Christiaan en Margaritha in Tongeren en kregen ze nog twee kinderen. Een ervan, Anna Maria, stierf in 1943 in Sittard. Ze was met een scharenslijper getrouwd. Christiaan Damm is overleden op 6-9-1884 in Bilzen, 50 jaar oud. Margarita overleed in Tongeren op 27-8-1898, 66 jaar oud. Ze was toen colporteuse en woonde op de Zavelberg.

IX.9 Christianus Slangen en Louise Knoppers      Bingelrade
(zoon van VIII.6, kleinzoon van VII.3)
Christianus is geboren op 13-5-1753 in Doenrade; hij is gedoopt in Hillensberg. Hij is gestorven op 20-1-1826 in Bingelrade, 72 jaar oud. Hij trouwde op 20-5-1779 in Bingelrade met  Ludovica (Louise) Knoppers (Knaupers). Zij is geboren in 1751 in Bingelrade en daar  gestorven op 28-3-1827, 74 jaar oud. Christianus was dagloner van beroep; rond 1800 was hij wolspinner.
In 1781 gingen twee schepenen van Amstenrade naar het huis van de vader van Louise in Bingelrade. Hij liet vastleggen dat al zijn huisraad na zijn overlijden aan haar en haar man zou toekomen omdat ze hem goed verzorgden. Een maand later overleed hij.
Christiaan en Louise hadden 4 kinderen, waarvan er 1 jong stierf.
1. Joanna Catharina is geboren op 10-4-1780 en is gestorven op 17-12-1781, nog geen 2 jaar oud.  
2. Maria Catharina is geboren op 2-7-1783 en is gestorven op 17-11-1832 in Bingelrade, 49 jaar oud. Ze trouwde op 31-1-1806 in Bingelrade met  Andre Bartholome Schooner (Schenen), geboren op 20-12-1778 in Würselen (D). Hij was wolspinner en later dagloner; ze hadden 6 kinderen.
3. Maria Mechtildis is geboren op 16-9-1787. Volgens haar zoon is ze in januari 1839 of 1840 in Bingel-rade overleden, maar een overlijdensakte is er niet. Ze had een onwettige zoon (vader onbekend) 
       Jan Christiaan, geboren op 20-11-1820 in Bingelrade. Hij is in Leijenbroek gestorven op 22-3-1888 , 67 jaar oud.         XI.16
4. Joannes Christianus  is geboren op 9-11-1790 en is gestorven op 20-4-1855 in Bleijerheide, 65 jaar oud.Hij trouwde op 30-8-1834 in Kerkrade met Maria Elisabeth Werden,geboren op 31-10-1804 in Bleijerheide en daar gestorven op 14-8-1872, 67 jaar oud.         X.17

IX.10 Joannes Slangen en Marie Anne Eijssen/Marie Helene Ritzervelt   Doenrade
(zoon van VIII.6, kleinzoon van VII.3)
Jan is geboren op 8-5-1756 in Oirsbeek (Oppeven) en gedoopt als Joannes Josephus Michaelis Schlangen. Hij is gestorven op 22-6-1820 in Schinnen, 66 jaar oud. Hij trouwde met  Marie Anne Eijssen (van Eijs), geboren 24-1-1746 in Vaesrade en gestorven in Doenrade op 7-5-1810, 63 jaar oud. De begrafenis was op 9 mei in Hillensberg. Daarna trouwde Jan op 21-8-1811 in Oirsbeek met Marie Helene Ritzervelt. Ze is geboren op 1-1-1783 in Amstenrade, dus 27 jaar jonger dan Joannes, maar sterft na nog geen 2 maanden op 6-10-1811 in Doenrade, 28 jaar oud. Ze is twee dagen later in Hillensberg begraven. Joannes was kleermaker en wolspinner van beroep; hij kon niet schrijven .De laatste jaren van zijn leven woonde hij bij zijn oudste zoon in Thull. Hij had geen bezittingen van waarde.
Ze hadden 3 kinderen, waarvan er één jong stierf. De twee zoons konden schrijven.
1. Christianus  is geboren op 6-9-1783 in Vaesrade en is gestorven op 6-2-1855 in Schinnen, 71 jaar oud. Hij trouwde op 16-4-1812 in Oirsbeek met Anna Mechtildis Demacker. Zij is geboren op 7-2-1787 in  Schinnen en is daar gestorven op 27-7-1864, 77 jaar oud.      X.18
2. Joanna Mechtildis is geboren op 22-1-1786 in Doenrade en 3 maanden oud gestorven op 3-5-1786. 
3. Joannes Matthias is geboren op 16-8-1789 in Doenrade en gestorven op 31-10-1857 in Sittard, 68 jaar oud. Hij trouwde met Marie Catherine Jacob, geboren op 13-10-1790 in Scry (B). Zij is in Sittard gestorven op 28-1-1860, bijna 70 jaar oud.          X.19

IX.11 Matthias Slangen en  Anna Catharina Housteder     Tervoorst (Nuth)
(zoon van VIII.6, kleinzoon van VII.3)
Matthias (Mattheus) is geboren op 21-9-1758 in Oirsbeek (Oppeven) en gestorven op 23-4-1826 in Tervoorst (Nuth). Voor zijn huwelijk woonde hij in Hillensberg. Hij trouwde met Anna Catharina Housteder (Hoefsteders, Houfsteeder, Hoofdsteders) geboren op 1-3-1755 in Tervoorst en daar gestorven op 13-4-1820. Matthias was katoenspinner van beroep. Hij werd 68 jaar oud, zijn vrouw 65. Mathias kon niet schrijven, zijn oudste zoon wel.
IDe ouders van Catharina, Bavo Housteder en Anna Houben, woonden met 9 kinderen aan de Putweg in Tervoorst. Hoewel ze een eigen huisje en wat grond hadden kregen ze jarenlang steun van de Armenzorg. In 1766 b.v. kregen ze 5 vaten rogge en 3 gulden. In 1776 kregen ze nog altijd steun. In 1781 erfde Anna (Bavo was al overleden) van Claes Housteder (een broer van Bavo) twee huizen
In 1787, na het overlijden van Anna, kocht Matthijs een van die huizen met bijgebouwen, koolhof en weiland, gelegen aan de Heijde (nu Putweg) in Tervoorst. Het huis kostte 300 gulden en de grond (79 kleine roeden) 21 stuiver per klein roede. Het was belast met een half vat rogge jaarlijks aan de pastorie van Wijnandsrade.
In 1794 leende Mathijs 100 gulden van de pastoor van Nuth met de verplichting jaarlijks 5 gulden rente te betalen voor de jaardienst van Willem Lindelauff. Als onderpand diende zijn huis en grond. In 1816 betaalde Mathijs 20 gulden rente over de laatste 4 jaar en nam J.W. Slangen de verplichtingen over. Dit moet Wilem (IX.22) zijn, hoewel dat geen naaste familie was.
Ze hadden 4 kinderen, waarvan er één jong stierf. Een neefje van Catharina (geboren in 1783) woonde bij hen in.
1. Christianus is geboren op 10-5-1783. Hij  trouwde op 13-11-1803 in Schimmert met Joanna Maria Bulkens. Zij is geboren op 28-10-1775 in Schimmert en daar gestorven op 9-8-1805, 29 jaar oud. Christianus hertrouwde op 14-4-1806 in Schimmert met Maria Mechtilda van Aubel. Zij is geboren op 2-4-1778 in Meerssen en is daar gestorven op 9-12-1849, 71 jaar oud.  Christian overleed op 4-1-1814 (30 jaar oud) in het ziekenhuis in Saarlouis         X.20
2. Joannes Wilhelmus is geboren op 6-2-1785 en is gestorven op 7-10-1788 in Nuth (op de Heij), 3 jaar oud.
3. Maria Anna is geboren op 29-11-1787 en is gestorven op 1-12-1863 in Tervoorst, 76 jaar oud. Ze kreeg op 22-1-1813 een onwettige dochter Maria Catharina, die door de vader van Anna aangemeld. Maria Anna trouwde op 27-10-1828 in Nuth met de weduwnaar Joannes Pieter Palmen. Hij  is een dienstknecht, geboren op 21-9-1771 in Brunssum en gestorven op 22-2-1843 in Nuth, 71 jaar oud. Hij is de vader van Maria Catharina. Anna erkende het kind op 28 10-1843 officieel, vermoedelijk met het oog op de erfenis. Na het overlijden van haar man woont Anna met een zoon in Hellebroek. Ze is dan wolspinster. Daarna woont ze in Tervoorst samen met Antoon Jongen, een gescheiden man die van beroep boomsnoeier was. Ze had daar een eigen huisje (op 110 m2 grond). Haar enige zoon erfde dat.
Dochter Catharina trouwde op 9-11-1843 in Nuth met Gerard Joseph Wilderjans, geboren op 11-2-1802 in Uikhoven (B) Hij was een weduwnaar met 4 kinderen. Toen ze trouwden was hij “rondlopend kremer met garen” en woonde in Nuth. Ze vestigden zich als winkelier (ondanks dat beiden niet konden schrijven) in Hunnecum aan de Putweg. In 1856 was Gerard landbouwer en verkoopt hij een perceel grond in het Achterveldje voor 200 gulden. Maria Catharina was kort daarvoor op 3-1-1856 overleden, 42 jaar oud. Gerard hertrouwde in 1857 en overleed in Nuth op 19-10-1876.
4. Jean Matthias is geboren op 7-4-1791 en gestorven op 26-2-1833 in Nuth, 41 jaar oud. Hij trouwde op 2-5-1813 in Nuth met Petronella Swinnen. Zij  is geboren op 2-8-1787 in Wijnandsrade en gestorven op 18-10-1862 in Tervoorst, 75 jaar oud         X.21  
5. Maria Catharina is geboren rond 1794. Ze overleed op 21-7-1859 in Tongeren. Volgens de overlijdensakte was ze geboren in Nuth en 65 jaar oud. Een doopakte van haar is niet te vinden. Ze kreeg op 21-5-1832 in Nuth een onwettige zoon Petrus Nicolaus. Uit zijn doopakte blijkt dat hij geboren is in Tervoorst; getuigen bij de doop waren Petronella Swinnen (echtgenote van haar broer Jean Matthias) en Petrus Palmen (echtgenoot van zus Maria Anna). Maria Catharina is dus hoogstwaarschijnlijk een dochter van dit gezin. Petrus Nicolaus ging met zijn moeder naar Tongeren en trouwde daar met  Elisabeth Hestermans.     XI.23
Catharina woonde tot haar overlijden in Tongeren; ze was ongehuwd en verdiende de kost als “hospitalierster”.

