Generatie VIII.

VIII.2 Thomas Slangen en  Elisabeth Crijns /  Elisabeth Meijs        Hoensbroek
(zoon van VII.1, kleinzoon van VI.1)
Thomas is geboren op 6-4-1706 in Hoensbroek. Hij trouwde op 22-10-1732 in Nuth met Elisabeth Crijns (Crins). Zij is geboren op 19-7-1703 in Nuth als dochter van een molenaar en is gestorven op 6-3-1748 in Hoensbroek, 44 jaar oud. Thomas hertrouwde op 23-11-1748 in Hoensbroek met Elisabeth Meijs. Zij stierf op 17-12-1782 in Hoensbroek. Thomas is voor juli 1781 gestorven; merkwaardig is dat geen overlijdensakte te vinden is. Thomas was landbouwer en woonde in het ouderlijk huis op de Schurenberg. Ze hadden 4 kinderen, die in Hoensbroek zijn geboren.  In 1773 werd Thomas Slangen door de markies van Hoensbroek tot schepen benoemd (hij was toen 67). Thomas kon zijn naam onder een schepenakte schrijven (soms met en soms zonder h in de naam).
Het echtpaar had 4 kinderen; van 2 is alleen de geboorte bekend.
1. Matthias (Jan Mathijs) is geboren op 26-7-1733 en gestorven op 12-4-1803 in Hoensbroek, 69 jaar oud. Hij trouwde op 10-2-1760 in Hoensbroek met Maria Catharina Maes. Zij is geboren op 26-9-1734 in Hoensbroek en is daar gestorven op 18-10-1761 (27 jaar oud). Mathijs hertrouwde op 3-5-1774 met Sophia Barbara Limpens. Zij is geboren in Merkelbeek op 29-1-1748 en in Hoensbroek gestorven op 1-11-1791 (43 jaar oud).       IX.2
2. Hermannus is geboren op 21-1-1736
3. Balthasar is geboren op 9-2-1737. Hij trouwde op 19-7-1777 in Nuth Maria Catharina Dormans, een weduwe uit Vaesrade. Zij stierf op 6-5-1783 in Hoensbroek, waarna Balthasar op 25-5-1785 hertrouwde met Catharina Elisabeth Senden (ook weduwe). Zij werd geboren op 31-12-1754 in Hoensbroek en is daar gestorven op 28-3-1822 , 67 jaar oud. Balthasar overleed op 11-5-1795, 58 jaar oud. IX.3
4. Maria Elisabeth is geboren op 16-5-1740.

Thomas was eigenaar van een grote boerderij. In 1733 erfde hij van zijn oom Jan Quaetackers, die zonder kinderen overleed, de helft van zijn inboedel en 150 roeden land. In 1740 nam hij 167 kleine roeden grond (weiland, akker en koolhof) in het Nonnenleen over. Hij moest 47 pattacons en 4 schillingen betalen, maar mocht daar 30 gulden van aftrekken omdat de grond belast was met 3 koppen rogge per jaar voor de pastorie van Hoensbroek. In 1753 werd hij leendrager van het Nonnenleen. Hij pachtte daar 1054 roeden land en betaalde aan pacht 22 gulden, 17 stuiver en 3 oord per jaar. In 1759 worden bij opbod 110 roeden land verkocht. Thomas is hoogste bieder met 28 stuiver per roede. Ook koopt hij dat jaar 100 roeden beemd bij de Geleenbeek voor 31 pattacons. In 1762 koopt hij van zijn aangetrouwde neef Willem Pijls 55 roeden land in het Bergse veltjen voor 55 stuiver per roede. In 1766 koopt hij 90 kleine roeden weide op de Schurenberg voor 50 pattacons. Ter betaling neemt hij een lening over die de verkoper heeft en borgt met 100 roeden weide in Oirsbeek.
In 1770 had Thomas in Hoensbroek 20 percelen “ploegbare grond” in eigendom, in totaal 5 bunder, 5 grote roeden en 12 kleine roeden. Over deze grond moest hij tienden betalen aan de graaf van Hoensbroek. Verder had hij 3 percelen weiland (totaal 510 roeden), een boomgaard van 160 roeden, een beempt van 94 roeden en een koolhof van 40 roeden. Voor het geheel moest hij een belasting betalen van 271 gulden en 17 stuivers. Ook had hij nog 100 roeden weide in Oirsbeek.