Onterecht beschuldigd als Bokkenrijder.
De vader van Anna Catharina, Bavo Hausteder (Bavo de haemmaeker) was maker van paardetuig. Hij werd in 1744 door twee mannen uit Hellebroek genoemd als Bokkenrijder. Een verzoek om aanhouding en het verbeurd verklaren van zijn bezittingen werd door de schepenbank echter niet ingewilligd. Bavo vluchtte met zijn gezin, maar ging later weer terug naar Nuth, waar hij in 1770 overleed.

Nicolaas, de broer van Bavo, woonde ook in Tervoorst en had nogal wat bezit. Hij was een vroom man en had geen kinderen. In augustus 1781 maakte hij een testament waarin bijna al zijn bezittingen vermaakt werden aan de weduwe van Bavo en haar kinderen. In oktober 1781 overleed hij aan dysenterie. Begin 1787 overleed ook de vrouw van Bavo. Een huis met bijgebouwen, koolhof en grond werd op 20 februari voor 300 gulden verkocht aan Matthijs Slangen .Het naastliggende huis met koolhof en weide werd voor 120 gulden verkocht aan de weeskinderen van een dochter van Bavo.

XI.12A Gerardus Slanger en Gijsbertje Wagensfeld / Elisabeth de Wilde          Utrecht
(zoon van VIII.7A, kleinzoon van VII.4)
Gerrit is door de veldprediker van het leger in Leeuwarden gedoopt op 8-12-1777. Zijn achternaam is altijd Slanger. Hij was koffiehuishouder en kastelein in de Sociëteit Buitenlust. Hij trouwde op 15-8-1805 in de (gereformeerde) Jacobikerk in Utrecht met Gijsbertje Wagensfeld. Zij was een weduwe met 2 kleine kinderen en winkelierster van beroep. Haar vader was chirutgijn en onderschout van Scherpenzeel. Geesje is gedoopt op 4-5-1766 in Scherpenzeel. Op 22-11-1805 werd hun zoon Pieter protestants gedoopt in de Domkerk. Pieter werd nog geen 3 maanden oud; hij overleed op 6-2-1806. Ze kregen verder geen kinderen meer. Geesje overleed op 8-8-1822 aan de Mariaplaats in Utrecht. Ze werd 56 jaar oud. Haar kinderen waren al eerder overleden. Haar bezittingen (waarde 1040 gulden) gingen naar haar familie. Gerrit hertrouwde op 12-3-1823 met Elisabeth de Wilde. Zij is op 11-9-1796 gereformeerd gedoopt in de Janskerk. Gerrit kon geen doopakte overleggen omdat zijn doop in Leeuwarden niet was ingeschreven. Een aantal getuigen moesten voor de rechter zijn afkomst bevestigen. In 1830 woonden ze op Munsterkerkhof. Gerrit overleed op 27-4-1830 in Utrecht, 52 jaar oud. Elisabeth stierf op 14-10-1863 in Naarden, 67 jaar oud.

IX.12 Matthias Jacobus Slangen en Catharina Elisabeth Reijnders      Bunde
(zoon van VIII.7, kleinzoon van VII.4)
Jacob is geboren op 24-12-1786 in Geverik. Hij trouwde op 6-5-1820 in Bunde met Anna Catharina Elisabeth Reijnders, geboren op 19-11-1790 in Houthem. Beiden zijn gestorven in Bunde, Matthias op 21-3-1833 (46 jaar oud) en Anna op 16-5-1870, bijna 80 jaar oud. Jacob was dienstknecht van beroep. Beiden konden niet schrijven.
Ze kregen 6 kinderen.
1. Maria Gertrud is geboren op 12-7-1820 en overleed 10-3-1893 in Maastricht, 72 jaar oud. Ze trouwde op 15-4-1863 in Maastricht met Hubert Vliegen. Hij  is geboren op 17-11-1828 in Lanaken en is gestorven op 29-9-1870 in Maastricht, 41 jaar oud. Gertrud hertrouwde op 16-11-1871 in Vroenhoven met Hubertus Gillissen, geboren op 10-3-1834 in Vroenhoven. Hij was spekslager en kapper en ze woonden op de Markt, aan de Hoenderstraat en Antoniusstraat. Maria Gertrud had voor zover bekend geen kinderen. 
2. Jan Hubert is geboren op 18-2-1822 en is gestorven op 7-8-1873 in Bunde, 51 jaar oud. Hij trouwde op 9-7-1858 in  Bunde met Maria Anna Firon, geboren in Bunde op 7-6-1829 en gestorven in Maastricht op 13-3-1904, 74 jaar oud.    X.22
3. Willem is geboren op 10-10-1823 en gestorven op 16-1-1915 in Meerssen, 91 jaar oud. Hij trouwde op 6-6-1849 in Bunde met Barbara Hubertina Houben. Zij is in Bunde geboren op 21-9-1826 en daar gestorven op 8-9-1908, bijna 82 jaar oud.        X.23 
4. Maria Helena is geboren op 25-1-1826 en overleed op 5-2-1830, 4 jaar oud.
5. Maria Catharina Hubertina is geboren op 4-1-1829 en overleed in Bunde op 3-2-1830, een jaar oud.
6. Jacobus is geboren op 3-2-1832 en in Borgharen gestorven op 7-11-1909, 77 jaar oud. Hij trouwde op 1-2-1856 in Meerssen Maria Catharina Dekker. Zij is geboren op 1-2-1830 in Gulpen en is gestorven op 6-10-1905 Borgharen, 75 jaar oud.         X.24  

IX.13 Joannes Wilhelmus Slangen en  Joanna Pinkarts       Geverik
(zoon van VIII.7, kleinzoon van VII.4)
Willem is geboren in Geverik en op 10-5-1789 in Beek gedoopt. Hij trouwde op 5-4-1815 in Beek met Joanna Pinkarts (Pinckaerts, Pinckers). Zij is gedoopt op 7-9-1791 in Beek. Willem was van beroep landbouwer en kon niet schrijven. In 1825 kochten ze in den Dal in Geverik een huisje met moestuin en weide, groot 952 m2, voor 141 gulden. Er rustte een erfpacht op van 4 schepels en 84 maatjes rogge per jaar. In 1834 werd bij de notaris vastgelegd dat ze volgens een overeenkomst uit 1700 erfpacht moesten betalen voor een weide van 33 are in Geverik. Die bedroeg een mud en 4 schepels haver, elk jaar te betalen op de zondag na Driekoningen. Het perceel was gedeeltelijk eigendom van iemand anders, die ook moest meebetalen. In 1840 werd bij de notaris de afspraak over erfpacht op het huis opnieuw vastgelegd. Joanna is gestorven op 6-6-1858, 67 jaar oud. Ze bezat toen 1690 m2 boomgaard en bijna een halve hectare bouwland in Geverik. Willem woonde daarna samen met het gezin van zijn dochter Maria Anna en een broer van zijn vrouw in het huis aan de Daalstraat 39 in Geverik. Willem is gestorven op 1-11-1872 in Meerssen, 83 jaar oud.
Van de 8 kinderen zijn er 3 zeer jong overleden. Alleen Maria Anna kon schrijven.
1. Maria Catharina is geboren op 8-1-1816. Zij trouwde op 7-10-1843 in Meerssen met Jean (Jan) Janssen, landbouwer, geboren op 6-1-1808 in Meerssen. Beiden konden niet schrijven. Ze hadden 7 kinderen en bezaten een huis met stal en bakhuis aan de Gansbaan in Meerssen met 1500 m2 grond (waarde f. 1400). In 1872 gaven ze bij de notaris toestemming voor het huwelijk van een dochter die in Ixelles (bij Brussel) woonde. In 1878 regelde Jan bij de notaris dat zijn vrouw het vruchtgebruik over alle goederen zou krijgen. Hij overleed 2 jaar later, op 7-11-1880, 72 jaar oud. Catharina stierf in Meerssen op 8-3-1890, 74 jaar oud.
2. Maria Anna is geboren op 19-12-1818; ze overleed op 3-4-1887 in Geverik, 69 jaar oud. Ze was vroedvrouw en trouwde op 8-6-1844 in Beek met Petrus Franciscus Frusch. Hij was werkman, geboren op 1-11-1816 in Beek en daar gestorven op 29-10-1894, 77 jaar oud. Hij kon niet schrijven. Ze hadden 11 kinderen waarvan er in 1887 nog 6 leefden, die allemaal konden schrijven. In 1858 kochten ze een perceel grond aan de Hoogkuil, groot 1610 m2, voor 259 gulden. Ze hadden in Geverik een eigen huis (het huis van haar ouders) en ongeveer 2 hectare grond (waarde f. 4268) en bezaten in 1887 voor f. 1790 aan goederen. Maar ze hadden nog een lening uit 1868 lopen van f.1419.
3. Maria Agnes is geboren op 17-8-1821 en gestorven in Geverik op 3-3-1824, 2 jaar oud.
4. Joannes Wilhelmus is geboren op 7-7-1824 en gestorven op 4-4-1825, nog geen jaar oud.
5. Joannes Wilhelmus is geboren op 13-2-1826. Hij trouwde op 28-11-1863 in Viersen (D) met Maria Katharina Kamps, geboren op 6-3-1838 in Kaldenkirchen. Willem is in Viersen overleden op 21-5-1883 en Maria op 28-03-1918. X.25
6. Maria Agnes is geboren op 31-1-1829 en gestorven op 20-12-1829, nog geen jaar oud.
7. Pieter Mathijs is geboren op 16-3-1831. Hij trouwde op 14-5-1866 in Burtscheid (D) met Ida Sieben (Syben). Op 3-6-1875 trouwde hij met de weduwe Marie Elisabeth Schieren en daarna met Chatharina Jowat. Hij overleed op 4-5-1909 in Luik. X.26
8. Anna Elisabeth is geboren op 29-3-1834. Zij ging in 1861 naar Maastricht. In 1867 was ze in Viersen peettante bij de doop van een dochter van haar broer Willem. Verder is van haar niets bekend.

IX.14 Petrus Nicolaas Slangen en  Maria Catharina Frissen  Ulestraten (Schietcoven)
(zoon van VIII.7, kleinzoon van VII.4)
Nicolaas is geboren op 27-8-1796 in Geverik. Hij trouwde op 21-6-1824 in Ulestraten met Maria Catharina Frissen. Zij is geboren in Ulestraten op 21-12-1799. Beiden konden niet schrijven. Nicolaas was eerst dienstknecht en later landbouwer in Schietecoven. In 1847 werden bezittingen van de ouders van Maria Catharina openbaar verkocht. Het waren 8 percelen grond (8000 m2). De opbrengst was f. 868; die werd onder de 4 kinderen verdeeld. Maria Catharina is gestorven in Schietecoven op 27-1-1862, 62 jaar oud. In 1869 werd hun huis en grond, afkomstig van hun moeder, onder de 5 kinderen verdeeld. Ieder kreeg 437 m2 grond (waarde f. 100). Het huis was niets meer waard. Degene die een perceel met een deel van het huis erfde mocht dat deel afbreken. Twee kinderen (Leonard en Ida) hadden hun deel al vooraf aan hun zwager Jan Bovens verkocht. De twee anderen (Michael en Maria) verkochten hun deel aan een landbouwster uit Schietecoven. Nicolaas woonde na 1869 bij een dochter in Meerssen en stierf daar op 3-12-1873, 77 jaar oud. Bij zijn overlijden had Nicolaas geen bezit meer.
Van de 7 kinderen zijn er 2 jong gestorven. De kinderen konden schrijven.
1. Maria Catharina is geboren op 27-9-1824 en is gestorven op 27-3-1838 in Schietecoven, 13 jaar oud.
2. Joannes Michael is geboren op 25-12-1827 en is gestorven op 15-4-1913 in Eijsden. Hij trouwde op 14-8-1857 in Beek met Antoinetta Eijssen. Zij is geboren op 29-11-1826 in Beek en gestorven in Eijsden op 26-8-1907. X.27
3. Maria Gertrudis (roepnaam Maria) is geboren op 22-10-1830 en gestorven op 23-2-1902 in Meerssen, 71 jaar oud Ze trouwde op 6-10-1868 in Meerssen met Joannes Hendricus Lemeer (Lemaire), geboren op 9-10-1842 en gestorven op 29-11-1915 in Meerssen, 73 jaar oud. Henri was werkman en later leidekker; Maria was toen ze trouwde dagloonster. Ze woonden aan de Gansbaan. Ze kregen tussen 1872 en 1875 3 kinderen die alle 3 binnen een jaar overleden. In 1894 maakten beiden een testament op de langstlevende.
4. Maria Gertrudis (roepnaam Tru) is geboren op 21-12-1833. Ze trouwde op 19-10-1860 in Ulestraten met Jan Hendrik Bovens. Hij was werkman en is geboren op 9-11-1837 in Geleen. Ze hadden 10 kinderen. In 1870 stierven binnen 3 dagen 3 kinderen (tussen 1 en 7 jaar oud). Er was toen een pokken-epidemie. In 1872 kregen ze een tweeling die binnen enkele dagen overleed. Ze woonden in Schietecoven, maar hadden geen eigen huis. Jan stierf op 23-8-1904 in Ulestraten, 66 jaar oud. Tru is daar op 26-11-1911 gestorven, 77 jaar oud. Ze bezat toen ze overleed f. 200 kontant geld en voor f. 10 aan kleding.
5. Petronella is geboren op 5-11-1836 en is gestorven op 11-9-1837 in Schietecoven, nog geen jaar oud.
6. Maria Ida is geboren op 28-4-1840. Ida trouwde op 12-11-1870 in Meerssen met Johannes Clemens Ruijters. Hij is geboren op 30-9-1840 in Meerssen. Toen ze trouwden was Clemens dagloner en Ida naaister. Clemens is in Meerssen gestorven op 2-1-1902, 61 jaar oud. Ida stierf daar op 8-1-1921, 80 jaar oud. Ze hadden 8 kinderen, waarvan er 3 jong stierven.
7. Leonardus is geboren op 12-7-1843 en stierf op 23-6-1902 in Maastricht. Hij trouwde op 18-4-1873 in Beek met Maria Christina Frusch. Zij is daar geboren op 12-11-1847 en gestorven op 2-3-1881, 33 jaar oud. Leonardus hertrouwde op 6-7-1881 in Maastricht met Maria Margaretha van den Berg. Zij is geboren op 26-12-1849 en gestorven op 19-11-1918. X.28

IX.15 Arnoldus Slangen en  Anna Catharina Dupenno    Maastricht
(zoon van VIII.8, kleinzoon van VII.4)
Arnoldus is geboren op 16-10-1795 in Spaubeek (Hobbelrade) en is gestorven op 1-5-1858 in Maastricht, 62 jaar oud. Hij trouwde op 8-1-1829 in Maastricht Anna Catharina Dupenno. Zij is geboren op 10-12-1794 in Maastricht en daar gestorven op 16-7-1866, 71 jaar oud. Ze hadden geen kinderen, behalve tussen 1830 en 1836 4 doodgeboren kinderen. Op 5-3-1816 ging Arnoldus in het Nederlandse leger (Bataljon Artillerie van Linie); op 2-4-1819 werd hij bevorderd tot Kanonnier 1e klasse. In 1829 en in 1838 was hij kanonnier in het 3e bataljon veldartillerie in Maastricht. Zijn signalement was: lengte 5 voeten, 3 duim, 2 streek; bruine ogen en donkerbruin haar. Hij kon schrijven.Catharina was bij haar huwelijk naaister en woonde in de Brugstraat in Wijck. Na zijn militaire dienst was Arnoldus dagloner; bij zijn overlijden woonde hij Achter het Vleeshuis. Het overlijden werd gemeld door zijn zwager Nicolaas Geerlings. In april 1866 woonde Catharina in het Oude Vrouwenhuis in Wijck en liet ze een testament maken. Al haar bezittingen schonk ze aan Elisabeth, de zus van haar man die met Nicolaas Geerlings getrouwd was geweest. Catharina was erg godsdienstig, want ze begint haar testament met “Ik beveel mijne ziel in de barmhartige handen van God mijnen schepper en zaligmaker, in de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en van het geheel Hemelsch Hof”. Honderd jaar eerder was een dergelijke tekst in een testament gebruikelijk, maar niet meer in 1866. Catharina overleed op 16-7-1866, 71 jaar oud. Ze hadden geen kinderen, behalve tussen 1830 en 1836 4 doodgeboren kinderen.

IX.16 Joannes Jacobus Slangen en  Maria Barbara Vaessen      Elsloo
(zoon van VIII.8, kleinzoon van VII.4)
Jacobus is geboren op 24-11-1803 in Spaubeek (Hobbelrade) en is gestorven op 24-1-1853 in Elsloo, 49 jaar oud. Hij trouwde op 12-7-1831 in Elsloo Maria Barbara Vaessen. Zij is daar geboren op 24-7-1803 en op 13-2-1887 gestorven, 83 jaar oud. Jacobus ging op 1-8-1821 in militaire dienst bij de artillerie en werd op 2-5-1825 bevorderd tot kanonnier 1e klas. Op 6-4-1829 werd hij als soldaat overgeplaatst naar de 3e divisie Infanterie. Bij zijn ontslag op 25-10-1829 staat de opmerking "ongeschikt tot verdere militaire dienst". Zijn signalement: lengte 1,66 meter; bruine ogen en blond haar. Later was hij van beroep dienstknecht.
Ze kregen 5 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. De jongste zoon kon schrijven, de anderen niet.
1. Teodorus is geboren op 20-7-1831 en is gestorven op 1-8-1909 in Groesbeek, 78 jaar oud.. Hij trouwde op 29-11-1864 in Elsloo met Johanna Voermans, geboren op 26-4-1838 in Groesbeek en daar overleden op 3-11-1923, 85 jaar oud.    X.29
2. Catharina Elisabeth, geboren op 24-10-1834 en gestorven op 31-1-1879 in Mechelen aan de Maas (B). Ze trouwde daar op 19-10-1858 met Theodorus Hubertus Hamers. Hij is geboren op 11-12-1832 in Mechelen. Toen hij trouwde was hij houtzager, in 1879 herbergier en in 1881 werkman. Tot 1867 woonden ze in Elsloo, daarna in Mechelen. Ze hadden 6 kinderen. In 1870 werd een dochter in Düsseldorf geboren waar ze waarschijnlijk als seizoensarbeider werkten.
3. Maria Anna is geboren op 5-9-1838 en gestorven op 3-6-1843 in Elsloo, 4 jaar oud.
4. Jan Joseph is geboren op 27-7-1841. Hij trouwde op 19-10-1872 in Elsloo met Maria Ida Hendrix, geboren op 21-8-1848 in Elsloo. Ze verhuisden naar Düsseldorf.         X.30
5. Josephina is geboren op 22-7-1847 en gestorven op 4-9-1847, 6 weken oud. 

IX 17 Gerard Slangen en Johanna Pluijmackers    Meerssen, Ulestraten 
(zoon van VIII.9, kleinzoon van VII.4)
Gerard (Gradus) is geboren op 20-8-1795 in Ulestraten. Hij was dagloner van beroep en trouwde op 18-11-1829 in Meerssen met Johanna Pluijmackers (Pluijmaekers), geboren op 13-5-1804 in Meerssen. Gradus is in Ulestraten gestorven op 17-1-1878, 82 jaar oud, en Johanna in Meerssen op 19-5-1848, net 44 jaar. De jongste dochter was toen nog geen 3 jaar. Gradus ging  in dienst als vervanger van iemand uit Meerssen. Hij was bij de 14e Afdeling Infanterie in Maastricht van 1-6-1821 tot 11-3-1826. Signalement:1,60 meter groot, bruine ogen en bruin haar. Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 4 of 5 jong stierven.
1. Johanna Elisabeth is geboren op 27-3-1830 en gestorven op 24-1-1847 in Meerssen, 16 jaar oud.
2. Johanna Barbara is geboren op 8-3-1832. Van haar is verder niets bekend. 
3. Petrus is geboren op 28-5-1835 en is gestorven op 20-12-1895 in Amby, 60 jaar oud. Hij trouwde op 9-4-1866 in Amby Maria Mechtildis Hermans, geboren op 15-5-1840 en gestorven op 23-2-1910 in Amby. Zij werd 69 jaar.            X.31
4. Johannes is geboren op 23-10-1837 en is gestorven op 8-12-1858 in Breskens, 21 jaar oud. Hij was als soldaat bij het 5-e Regiment Infanterie en in Breskens gelegerd.
5. Maria Anna is geboren op 26-2-1842 en is gestorven op 4-7-1846, 4 jaar oud.
6. Maria Helena is geboren op 29-10-1845 en is in Ulestraten gestorven op 30-3-1862, 16 jaar oud.