Benoeming Thomas Slangen tot schepen van het markiezaat Hoensbroek.
(hieronder de markies; de tekst van de akte is in modern Nederlands vertaald)
markieslotharWij Lotharius Francisous Marquis van en tot Hoensbrock, Graeve des H. Roomsche Ryck. Camer Heer en actuelen Geheymraet van Staet van Haere Keyserlijke Conincklyke apostoleyke Majesteyten, Erfmarechal van het Hertogdom Gueldre en Graeffschap Zutphen, etc. etc.
Doordat bij overlijden van wijlen Frederik Systermans een Schepenplaats vacant is gekomen van ons Markiezaat Hoensbroek, zo verklaren wij, na ingewonnen rapport over goed gedrag en integriteit van Thomas Slangen, genoemde Slangen benoemd en aangesteld als Schepen van ons voorschreven Markiezaat, zoals wij krachtens deze gewoonlijk aanstellen onzen Drossaard van ons voornoemd Markiezaat om hem de gebruikelijken Schepeneed af te nemen, en hem te stellen in werkelijk bezit van het Schepenambt. In Oorkonde hebben wij deze eigenhandig ondertekend en met ons aangeboren adellijk cachet bevestigd op ons Kasteel Hillenraedt den 19 Febr. 1773. Was geteekend F.L.M. d'Hoensbroeck.

Ingevolge de machtiging in de bovenstaande patente vermeld, heeft Thomas Slangen den gebruikelijken eed als Schepen in mijns ondergeschreven handen afgelegd in judicio tot Hoensbroeck den 24 Febr. 1773. Getekend J.W. Fransen.

VIII.3 Arnoldus Slangen en  Gertrudis Beents       Hoensbroek (Terschuren)
(zoon van VII.2, kleinzoon van VI.1)
Nol is geboren op 12-2-1724 in Hoensbroek en daar gestorven voor 1796. Hij was 11 jaar oud toen beide ouders overleden. Hij trouwde op 22-10-1747 in Hoensbroek met Gertrudis Beents (Beens). Zij was toen weduwe en is in Hoensbroek gestorven op 5-2-1787. Beiden konden niet schrijven en hun kinderen ook niet.
Ze hadden 6 kinderen, van 2 is alleen de geboorte bekend. In 1772 wordt door hen nog een doodgeboren kind aangegeven in Heerlen.
1. Joannes Petrus is geboren op 8-2-1750 en in Hoensbroek gestorven op 12-3-1798, 48 jaar oud. Hij trouwde op 15-10-1775 in Hoensbroek met Catharina Cremers. Zij is geboren in Hoensbroek op 2-4-1740 en daar gestorven op 13-9-1811, 71 jaar oud.          IX.4
2. Nicolaus is geboren op 27-1-1753 en is gestorven op 8-6-1837 in Houthem, 84 jaar oud. Hij trouwde op 21-4-1776 in Houthem met Joanna Maria Vashouwers. Zij stierf na 5 jaar huwelijk op 10-9-1781. Nicolaus hertrouwde op 2-7-1783 in Houthem met Elisabeth Bonten. Zij is geboren op 25-11-1751 in Klimmen en gestorven voor 1837.       IX.5
3. Petronella is geboren op 24-12-1755 en is gestorven op 17-8-1826 in Hoensbroek, 70 jaar oud. Zij trouwde op 19-2-1780 in Hoensbroek met Petrus Aelphers (Olfers), geboren op 16-2-1747. Ze woonden in Terschuren en werden in het Franse bevolkingsregisters vermeld als arm. Er zijn 7 kinderen bekend; de meesten stierven jong. In 1780 kocht Petronella in Wijnandsrade een varken dat bij opbod verkocht werd. Het kostte 12 gulden en 16 stuivers; Petronella zou later betalen. De schepenen van Hoensbroek dwongen haar in 1781 om de schuld te betalen.
4. Maria Agnes is geboren op 24-5-1759. Ze is voor 1782 overleden.
5. Wilhelmus is geboren op 27-1-1762. Tussen 1781 en 1790 woont hij in het buitenland; in 1790 is hij terug in Hoensbroek en gaat accoord met de verkopen die in de tussentijd gedaan zijn.    
6. Maria Elisabeth is geboren op 25-2-1765 en gestorven op 11-6-1842 in Hoensbroek, 77 jaar oud.
Ze had een onwettige zoon
        Arnoldus is geboren op 15-10-1781 in Hoensbroek. In 1796 woonde hij bij zijn oom Pieter, vermoedelijk is hij op 5-2-1796 gestorven.
Elisabeth trouwde op 6-5-1786 in Hoensbroek met Joannes Petrus (Peter) Peusmans. Hij is geboren in Hoensbroek.op 22-5-1765 en daar gestorven op 13-1-1846  Hij was wolspinner en ze woonden in Terschuren (naast haar zus Petronella). Ze hadden 4 kinderen waarvan er 2 jong stierven. In 1830 woonde een dochter met haar gezin bij hen in. Elisabeth bezat toen ze overleed een huisje in Terschuren (op 25 m2 grond) en een koolhof van 200 m2.