 IX.18 Pieter Slangen en  Anna Helena Schouteten      Rothem
(zoon van VIII.9, kleinzoon van VII.4)
Pieter is geboren op 28-4-1799 in Ulestraten en is gestorven op 26-11-1882 in Rothem, 83 jaar oud. Hij trouwde op 21-10-1843, 44 jaar oud, in Meerssen met Anna Helena Schouteten. Zij was geboren op 30-7-1822 in Meerssen, dus 23 jaar jonger dan hij. Zij is gestorven op 24-12-1895, 73 jaar oud.  Pieter was dagloner. Hij was als dienstplichtige ingeloot en van 29-4-1818 tot 15-3-1823 bij de 14e afdeling Infanterie in Maastricht. Zijn signalement: lengte 5 voet, 1 duim, 3 streek; blauwe ogen en bruin haar. Pieter en Helena hadden 4 kinderen.
1. Elisabeth is geboren op 5-10-1844 en is gestorven op 27-9-1917 in Meerssen, 72 jaar oud. Ze trouwde op 5-5-1874 in Meerssen met Willem Cunen. Hij is geboren op 19-10-1841 in Meerssen en in Rothem gestorven op 10-3-1907, 65 jaar oud. Ze hadden 2 dochters. 
2. Pieter is geboren op 25-6-1848 en is gestorven op 14-10-1936 in Meerssen, 88 jaar oud. Hij trouwde op 8-5-1888 in Meerssen met Maria Barbara Dormans. Pieter was toen bijna 40. Barbara  is geboren op 4-12-1860 in Geverik en is gestorven op 3-9-1915 in Meerssen, 55 jaar oud.    X.32
3. Wilhelmus is geboren op 24-8-1856 en stierf op 11-12-1945 in Bunde, 89 jaar oud. Hij trouwde op 15-10-1887 in Meerssen met Elisabeth Rokx, geboren op 31-3-1865 in Meerssen en daar gestorven op 19-8-1942, 77 jaar oud.           X.33
4. Pieter Hubertus is geboren op 3-4-1859. Van hem is verder niets bekend. 

IX.19 Wilhelmus Slangen en  Aldegonda Catharina v. d. Marck Grave/Bergen op Zoom
(zoon van VIII.9, kleinzoon van VII.4)
Willem is geboren op 9-12-1800  in Ulestraten en gestorven op 7-4-1879 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Hij trouwde op 5-4-1828 in Grave met Aldegonda Catharina van der Marck. Zij is geboren op 14-3-1798 in Gemert en is gestorven op 23-10-1861 in Epen, 63 jaar oud.  Ze woonden minstens tot 1850 in Grave (Begijnstraat 24), waar alle kinderen worden geboren en vanaf 1851 in Bergen op Zoom. Willem ging als dienstplichtige op 30-4-1819 in het leger bij het regiment Genietroepen. Op 28-12-1819 werd hij overgeplaats naar het bataljon Mineurs en Sappeurs in Arnhem. De taak van dit bataljon was het maken van loopgraven en ondergraven van versterkingen van de vijand. Op 28-12-1821 sloot hij een contract voor 6 jaar. Aansluitend deed hij tot 12-2-1828 nog vervangende dienst. Op 1-3-1826 werd hij korporaal. Zijn signalement: lengte 1,62 meter; bruine ogen en donkerbruin haar. In 1829 was hij tapper van beroep en werd hij benoemd tot hoofdcommies bij de stadsbelastingen in Grave; in 1836 was hij enkele malen toeziend voogd. Ze woonden in Grave aan de Begijnenstraat. Later was hij rijksambtenaar en rijkscommies in Bergen op Zoom. Bij overlijden woonde hij bij zijn schoonzoon Hendrik Moeijaars. Aldegonda overleed in Epen toen ze op bezoek waren bij haar zoon Willem die een maand eerder zijn tweede kind had gekregen. Ze woonden toen in Bergen op Zoom. Het paar had 6 kinderen, waarvan er 1 jong stierf. In 1843 hadden ze nog een doodgeboren kind.
1. Theodora Gertrudis (Dora) is geboren op 11-6-1828. Tot hun overlijden in 1873 was ze dienstbode bij een zus van haar moeder en haar man in Bergen op Zoom. Ze trouwde op 7-9-1874 in Bergen op Zoom met Hendricus Moeijaars, geboren op 14-12-1818 in Bergen op Zoom, die toen 3 maanden weduwnaar was. Hendrik is gestorven op 20-11-1880. Ze hadden geen kinderen en in 1874 benoemde Hendrik zijn vrouw tot enige erfgename. Ze hadden een eigen huis in de Mosselstraat dat Hendrik in 1866 gekocht had. In 1881 verkocht Dora het huis voor f. 800. Dora kon met moeite haar naam schrijven.
2.  Josephus Johannes is gestorven op 7-3-1829 , kort na de geboorte. op 11-6-1829.
3. Maria Wilhelmina is geboren op 19-1-1830 en is gestorven na 1850.
4. Johannes Wilhelmus is geboren op 22-8-1832 en is op 13-2-1906 in Amsterdam overleden, 73 jaar oud. Hij trouwde op 13-11-1860  in Bergen op Zoom met Catharina van Eekeren, geboren in 1829 in Bergen op Zoom en gestorven op 24-4-1876 in Stramproy, 46 jaar oud. Johannes Wilhelmus hertrouwde op 13-11-1878 in Weert met Petronella Hoomans, geboren op 29-9-1841 in Weert.     X.34
5. Clara Maria Theodora is geboren op 18-4-1835 en is gestorven op 18-12-1915 in Bergen op Zoom, 80 jaar oud. In 1851, toen haar ouders naar Bergen op Zoom verhuisden, bleef Clara als dienstbode in Grave wonen. Ze trouwde op 5-9-1870 in Bergen op Zoom Johannes Wilhelmus Regenhardt, geboren in Den Bosch. Hij overleed op 23-8-1876 in Rosmalen; hij woonde toen in Ossendrecht en was kommies 3e klas bij de Rijksbelastingen. Ze hadden 3 kinderen. .
6. Willem Frederik is geboren op 23-6-1837 en gestorven op 4-3-1919 in Nijmegen, 81 jaar oud. Hij kreeg diverse malen uitstel voor militaire dienst en uiteindelik afstel. Hij trouwde op 30-5-1870 in Lith met Maria Anna Hack. Zij is geboren op 6-6-1834 in Lith en daar gestorven op 29-1-1879, 44 jaar oud. Willem Frederik hertrouwde op 31-5-1881 in Nijmegen met Wilhelmina Sophia Lijn, geboren op 15-2-1839 in Wamel en gestorven op 18-11-1913 in Nijmegen, 74 jaar oud.        X.35

IX.21 Joannes Wilhelmus Slangen en  Maria Elisabeth Paes     Hunnecum (Nuth)
(zoon van VIII.11, kleinzoon van VII.6)
Willem is geboren op 12-6-1771 in Hunnecum en gestorven op 14-9-1811, 40 jaar oud. Hij trouwde op 14-4-1793 in Nuth met Maria Elisabeth Paes. Elisabeth is geboren 25-3-1769 in Nuth en daar gestorven op 24-3-1843, daags voor haar 74-e verjaardag. Willem was landbouwer en was “adjoint maire”(vergelijkbaar met wethouder) van 1808-1811. Hij kon schrijven. In 1793 kocht Willem 80 kleine roeden beemdgrond , gelegen bij de Lat, voor 4 gulden per kleine roede. In 1796 woonde Willem samen met de familie Paes in Hunnecum. Willem bouwde een
IX.21Hunnecum4
De boerderij die Willem in Hunnecum bouwde staat er nog (foto Nuthvantoen.nl)
grote boerderij op de grond die zijn moeder in 1791 kort voor haar dood gekocht had. Later werd het huis in tweeën gesplitst; in het ene deel woonde hun zoon Mathias, in het andere dochter Marie Catharine met haar gezin en ook zoon Jan Hendrik. Na de dood van Elisabeth erfden de 4 nog levende kinderen behalve de tot twee woonhuizen verbouwde boerderij nog 65 percelen grond (ongeveer 8 hectare).
Willem had 8 kinderen, waarvan er 3 zeer jong stierven. Drie anderen overleden jong en ongehuwd. Alle kinderen konden schrijven. 
1. Joannes Petrus is geboren op 19-8-1793 en gestorven op 18-3-1795, nog geen 2 jaar oud.
2. Joannes is geboren op 11-2-1795 en gestorven op 27-3-1803, 8 jaar oud.
3. Joannes Henricus is geboren op 13-9-1797 en is gestorven op 24-5-1882 in Nuth, 84 jaar oud. Hij was ongehuwd en  woonde in bij zijn zus Marie Catherine en na haar overlijden bij haar kinderen, waarvan hij wettelijk voogd was. Zijn beroep  was landbouwer.
4. Jean Matthias is geboren op 31-3-1800 en gestorven op 13-9-1876 in Nuth, 76 jaar oud. Hij trouwde op 20-11-1843 (hij was toen 43 jaar oud) in Wijnandsrade met de 15 jaar jongere Anna Catharina Drummen. Zij is geboren op 17-12-1815 in Voerendaal en gestorven op 18-5-1892 in Nuth, 76 jaar oud.   X.37
5. Jean Herman is geboren op 1-10-1802 en na een ziekte ongehuwd gestorven in Hunnecum op 16-9-1842, 39 jaar oud. Hij was landbouwer van beroep en meldde in 1834 het overlijden van zijn jongere broer Jan Willem. Zijn begrafenis kostte 166 gulden.
6. Jan Willem is geboren in 1806 en is gestorven op 26-1-1834 in Hunnecum, 28 jaar oud. Hij had geen beroep.
7. Marie Sibylle is geboren op 2-8-1808 en gestorven op 20-1-1809, 3 maanden oud.
8. Marie Catherine is geboren op 29-1-1812 en is gestorven op 23-4-1862, 50 jaar oud. Ze trouwde op 5-10-1837 in Nuth met Wilhelmus Frijns, geboren op 21-9-1806 in Wehr-Lahr en gestorven in Hunnecum op 10-12-1854, 48 jaar oud.  Ze kon niet schrijven, haar man wel. Ze woonden in Hunnecum naast haar ouderlijk huis. De 4 kinderen waren toen de moeder stierf tussen 8 en 18 jaar. Ze groeiden op bij hun oom Joannes Henricus; tot de kinderen volwassen waren was hij hoofd van het gezin. Ze hadden ook inwonende knechts en dienstmeisjes. Bij zijn overlijden erfden de kinderen van hun vader 3 percelen bouwland in Nuth (6970 m2 ) zijn helft in 4,5 hectare grond in Nuth en Wijnandsrade die hij samen met zijn vrouw bezat. Toen de moeder overleed erfden ze ongeveer 9 hectare land in Nuth en Wijnandsrade.

IX.22 Wilhelmus Slangen en  Anna Maria Gruijls      Nuth
(zoon van VIII.12, kleinzoon van VII.6)
Willem is in Nuth geboren op 23-8-1767 en is daar gestorven op 9-10-1841, 76 jaar oud. Hij  trouwde op 28-8-1806 in Nuth Anna Maria Gruijls (Greuls, Gruels, Groels, Greuils). Zij is geboren op 6-3-1774 in Beek en is gestorven op 23-11-1847 in Nuth, 73 jaar oud. Willem was eerst dagloner, daarna winkelier (revendeur in de Franstalige akten van die tijd). Van 1830 tot 1841 was hij lid van de gemeenteraad van Nuth. In 1822 lieten ze een nieuw huis bouwen op de plaats van het ouderlijk huis op de hoek van de Dorpstraat en Provinciale weg; vanaf 1870 was dit café Roijen. Behalve dit huis met schuur, stallen koolhof en boomgaard bezat Willem nog ongeveer 3 hectare grond (14 percelen, waarvan 3 in Wijnandsrade). Van zijn ouders had hij hun huis en 6 percelen grond (iets minder dan een hectare) geërfd.
IX.22 RoyenZe hadden 6 kinderen, waarvan er 3 jong stierven. Willem en ook zijn kinderen konden goed schrijven.
1. Anne Marie is geboren op 13-7-1807 en op 27-7-1807 gestorven, 2 weken oud..
2. Joanna Maria is geboren op 21-11-1808 en is gestorven op 20-4-1871 in Nuth, 62 jaar oud. Ze trouwde op 28-7-1830 in Nuth met Johan Caspar Goorissen, geboren op 6-6-1805 in Nuth en daar  gestorven op 25-11-1884, 79 jaar oud. Hij is landbouwer (met inwonend personeel) en zij is herbergierster. Ze  wonen in Nuth, naast (of in een deel van) het huis van haar ouders. Ze hadden 7 knderen. die allemaal konden schrijven. Van hun moeder erfden de kinderen ongeveer één hectare grond. Bij zijn overlijden bezat Caspar een huis met stallen en grond (1080 m2), waarde f.2000 en grond ter waarde van f.5300.
3. Maria Catharina is geboren op 15-10-1810 en gestorven op 26-1-1854 in Nuth, 43 jaar oud. Ze trouwde op 16-2-1843 in Nuth Nicolaes Joseph Goossens. Hij is geboren op 3-8-1804 in Nuth. Hij was herbergier en winkelier, ze woonden naast haar zus Joanna Maria. Toen Catharina overleed erfden de 2 minderjarige dochters (nog geen 10 jaar oud) ongeveer een hectare grond in Nuth en Wijnandsrade. Op 21 oktober 1861 verdween Goossens uit Nuth. Hij had zijn oudste kleren aangetrokken en vertelde niet waar hij heen ging. Hij vertoonde volgens de krant "tekenen van waanzin". In het bevolkingsregister wordt vermeld dat hij overleden is op 16-11-1861, maar in het overlijdensregister van Nuth komt hij niet voor. De dochters, die naaister waren, verhuisden kort daarna naar Maastricht en Luik.
4. Jean Pierre Matthias is geboren op 12-9-1812 en gestorven op 17-12-1816 in Nuth, 4 jaar oud.
5. Anna Elijsabeth is geboren op 14-7-1814 en is gestorven op 12-11-1816 in Nuth, 2 jaar oud.
6. Maria Helena is geboren op 30-12-1816 en  is gestorven op 12-7-1884 in Nuth, 67 jaar oud. Ze trouwde op 26-5-1842 in Nuth met Jacobus a Campo, geboren op 28-12-1803 in Schinnen en gestorven op 24-3-1887 in Nuth, 84 jaar oud. Hij was landbouwer (met inwonend personeel), wonend op Nieuwhuis (bij Terstraten). 

IX.22d geb1704De in 1794 gebouwde boerderij Nieuwhuis, waar het echtpaar a Campo-Slangen van 1842 tot 1875 woonde. Na 1875 komt een nieuwe eigenaar op de boerderij.
De vader van  Jacobus, die schepen was in Nuth, woonde bij hen in. Later woont een zoon met zijn gezin er ook. In de boerderij woonde ook een zus van Jacobus met haar gezin.

IX.23 Joannes Petrus Slangen en  Maria Elisabeth Beckers     Vaesrade
(zoon van VIII.12, kleinzoon van VII.6)
Pieter is geboren op 1-7-1777 in Nuth en gestorven op 2-7-1846 in Vaesrade, daags na zijn 69-e verjaardag. Hij was dagloner en later schoenmaker en trouwde op 9-2-1809 in Nuth met Maria Elisabeth Beckers. Zij is geboren op 24-13-1765 in  Terstraten en was een weduwe met 2 kleine kinderen. Ze is gestorven op 11-1-1848 in Nuth-dorp, 82 jaar oud. Het overlijden werd gemeld door haar zoon. Pieter had geen kinderen; zijn overlijden werd gemeld door Caspar Goorissen, schoonzoon van zijn broer Willem. later was hij landbouwer. Hij kon niet schrijven. In 1826 erft hij van zijn ouders 8 percelen grond (iets meer dan een hectare) en f. 800. In 1833 verkoopt hij 1078 m2 bouwland voor 60 franc. Bij zijn overlijden bezat Pieter ongeveer een hectare grond (deels in Schinnen) met een waarde van f. 867 en voor f. 42 roerende goederen. Wel moest een lening van f. 140 nog afbetaald worden. De erfenis ging naar de 7 nog levende kinderen van zijn broers Willem en Mathijs. Elisabeth bezat 17 percelen grond (¾ hectare). Haar kinderen erfden dit.

IX.24 Joannes Matthias Slangen en  Maria Barbara Heuts     Nuth (dorp) 
(zoon van VIII.12, kleinzoon van VII.6)
Matthias (Mathijs) is geboren op 5-8-1779 in Nuth en is daar gestorven op 30-1-1836, 56 jaar oud. Hij trouwde op 1-5-1811 in Nuth met Maria Barbara Heuts (Huits), geboren op 1-11-1781 in Voerendaal en gestorven op 7-8-1844 in Nuth, 62 jaar oud. Beiden konden niet schrijven. Mathijs was landbouwer van beroep. Hij erfde van zijn ouders 8 percelen grond (1,2 hectare) en 700 gulden. In 1826 leenden ze 253 gulden en stelden hun huis en een hectare grond als onderpand. Toen ze overleden hadden ze een eigen huis in Nuth aan de Dorpstraat met koestal, boomgaard en tuin (1250 m2). Verder hadden ze 1,2 hectare bouwland, een weiland van 1460 m2 en een boomgaard van 2550 m2 aan de Platsbeek.
Mathijs was van 1834-1836 raadslid en wethouder.
Ze hadden 5 kinderen; de oudste kon schrijven, de anderen niet.
1. Jan Pieter is geboren op 3-3-1812 en gestorven op 24-4-1862 in Vaesrade, 50 jaar oud. Hij trouwde op 29-11-1848 in Nuth met Maria Francisca Ritzen, geboren op 9-12-1798 in Vaesrade en gestorven op 20-10-1880 in Nuth, 81 jaar oud.          X.38
2. Joanna Maria is geboren op 13-1-1816 en gestorven op 1-11-1891 in Valkenburg, 75 jaar oud. Ze woonde daar toen bij haar dochter. Anna trouwde op 30-11-1855 in Nuth met Hermanus Habets, geboren op 6-12-1811 in Wijnandsrade (Aalbeek) en overleden op 6-12-1884 in Hulsberg, precies 73 jaar oud. Herman was landbouwer en weduwnaar met 2 kinderen en kreeg met Anna nog 2 kinderen. In 1873 erfden ze van de grootouders van Herman een boerderij in Hulsberg (dorp) met 2300 m2 grond. In 1883 leenden ze van de kerk in Klimmen f.1450 met als onderpand de boerderij. Toen Herman overleed was de waarde van de boerderij f. 2200 en hadden ze voor f. 450 aan huisraad, gereedschap en vee. Ze moesten toen nog f. 1050 terugbetalen aan de kerk van Klimmen en hadden nog f. 585 achterstallige pacht voor grond. Ook was er nog een schuld van f.144 voor in 1883 en 1884 geleverd bier. In 1877 liet Herman een testament maken waarin hij regelde dat van zijn bezit zoveel als wettelijk mogelijk naar zijn vrouw Anna en haar kinderen zou gaan.
3. Joannes Wilhelmus (Willem) is geboren op 12-10-1818 en ongehuwd gestorven in Nuth op 28-6-1854, 35 jaar oud. Hij was landbouwer.
4. Anna Elisabeth is geboren op 15-6-1823 en is gestorven op 20-11-1835, 12 jaar oud.
5. Maria Catharina is geboren op 18-8-1826 en is in Nuth gestorven op 7-1-1895, 68 jaar oud. Ze trouwde op 16-11-1853 in Nuth met Joannes Jacobus Souren. Hij is geboren op 12-11-1828 in Hulsberg en  gestorven op 16-7-1865 in Nuth, 36 jaar oud.Ze woonden in haar ouderlijk huis.en hadden 7 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. Een week voor zijn dood liet Souren een testament maken, waarin de kinderen zijn deel van de gezamenlijke bezittingen (de helft van 11 percelen grond, in totaal 2500 m2) erven. Catharina krijgt het vruchtgebruik en moet als ze hertrouwt aan de kinderen f.423 betalen. Catharina hertrouwde op 19-10-1868 in Nuth met Gerardus Liedekerken. Hij is geboren op 27-4-1821 in Hulsberg en is gestorven op 24-12-1905 in Nuth, 84 jaar oud. Met hem kreeg ze nog een zoon. Bij haar overlijden bezitten ze een hectare grond. Na het overlijden van zijn vrouw woonde Gerardus bij een van haar kinderen uit het eerste huwelijk.