In 1752 verkocht Nol 62 roeden land aan de Schurenderweg voor 25 stuiver per kleine roede aan zijn zwager. De koper had al 9 dukaten betaald en hoefde bij de notaris nog maar een gulden en 12 stuiver bij te betalen. Het land was in 1717 door Nol's grootvader gekocht. Een probleem was dat die met het land geborgd had voor een lening van 800 gulden. Bepaald werd dat Nol in plaats daarvan borgde met 80 roeden uit de huisweide. Nol had in 1753 90 roeden in het Nonnenleen in pacht, waarvoor hij 1 gulden en 19 stuivers pacht moest betalen.
In 1760 leent Nol 30 pattacons tegen 5 % rente. Als onderpand stelt hij zijn huis met hof en huisweide in Terschuren, groot een halve bunder en 100 roeden land aan het voetpad van Terschuren naar Nuth. Dit land is belast met 7 stuiver en een kalkoen per jaar aan kasteel Hoensbroek.
In 1770 had hij een eigen boerderij met in totaal een bunder en 90 kleine roeden ploegbaar land, waarover hij tienden moest betalen aan de graaf van Hoensbroek. Verder had hij een boomgaard van 196 roeden, een weiland van 100 roeden en een koolhof van 6 roeden. De grond lag voornamelijk bij Terschuren en Schurenberg en grensde vaak aan grond van zijn neef Thomas. Arnold moest aan belasting 73 gulden en 8 stuivers betalen.
In 1778 leent Nol 25 pattacons en borgt met zijn huis en weide in Terschuren, groot 300 roeden. In 1779 eist de rentmeester van kasteel Hoensbroek de rente op van de lening uit 1760. Het gaat om 5 pattacons die Arnold ondanks herhaaldelijk verzoek niet betaalt. Omdat zijn huis als onderpand is gebruikt bepaalt de schepenbank dat het gezin op 22 november voor 9 uur het huis moet verlaten. Zover is het echter niet gekomen.
In 1781 belandt Nol in de gevangenis vanwege “eenige begaenede listen” en op 28 april wordt hij voor 3 jaar verbannen uit Hoensbroek. Vrouw en kinderen moesten 370 gulden aan proceskosten betalen. Ze verkopen bij opbod 216 roeden land. Dat wordt gekocht door Mathijs, de zoon van Arnold's broer Thomas, voor 285 gulden. In 1782 moesten ze nog steeds 50 gulden aan justitie betalen. Bovendien waren zeweer 5 pattacons rente schuldig voor de lening van 30 pattacons uit 1760. In februari 1783 wordt daarom weer met uitzetting uit het huis gedreigd. Ze besloten om nog 50 roeden weiland te verkopen. Dit bracht 137 gulden en 10 stuivers op. Het huis hoefden ze niet te verkopen. 
In 1785 is Nol weer terug in Hoensbroek en verkoopt hij een stukje grond (5 roeden) aan zijn zoon Hanspeter en in 1786 verkoopt hij aan Mathijs Slangen 54 roeden akkerland bij Terschuren voor 108 gulden.
In 1790 procederen de kinderen van Arnold tegen hun neef Balthasar over een stuk land aan de Schuureik en over de prijs van een stuk land aan de Schuureikenweg,  dat ze voor 28 stuiver per roede aan Balthasar verkocht hadden. Overeengekomen wordt dat ze het land aan de Schuureik terug krijgen en dat ze voor het andere stuk nog 25 stuiver per roede bijbetaald krijgen.