Na het overlijden van Mathias is Egidius Slanghen, burgemeester van Hoensbroek, voogd van de kinderen. De kinderen Johanna, Willem en Catharina wonen tot hun huwelijk resp. overlijden in de ouderlijke woning in Nuth-dorp.

IX.25 Joannes Henricus Slangen en  Marie Rosalie Josepha Lecomte   Nuth
(zoon van VIII.13, kleinzoon van VII.6)
Jan Hendrik is geboren op 1-7-1762 in Nuth (Molenveld) en is gestorven op 20-12-1805 in Kapovar in Hongarije, 43 jaar oud. Hij trouwde met Marie Rosalie Josepha (Rosa) Lecomte (Conte). Zij  is geboren rond 1760 in Serre legrand in Zuid-Frankrijk en is gestorven op 6-3-1842 in Tervoorst, meer dan 80 jaar oud. Jan Hendrik was militair in het leger van Napoleon.
Overlijdensakte uit Kapovar
Hij maakte deel uit van het 30e Regiment Infanterie de Ligne en overleed in Kapovár (Hongarije) op 24 december 1805 aan de gevolgen van koorts en werd daar katholiek begraven. De overlijdensakte werd op 15 juni 1806 in Lemberg (nu Lvöv) opgesteld.
Het regiment nam tussen 1796 en 1800 deel aan veldslagen in Noord Italië, daarna in Zuid Duitsland (Ulm) en aan de grote veldslag in Austerlitz (Moravië). Drie weken na de slag bij Austerlitz overleed Jan Hendrik. In 1797 was Jan Hendrik soldaat, in1804 was hij “privaat dienaar” bij overste van Dalwich en bij zijn overlijden in 1805 was hij timmerman. Rosa trok als vivandiére met het leger mee en ze kregen onderweg 3 kinderen. Rosa was vermoedelijk zelf ook een dochter van een vivandiére en geen echte Francaise, haar moeder was een Nederlandse. Ze ging na de dood van haar man met haar 3 kinderen, waarvan de jongste net één jaar was, in Nuth wonen, waar ze in Tervoorst een eigen woning had. Rosa kon schrijven en de twee zoons ook; de dochter niet.
1. Jean Henri is geboren op 3-7-1795 in Olmuts (Moravie) en gestorven op 11-12-1871in Hellebroek, 76 jaar oud. Hij trouwde op 4-3-1815 in Nuth met Marie Gertrude Bruls, geboren in Nuth in 1788 en gestorven op 21-4-1859 in Hellebroek, 71 jaar oud.        X.40
2. Joseph Desideratus  is geboren op 22-11-1797 in Owen (Würtemberg, bij Stuttgart) en gestorven op 23-2-1828 in Vaesrade, slechts 30 jaar oud. Hij trouwde op 17-7-1822 in Nuth met Maria Clara Mannens, geboren op 20-11-1793 in Nuth en gestorven op 9-3-1846 in Vaesrade, 52 jaar oud.    X.41
3. Catharina Francisca  is geboren op 18-2-1804 in Lemberg (nu Lvöv, Oekraïne). Ze is in Lemberg door de pastoor van het regiment gedoopt. Getuigen waren baron Hendrik van Montval, gepensioneerd majoor en Catharina van Dalwich, echtgenote van de overste van het 30-e Regiment. Ze is gestorven op 30-10-1877 in  Nuth, 73 jaar oud. Zij trouwde op 24-10-1829 in Nuth met Jan Mathias Mulkens. Hij is geboren op 2-1-1805 in Nuth en daar gestorven op 24-4-1891, 86 jaar oud. In 1850 was hij van beroep wever en woonde in Tervoorst. Later waren ze pachter van de hoeve Reymersbeek en vanaf 1860 akkerbouwer in Tervoorst. Ze hadden 7 kinderen, waarvan er 2 jong overleden. Twee zoons konden schrijven. Toen Katrijn overleed bezat ze in Tervoorst een huis met boomgaard (2919 m2) en samen met haar man het huis met tuin ernaast en 0,63 hectare land in Nuth en Wijnandsrade. Toen Mulkens overleed bezat hij ongeveer een hectare grond.

Vivandieres (marketensters) in het leger van Napoleon.vivandiere
De vrouwen die het leger volgden werden vivandiéres genoemd; ze verkochten voedsel en drank. Het leger zelf zorgde daar niet voor. Het waren officiële baantjes waarvoor je moest solliciteren; je kreeg een schriftelijk bewijs dat je het leger mocht volgen. De vrouwen reisden achter het leger aan. Een paard was toegestaan en wagens werden oogluikend toegestaan. Daarin bevonden zich kippen in een kooi, vaten wijn en brandewijn, een tent, kookspullen, kinderen en de bezittingen van de familie. De soldaten bivakkeerden  onder de heldere hemel, ongeacht het weer, met de overjas als enige bescherming. De tent van de vivandière had dus een belangrijke functie als ontmoetingsplaats.IX.26 Joannes Leonardus Slangen en  Marie Elisabeth Creijten     Nuth
(zoon van VIII.13, kleinzoon van VII.6)
Leonardus is geboren op 27-2-1779 in Nuth (Molenveld) en is gestorven op 27-12-1850 in Schimmert, 71 jaar oud. Hij trouwde op 5-2-1807 in Nuth met Marie Elisabeth Creijten (Kreyten, Kreiten), geboren op 30-8-1775 in Schinveld. Zij is gestorven op 14-11-1854 in Schimmert, 79 jaar oud. Ze woonden in het ouderlijk huis aan de Molenweg. Leonardus was landbouwer en vanaf 1813 “brasseur” (herbergier en bierbrouwer). Van 1806 tot 1813 is hij ook een soort ambtenaar van de burgelijke stand; hij ondertekent veel akten op het gemeentehuis. Op oudere leeftijd zijn Leonardus en Elisabeth bij hun dochter in Schimmert gaan wonen. Bij zijn overlijden bezat Leonard behalve het huis met bakoven, tuin en boomgaard nog 7 percelen land, samen 1,7 hectare.
Ze hebben 5 kinderen gekregen, waarvan er één jong is gestorven. Alle kinderen en hun echtgenoten konden schrijven..
1. Jean Guillaume is geboren op 27-7-1808 en is gestorven op 17-5-1886 in Schinnen, 81 jaar oud. Hij trouwde op 18-4-1840 in Tongeren (B) met Maria Catharina Kleinjans. Zij is geboren op 21-1-1819 in  Schinnen en gestorven op 11-12-1845 in Nuth, 26 jaar oud      X.42
2. Jeanette Marie is geboren op 6-10-1810 en gestorven voor 1813. 
3. Joanna Maria is geboren  op 18-9-1812 en gestorven op 26-12-1884 in Merkelbeek, ongeveer 72 jaar oud. Ze trouwde op 21-11-1836 in Merkelbeek met de landbouwer Jan Mathijs Jeurissen, geboren in Merkelbeek op 9-2-1806 en daar gestorven op 11-1-1882, 75 jaar oud. Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. Ze hadden een eigen huis met schuur, stallen, tuin en boomgaard (3500 m2) en 2 hectare bouwland (gezamenlijke waarde f. 3800). Toen Anna overleed hadden ze 2 koeien, een rund, eem kalf, 4 varkens en 20 kippen. Haar begrafenis kostte f. 120.
4. Maria Mechtilda is geboren op 26-2-1815 en is gestorven op 15-1-1906 in Schimmert. Mechtilda werd bijna 91 jaar oud. Ze trouwde op 2-7-1843 in Nuth voor de wet en op 6-7-1843 in de kerk in Schimmert met Jan Godefridus Bouwens. Hij was landbouwer en is geboren in Schimmert op 14-5-1808. Hij is daar gestorven op 11-3-1892, 83 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen, waarvan er één jong overleed. In 1906 woonde er één in Antwerpen en een ander was kleermaker in Luik. Ze bezaten huizen Achter de Kerk in Schimmert met een grondoppervlak van 1355 m2 (waarde f. 1700). Toen Mechtilda overleed had ze voor f. 160 aan huisraad en een schuld op het huis van f. 500.
5. Maria Elisabeth is geboren op 28-6-1820 en gestorven op 15-1-1892 in Schinnen, 71 jaar oud. Elisabeth trouwde op 11-4-1850 in Nuth met Joannes Arnoldus Otten, geboren op 8-12-1824 en, 71 jaar oud, gestorven op 26-5-1896 in Schinnen. Ze hadden 7 kinderen. Otten was kleermaker en ze woonden in Hegge. Ze hadden daar een eigen huis met tuin en boomgaard en bijna een hectare grond (totale waarde f.1250). In 1884 liet Elisabeth een testament maken waarin ze bepaalde dat haar man al haar roerende goederen zou erven met de verplichting haar begrafeniskosten te betalen. In 1894 werd grond van hen onteigend vanwege de aanleg van de spoorlijn Sittard-Heerlen.