VIII.4 Petrus Slangen en  Petronella Bolders / Maria Agnes Stalman       Heerlen
bokkenrijder2
Gedenksteen in Valkenburg voor de vele onschuldig vermoorde "Bokkenrijders".
(zoon van VII.2, kleinzoon van VI.1)
Peter is geboren op 29-10-1729 in Hoensbroek en gestorven op 13-12-1773, 44 jaar oud. Beide ouders stierven toen hij 7 jaar oud was. Hij trouwde op 30-1-1755 in Kerkrade met Petronella Bolders. Zij woonde in Gracht en was meer dan 30 jaar ouder dan Petrus; ze is rond 1694 in Heinsberg geboren en was al voor de tweede keer weduwe. Peter woonde toen in Spekholzerheide (Katz). Petronella is in Katz.gestorven op 4-2-1766.
In 1760 verkocht Peter een stuk weiland dat hij van zijn vader geërfd had aan zijn broer Arnold. De verkoop werd echter niet notarieel vastgelegd en niet betaald. 30 jaar later wil zijn zoon Willem Hendrik dat dit geregeld wordt. Hij komt met de kinderen van zijn oom Arnold overeen dat die alsnog 60 Franse kronen (300 gulden) betalen
.
Peter trouwde opnieuw met Maria Agnes Stalman, op 3-5-1766 in de Lambertuskerk in Kerkrade en daags erna in de Hervormde kerk in Heerlen. Agnes is geboren op de Locht rond 1740 en is daar gestorven op 29-1-1818, volgens de overlijdensakte 77 jaar oud. Ze gingen bij haar ouders op de Locht inwonen. In juli 1774 wordt "Peter Slangen getrouwt met de dogter van Willem Hendrik van der Logt, hebbende hij Slangen root haar" ervan beschuldigd Bokkenrijder te zijn. Hij zou zelfs een van de leiders van een groep geweest zijn die op een boerderij tarwe en boekweit gestolen had. Peter was toen al gevlucht. Volgens de rechtbank is vluchten een bekentenis. Hij is bij verstek verbannen op 14-2-1775. In februari 1775 is al beslag gelegd op zijn bezittingen. Er waren echter geen bezittingen. In het verslag van de huiszoeking staat; "Ten huijse van Willem Hendrik Stallmans alwaar Peter Slangen desselfs schoonzoon ingewoont heeft niets bevonden aan denselven toe te behooren, ook selfs geene mobiliën van waarde van de oude luijden".
Hoogstwaarschijnlijk is Peter al in 1773 gevlucht omdat de grond hem te heet onder de voeten werd. Op 7-10-1773 gaat Pieter Slange (als woonplaats geeft hij Aken op) als soldaat met het VOC-schip Eendracht naar Batavia. Op  13-12-1773 overlijdt hij aan boord van het schip. Zijn vrouw trouwt in 1779 in de Locht opnieuw. Petrus wordt dan als overleden opgegeven. Zijn vrouw en kinderen hebben echter nooit geweten wat met hem gebeurd is. Agnes woont rond 1800 bij haar zoon in Welten en later weer in de Locht.
Uit het tweede huwelijk had Peter 3 kinderen, waarvan de jongste pas na zijn dood geboren is. In 1773 hadden ze een doodgeboren kind.
1. Wilhelmus Henricus is geboren op 13-9-1767. Hij trouwde op 27-10-1788 in Heerlen (hervormd) en op 11-1-1789 in Welten met Helena van de Bergh. Zij is geboren op 29-10-1749 in Heerlen en daar gestorven op 15-4-1817, 68 jaar oud.    IX.6
2. Joanna Maria is geboren op 22-1-1772 en jong (in elk geval voor 1818) overleden..
3. Anna Elisabeth is geboren op 24-1-1774 en is gestorven op 5-2-1842, 68 jaar oud. Ze trouwde op 22-9-1801 in Heerlen met Jean Matthieu Habets. Hij was dagloner en is geboren op 30-3-1775 in Kerkrade. Hij is op 72-jarige leeftijd in de Locht gestorven op 28-4-1847.
Ze hadden 3 kinderen, die net als hun ouders niet konden schrijven. Ze woonden in een eigen huis met schuur en mestvaalt op de Locht, geërfd van haar moeder. In 1822 kopen ze van Hendrik, de zoon van haar broer, een stuk grond (336 m2) met enkele stallen naast hun woning voor f. 47,25. Hendrik had die van zijn grootmoeder geërfd. Ook hadden ze in Heerlen 7 percelen grond (een hectare) en in Kerkrade een boomgaard van 2070 m2 . Een groot deel hadden ze geërfd van haar moeder.