IX.27 Joannes Petrus Slangen en  Barbara Cuijpers      Maastricht
(zoon van VIII.18, kleinzoon van VII.10)
Jan is geboren op 23-10-1784 in Lanaken en gestorven op 26-12-1835 in Maastricht, 51 jaar oud. In 1807 woonde hij in Caberg en toen hij trouwde woonde hij in de Abtstraat. Hij trouwde op 5-10-1826, 41 jaar oud, in Maastricht met Barbara Cuijpers. Zij is geboren op 27-9-1790 in Limmel en gestorven op 3-4-1866 in Maastricht, 75 jaar oud. Jan was dagloner en kon, net als zijn vrouw, niet schrijven. Hij stierf in het ziekenhuis in de Abtstraat. Twee van de drie kinderen zijn jong gestorven. In 1834 en 1835 zijn nog twee kinderen dood geboren.
1. Elisabeth is geboren op 22-5-1827 en gestorven op 15-5-1838 in Maastricht, net geen 11 jaar oud.
2. Maria Josephina is geboren op 17-2-1829 en ongehuwd gestorven op 20-1-1859 in Maastricht, 29 jaar oud.
3. Maria Hubertina Catharina is geboren op 4-7-1832 Ze trouwde op 27-8-1872, 40 jaar oud, met de weduwnaar Petrus van Dijk, geboren op 8-3-1833 in Horst. Hij was sinds februari 1872 suikerbakker aan de Grote Gracht. In april 1873 verhuisden ze naar Meerssen, waar Pieter een banketbakkerij in de Kerkstraat begon. Hij stierf echter op 10-7-1873, 40 jaar oud. De 5 kinderen (tussen 2 en 14 jaar oud) gingen 2 maanden later naar Venlo. Hubertina begon een café met de naam "Prins van Oranje". Op 1-9-1874 trouwde ze met Theophile Josephus (Jos) de la Rue, geboren op 21-1-1828 in Meerssen. Beiden konden schrijven. Ze trouwden op huwelijkse voorwaarden. Hubertina bezat voor f. 2785 aan goederen, waaronder de café-inventaris (buffet, biljart en drank). Verder had ze onder meer een gouden en een zilveren horloge, een antiek kruisbeeld en een zilveren kruisbeeld, een gouden ketting, een pendule en enkele klokken. Haar man bezat niets, behalve voor f. 50 kleren. Twee maanden na het huwelijk liet Jos bij de notaris vastleggen dat zijn vrouw al zijn bezittingen zou erven.
In 1901 richtte Hubertina, samen met iemand uit Maastricht, een vennootschap op onder de naam "Weduwe Joseph de Larue en Co" voor de handel in sterke drank en de exploitatie van een café en slijterij.
Hubertina had bij haar overlijden een huis met schuur en tuin in Meerssen (240 m2, waarde f. 3600) en ze had f. 6500 uitgeleend. In totaal bedroeg haar bezit f. 9801. Hubertina had geen kinderen. Efgenamen waren een dochter van haar tante Elisabeth en twee zussen en een broer van haar man.
In 1898 lieten beiden bij de notaris een jaardienst vastleggen voor f. 150. Theophile is gestorven op 28-11-1900, 72 jaar oud. Zijn begrafenis kostte f. 250. Hubertina stierf op 13-3-1912 in Meerssen, 79 jaar oud. Haar begrafenis kostte f. 290..

IX.28 Petrus Slangen en Maria Nijsten      Lanaken
(zoon van VIII.18, kleinzoon van VII.10)
Pierre is geboren op 28-3-1787 in Lanaken en daar overleden op 15-2-1854, 66 jaar oud. Hij trouwde op 29-11-1811 in Lanaken met Maria Nijsten, geboren in 1783 in Lanaken en daar overleden op 20-1-1855. Pierre was dagloner, later landbouwer en beiden konden niet schrijven. Ze woonden aan den Heijkant. Van de 7 kinderen zijn er 3 jong gestorven.
1. Jean Pierre is geboren op 25-11-1811, 4 dagen voor het huwelijk van zijn ouders. 
2. Jean (Joannes) is geboren op 22-12-1813. Hij was dagloner en trouwde op 5-11-1866 in Lanaken met Catharina Frissong. Zij is in Gellik geboren op 17-4-1837. Jan stierf op 25-2-1889, 75 jaar oud, en Catharina stierf op 1-10-1880, 43 jaar oud        X.43 
3. Petrus (Pieter) is geboren op 27-01-1816 en stierf op 3-4-1900 in Lanaken, 84 jaar. Hij trouwde op 22-08-1858 te Waltwilder met Catharina Jaspers, geboren op 05-04-1836 te Waltwilder.  X.44
4. Maria Anna is geboren op 12-2-1819 en is overleden op 17-9-1891 in Lanaken, 72 jaar oud. Ze trouwde op 7-4-1853 in Lanaken met de weduwnaar Hubert Joseph Thomassen, houtzager, geboren op 29-1-1818 in Lanaken en daar gestorven op 8-2-1893, 75 jaar oud. In 1884 woonden ze in Maastricht in de Tongersestraat; in 1891 verhuisden ze met een zoon naar Lanaken.
5. Maria Elisabeth is geboren op 28-12-1821 en gestorven op 29-7-1822, 7 maanden oud.
6. Henricus is geboren op 18-9-1823 en is gestorven op 25-5-1824, een half jaar oud.
7. Maria Elisabeth is geboren op 23-4-1825 en is gestorven op 7-7-1839, 15 jaar oud.

IX.29 Henricus Michael Slangen en M. C. de Beefe /Phillipina Weijergang Makassar
(zoon van VIII.20, kleinzoon van VII.10)
Michael is gedoopt op 8-4-1788 in Maastricht. Hij noemt zich Jean Michel en is gestorven op 23-5-1839 in Makassar (Indonesie), 51 jaar oud. Hij werkte in 1810 op het stadhuis van Maastricht en trouwde op 22-11 van dat jaar met Marie Claire Agnes de Beefe. Zij is gedoopt op 22-2-1790 in Maastricht en borduurster van beroep. Haar grootvader was de uit Luik afkomstige Maastrichtse klokkenmaker en stadshorlogemaker Franciscus de Beefe. Enkele maanden na het huwelijk, op 11-4-1811 stierf ze, 21 jaar oud. Dit was drie dagen na de bevalling van een zoon, Antoine Gaspar Hubert, die werd geboren op 8-4-1811; hij is vermoedelijk kort daarna overleden. Ze woonden in Maastricht in de prefectuur in de Bouillonstraat bij de ouders van Michael.
Jean Michel ging op 21-6 1814 in het Nederlandse leger als sergeant bij het 3e Batallion Infanterie, dat gelegerd was in Bergen (B). Hij tekende een contract voor 6 jaar. Op 22 -5-1815 werd hij bevorderd tot 2e luitenant. Hij vocht tegen Napoleon in de slag bij Waterloo (18 juni 1815) en kreeg daarvoor na afloop een gratificatie van 393 gulden.
Rond 1820 vertrok hij naar Indië en was gelegerd in Makassar (Celebes). Michael hertrouwde op 7-10-1824 in Makassar met Phillipina Jacoba Helena Weijergang. Zij is geboren op 28-8-1811 in Makassar en daar gestorven op 18-9-1871, 60 jaar oud. Phillipina hertrouwt in 1842. Phillipina is dochter van de Duitser Philip Weijergang, geboren 1761 in Hamburg; deze had op Celebes handelskantoren en rederijen. De familie Weijergang bleef grote invloed uitoefenen op het maatschappelijke leven van Makassar,totdat hun bedrijf in 1886 failliet ging.
In 1823 ging Michael naar Samarang (Java) waar hij adjunct-inspecteur van de militaire administratie werd. Begin 1829 ging hij, 40 jaar oud, met pensioen en op 23 september ging hij met zijn vrouw met de boot terug naar Makassar. Kinderen waren er op de boot niet bij, dus vermoedelijk hadden ze die niet.
IX.29makassar
Fort Rotterdam in Makassar in 1840 (litho van Dirk Temmink).

IX.30 Jan Willem Schlangen en  Anna Barbara  Aelmans      Schimmert
(zoon van VIII.22, kleinzoon van VII.12)
Willem is geboren op 6-9-1807 op de Bies in Schimmert en ingeschreven als Schlangen. Hij trouwde op 24-6-1843 (hij was toen 35 jaar oud en heette toen ook Schlangen) in Schimmert met Anna Barbara  Aelmans, geboren op 29-7-1818 in Voerendaal. Willem is gestorven op 12-5-1860 in Schimmert, 52 jaar oud. Barbara hertrouwde in 1863 en  is gestorven op 3-11-1870 in Schimmert. Willem was landbouwer. Willem ging op 13-5-1826 in dienst bij de 14e Afd. Infanterie in Maastricht. Hij tekende een contract voor 5 jaar, maar moest per 1-1-1831 het Nederlandse leger verlaten omdat Limburg (tot 1839) bij België bleef. Zijn signalement bij indiensttreding: lengte 1,64 meter, kleur ogen grijs en lichtbruin haar. Willem was landbouwer en bezat op de Bies een huis en 7800 m2 grond. Willem en zijn vrouw konden niet schrijven.
Van de 9 kinderen zijn er 5 jong gestorven. De kinderen hadden allemaal als achternaam Slangen.
1. Anna Margaretha is geboren op 23-4-1844 en is 3 weken later,op 13-5-1844 gestorven.
2. Jan Joseph (Jos) is geboren op 9-1-1846 in Hulsberg (zijn ouders woonden in Schimmert) en is gestorven op 14-8-1922 in Meerssen, 76 jaar oud. Hij trouwde op 2-10-1875 in Meerssen Maria Catharina Schenk, geboren op 1-7-1854 in Rothem en gestorven op 12-1-1931 in Meerssen.    X.45
3. Anna Maria Hubertina is geboren op 18-2-1849 en 3 weken later gestorven op 11-3-1849.
4. Hubert Egidius is geboren op 22-3-1850 en is gestorven op 16-3-1927 in Meerssen, 76 jaar oud. Hij trouwde op 14-8-1875 in Meerssen met Maria Catharina Vossen. Ze  is geboren op 14-4-1840 in Meerssen en daar gestorven op 24-12-1890, 50 jaar oud.       X.46
5. Margaretha is geboren op 16-11-1853 en op de Bies gestorven op 12-3-1855, 16 maanden oud.
6. Gertrud is ook geboren op 16-11-1853 en is ongehuwd gestorven op 29-1-1927 in Maastricht. Ze overleed in  in het ziekenhuis in de Abtstraat  en werd 73 jaar oud.
7.Joannes Wilhelmus is geboren op 9-1-1855 Schimmert en gestorven op 10-10-1856, nog geen 2 jaar oud.
8. Carel is geboren op 26-12-1857 en gestorven op 2-6-1858, een half jaar oud.
9. Maria Anna Hubertina is geboren op 3-7-1859. Ze trouwde op 1-12-1883 in Luik met Melchior Dackers, geboren in Meerssen op 1-3-1858. Beiden woonden al in Luik, hij als molenaarsknecht, zij als werkster.