In 1784 woonde Agnes nog op de Locht en verpacht ze een weide van 160 kleine roeden voor 6 jaar tegen een pacht van 25 pattacons. In 1795 woonde ze met het gezin van haar zoon in Welten en stond te boek als arm. Later woont ze weer op de Locht. In 1816 maakt ze een testament en is ze toch niet erg arm. Ze bezit een huis met stal, schuur, tuin en weiland, groot 1345 m2 en 1,3 hectare grond met een totale waarde van f. 900. De waarde van het huis is echter maar f. 250. Het huis met stallen en schuur wordt in 3 stukken verdeeld; haar dochter Anna Elisabeth krijgt het huis, de twee kinderen van haar oudste zoon verdelen de stallen en 8 percelen grond. Haar dochter erft ook nog 2060 m2 land. Haar “onwettige” dochter Maria Mechtidis erft 3176 m2 grond in Kerkrade (waarde 100 gulden). De begrafenis van Agnes kostte 30 gulden.

Agnes had een onwettige dochter van de man waar ze mee getrouwd was.
Agnes trouwde in 1779 in Heerlen opnieuw, nu met Johan Peter Joseph Wevels uit Kerkrade. Peter Slangen wordt dan als overleden opgegeven. Een jaar er na krijgt ze een tweeling. Die wordt als illegaal ingeschreven, ondanks dat ze als vader opgeeft de man waarmee ze een jaar eerder trouwde. Waarom de kinderen als illegaal werd ingeschreven is onduidelijk. In 1779 stierf een Peter Wevels in de gevangenis in Kerkrade, dat moet dus haar man geweest zijn. Bij de doop van de tweeling was Arnoldus Slangen uit Hoensbroek, broer van haar eerste man, getuige. Eén van de twee kinderen, Maria Mechtildis overleeft; zij krijgt de naam Wevels, maar later is het altijd Stalman. In 1816 noemt Agnes in haar testament "Maria Mechtildis Wevers, verwekt uit mijn huwelijk met Pieter Johan Wevels", maar later is dat in de akte doorgestreept en vervnagen door "Maria Mechtildis Stalman, natuurlijke dochter".


VIII.5 Arnoldus Slangen en  Elisabeth Silverdant   Hoensbroek, Oirsbeek
(zoon van VII.3, kleinzoon van VI.2)
Arnoldus is geboren op 30-5-1722 in Oirsbeek en is daar in Oppeven gestorven op 4-1-1777, 54 jaar oud. Hij trouwde op 11-1-1763 in Hoensbroek met Elisabeth Silverdant. (Silvertants, Silverentant). Zij is geboren op 20-6-1733 in Hoensbroek en is aan dysenterie gestorven op 15-10-1779  in Oirsbeek, 46 jaar oud. Een neef van Elisabeth stierf in 1775 aan de galg omdat hij Bokkenrijder zou zijn. Arnold en Elisabeth woonden tot ongeveer 1772 in Hoensbroek en daarna in Oirsbeek (Oppeven).
Ze hadden 5 kinderen, die tussen 6 en 13 jaar oud waren toen beide ouders oveleden. Ze groeiden op in Hoensbroek bij zussen van hun moeder en bij hun oom Christaan in Doenrade. De kinderen konden niet schrijven. Hun naam wordt ook als Schlangen geschreven.
1. Maria Anna is geboren op 4-3-1763 en is gestorven op 7-8-1832 in Maastricht, 69 jaar oud. Ze  trouwde op 9-10-1796 in Maastricht met Servais Ghijsen, geboren op 6-10-1769 in Veldwezelt en gestorven op 15-8-1840 in Maastricht, 70 jaar oud. Marie Anna was dienstmeid toen ze trouwde en Sevais was knecht. Ze hadden 3 kinderen, waarvan er één jong stierf; toen ze overleden hadden ze geen goederen van waarde.
2.Anna Barbara is gedoopt op 16-6-1765 en is gestorven op 26-1-1833 in Hoensbroek, 67 jaar oud. Ze was weefster van beroep. Ze kreeg in 1801 in Oirsbeek een onwettige zoon van Mathieu Snijders uit Neerbeek. Die zoon, Mathis Snijders, trouwde in 1825 maar overleed al in 1832. Bij het huwelijk was zijn vader aanwezig.Mathis liet twee wezen na; zijn vrouw was een jaar eerder overleden. Barbara trouwde op 24-10-1805 in Oirsbeek met Jean Leonard Langendorp, wolspinner van beroep en gedoopt op 1-7-1753 in Hoensbroek. Beiden konden niet schrijven. Ze hadden één dochter die 2 maanden voor het huwelijk geboren werd en een week voor het huwelijk is gestorven.
3. Joannes Josephus is gedoopt op 20-3-1768; hij trouwde met Petronilla Caldenbergh (Kaldeberg), gedoopt op 18-3-1775 in Nagelbeek. Zij stierf op 15-2-1841 in Schinnen.           IX.7
4. Anna Elisabeth is gedoopt op 2-8-1770 en is gestorven op 18-1-1844 in Maastricht, 73 jaar oud. Ze trouwde op 6-10-1803 in Maastricht met Henri Mullers, gedoopt op 21-4-1761 in Bayleben (Pruisen) en knecht van beroep. Hij is gestorven op 16-2-1814 in Maastricht, 52 jaar oud. Ze hadden voorzover bekend geen kinderen.5. Christianus is geboren op 2-6-1773. Hij trouwde op 12-9-1801 in Wijnandsrade met Anna Margretha Roosenboom, geboren in 1765 in Duitsland. Ze is gestorven op 6-11-1830 in Beek; Christian had daarna een relatie met Maria Catharina Haenraets, geboren in Brunssum op 9-3-1790. Christian overleed op 17-3-1845 in Schinnen (dorp), 71 jaar oud. Zijn naam wordt dan als Schlangen geschreven. Catharina overleed op 24-4-1860 in Stokkem (B), 70 jaar oud.   IX.8