IX.31 Jan Joseph en Maria Ida Thijssen       Grootgenhout (Beek)
(zoon van VIII.22, kleinzoon van VII.12)
Joseph  is geboren op 18-1-1814 in Schimmert op de Bies. Tot 1843 werkte hij op een boerderij in Vaesrade. Hij trouwde met  Maria Ida Thijssen (Tiessen), geboren op 30-6-1816 in Beek. Op 23-5 1843 trouwden ze in Schimmert voor de kerk, op 27-5 in Beek voor de wet en op 30-5 in de kerk in Beek. In 1850 woonde de vader van Ida bij hen in; hij stierf in 1852. Ida is in het kraambed gestorven op 5-7-1862, 46 jaar oud. Joseph stierf op 8-5-1890, 76 jaar oud. Joseph was timmerman en landbouwer.. Ze hadden een eigen huis en drie hectare grond (in Beek, Spaubeek en Schimmert). Een hectare had Joseph van zijn ouders geërfd, de rest had hij samen met zijn vrouw gekocht. Hij overleed in Grootgenhout aan de Dorpstraat waar hij samen met zijn ongehuwde zoon Jan Hubert woonde. Zijn totale bezit was toen f.2870 (waarvan f. 460 aan roerende goederen). Maar hij had ook f. 766 schuld, waaronder f. 93,46 voor de begrafenis.
Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 2 jong stierven en er waren 2 dood geboren kinderen (in 1845 en 1862). Joseph en alle kinderen konden schrijven.
1. Maria Margaretha is geboren op 19-4-1844 en gestorven op 22-5-1908 in Grootgenhout, 64 jaar oud. Ze trouwde op 6-11-1873 in Beek met Jan Herman Penders, geboren op 18-9-1837 in Beek. Hij was landbouwer en overleed in Grootgenhout op 19-5-1900. 62 jaar oud. Ze hadden 2 dochters. In 1900 hadden ze een huis in Grootgenhout met stal, schuur en boomgaard (5265 m2, waarde f. 2400) en 2,5 hectare grond. Toen Margaretha overleed had ze behalve het huis nog voor f. 15 huisraad.
2. Jan Willem Hubert is geboren op 6-3-1847 en gestorven op 30-9-1850, 3 jaar oud.
3. Jan Reneer is geboren op 29-1-1849 en is gestorven op 12-10-1919 in Grootgenhout, 70 jaar oud. Hij trouwde op 19-10-1876 in Beek Maria Hubertina Mevis. Zij is geboren op 16-1-1850 Beek en is daar gestorven op 18-6-1925, 75 jaar oud.         X.47
4. Maria Catherina Hubertina is geboren op 22-3-1852 en gestorven op 29-8-1864, 12 jaar oud.
5. Johannes Hubertus is geboren op 12-4-1855 en ongehuwd gestorven op 14-6-1891 in Grootgenhout, 36 jaar oud. Bij zijn overlijden bezit hij 0,7 hectare grond (waarde f. 1050) en zijn broer Jan Karel heeft een schuld van f. 375 bij hem. De begrafenis kost f. 110. De erfenis gaat naar zijn broers en zus.  
6. Jan Karel is geboren op 27-1-1858 en daags erna gedoopt als Johannes Carolus. Hij is gestorven op 18-6-1924 Grootgenhout, 66 jaar oud. Hij trouwde op 4-5-1900, 42 jaar oud, in Beek met Maria Hubertina Teney, geboren in 22-12-1861 in Beek. Ze hertrouwde na de dood van Jan Karel en stierf in Beek op 7-6-1936, 73 jaar oud.  X.48

IX.32 Joannes Cornelius en  Joanna Maria Knols   Klein Haasdal (Schimmert)
(zoon van VIII.23, kleinzoon van VII.12)
Joannes Cornelius is geboren op 28-12-1801 op de Bies in Schimmert en gedoopt in Spaubeek. Hij is gestorven op 28-12-1857 in Klein Haasdal (Schimmert), op zijn 56-e verjaardag. Hij trouwde op 9-4-1831, 'smiddags om 5 uur, in Schimmert met Joanna Maria Knols. Zij is geboren op 18-12-1801 in Schimmert en daar gestorven op 1-5-1862, 60 jaar oud. Joannes Cornelius was landbouwer. Toen hij overleed had hij 7300 m2 bouwland, maar geen eigen huis. Beiden konden niet schrijven; de kinderen wel.
Ze hadden 4 kinderen, waarvan er één jong stierf.
1. Joanna is geboren in 1832 en is in Klein Haasdal gestorven op 21-11-1838, ongeveer 6 jaar oud.
2. Gerardus is geboren op 13-2-1834 en is gestorven op 9-4-1909 op de Bies in Schimmert, 75 jaar oud. Hij trouwde op 25-4-1867 in Schimmert met Maria Katharina Brouwers, geboren op 17-7-1823 in Schimmert en daar  gestorven op 30-12-1890, 67 jaar oud.       X.49
3. Maria Catharina is geboren op 14-10-1835 en gestorven op 13-3-1885 in Klein Haasdal, 49 jaar oud. Ze trouwde op 28-9-1867 in Meerssen met Johan Florian Tschorn. Beiden woonden al in Meerssen. Hij is geboren op 5-7-1821 in Naumburg (D) en  is gestorven in Schimmert op 13-7-1894, 73 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen waarvan er 3 jong stierven (in 1879 twee binnen een week). Ze hadden in Klein Haasdal een eigen huis met tuin, boomgaard en bouwland. Toen Catharina overleed was de waarde f. 1073, maar ze hadden nog een lening van f. 500. Ze hadden 3 kinderen.
4. Joannes Lambertus is geboren op 11-10-1837 en is gestorven op 26-3-1888 in Meerssen, 50 jaar oud. Hij trouwde op 31-10-1874 in Meerssen met Maria Catharina Drummen. Zij was al weduwe en is geboren op 1-3-1843 in Meerssen. Ze stierf daar op 2-8-1912, 69 jaar oud.     X.50

IX.33 Gerard Slangen en  Maria Agnes Scheres       Maastricht
(zoon van VIII.23, kleinzoon van VII.12)
Gerard is geboren op 30-4-1804 op de Bies in Schimmert. Hij trouwde op 19-11-1840 in Maastricht met Maria Agnes Scheres, geboren op 5-4-1809 in Oud-Valkenburg. Gerard was branderknecht, vermoedelijk in de aardewerkfabriek van Regout. Agnes was voor haar huwelijk keukenmeid in Maastricht en kon niet schrijven. Ze woonden in de Bokstraat. Gerard is in Maastricht gestorven op 4-12-1871, 67 jaar oud; Agnes stierf op 6-1-1892 in Turnhout (B). Ze hadden 5 kinderen.
1. Joannes Hubertus is geboren op 8-4-1842. Hij stierf in Turnhout op 9-10-1915, 73 jaar oud.Hij was in Maastricht stationschef. Van 1872 tot 1888 woonde hij als stationchef in Alphen en Riel, eerst samen met zijn zus Anna Elisabeth en vanaf 1874 met zijn moeder. In 1888 vertrokken ze samen naar Turnhout, waar hij stationschef werd. Op 17-10-1892 trouwde hij in Turnhout met Anna Maria Lucia van Helmond. Zij is geboren op 17-9-1859 in Turnhout.
2. Maria Gertrudis is geboren op 29-4-1844. In 1872 was ze bij de Liefdezusters in Roermond en in 1890 in Goirle. Ze is op  3-1-1910 in Vinkeveen gestorven, 65 jaar oud. Ze was daar toen hoofdonderwijzeres en ongehuwd.
3. Aegidius Luduvicus is geboren op 17-10-1845 en is gestorven op 17-2-1931 in Maastricht, 85 jaar oud. Hij trouwde op 28-1-1874 in Maastricht met Maria Gertrudis Canisius, geboren op 18-2-1852 in Maastricht en daar gestorven op 18-2-1932, precies 80 jaar oud.      X.53
4. Anna Elisabeth is geboren op 13-9-1847. Ze woonde in Luik en in Alphen en trouwde op 11-1-1876 in Maastricht met de 17 jaar oudere Jan Leonard Dejongh, geboren op 1-4-1830 in Wolfhagen (Schinnen). Hij was winkelier en ze woonden Langs de Maas. Hij overleed op 3-10-1880, 50 jaar oud. Elisabeth nam de winkel over en hertrouwde op 6-12-1881 in Maastricht met Joannes Hubertus Laurentius Nelissen, geboren op 5-7-1849 in Maastricht. Hij was toen landbouwer en ook al weduwnaar. Zijn vrouw was overleden bij de geboorte van haar tweede kind; ze was toen 27 jaar oud. Anna Elisabeth had ook al 2 kinderen en ze kregen samen nog een kind. Ze woonden vanaf 1883 tot 1891 in Heer, in 1892 en '93 als landbouwer in Limmel en daarna als landbouwer op 4 adressen in Maastricht (o.a. Papenstraat en Brusselsestraat). Ze verhuisden begin februari 1909 naar hun pas getrouwde zoon in Den Haag. Nelissen overleed daar op 28-3-1909, 59 jaar oud. Anna Elisabeth overleed op 21-4-1926 in Den Haag, 78 jaar oud
5. Gerardus Hubertus is geboren op 21-5-1851 en overleden op 6-4-1931 in Valkenburg, 79 jaar. Hij was smid van beroep en trouwde op 27-11-1880 in Aken met Elisabeth Collettta Mevis, geboren 14-2-1853 in Spaubeek en overleden op 31-5-1925 in Berg en Terblijt, 72 jaar oud.        X.54