De kinderen erfden in 1789 grond in Hoensbroek (Overbroek) van de ouders van Elisabeth en verkochten die grond. Het ging om 70 roeden akkerland, belast met 2 koppen rogge per jaar aan de hoeve Terlinden en een koolhof van 10 roeden, belast met 2 koppen haver voor kasteel Hoensbroek. De prijs was 369 gulden. De oudste dochter kreeg haar deel (73 gulden 16 stuiver) meteen. De anderen zouden het, vermeerderd met 4 % rente, krijgen als ze meerderjarig waren.

VIII.6 Christianus Schlangen en  Joanna Schrijen     Doenrade, Oirsbeek 
(zoon van VII.3, kleinzoon van VI.2)
Christianus is geboren op 20-1-1730 in Oirsbeek. Zijn naam is meestal Schlangen. Hij trouwde op 29-1-1753 in Merkelbeek met de 19 jaar oudere weduwe Joanna Schrijen (Scheijen), geboren op 7-11-1711 in Hillensberg. Ze woonden enkele jaren in Doenrade (parochie Hillensberg), waar Joanna voor haar huwelijk al woonde en daarna in Oppeven (Oirsbeek). In 1789 woont Christiaan weer in Doenrade.
Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. Alleen de oudste is in Doenrade geboren.    
1. Christianus is geboren op 13-5-1753 en gedoopt in Hillensberg; hij is gestorven op 20-1-1826 in Bingelrade, 72 jaar oud. Hij trouwde op 20-5-1778 in Bingelrade met Ludovica (Louise) Knoppers (Knaupers). Zij is geboren in 1751 in Bingelrade en daar  gestorven op 28-3-1827.    IX.9
2. Joannes Josephus Michaelis is geboren op 8-5-1756 en gestorven op 22-6-1820  in
 kerkHillensberg
Doenrade hoorde in de 18-e eeuw bij de parochie Hillensberg. In de in 1713 gebouwde St. Michaelskerk werden de oudste zoon van Christian en enkele kleinkinderen gedoopt.
Schinnen, 66 jaar oud. Hij trouwde met Marie Anne Eijssen, geboren op 24 -1-1746 in Vaesrade en gestorven op 7-5-1810, 64 jaar oud, in Doenrade. Daarna trouwde hij op 21-8-1811 in Oirsbeek met Marie Helene Ritzervelt. Ze is geborenop 21-1-1783 in Amstenrade, dus 27 jaar jonger dan Joannes, maar sterft na nog geen 2 maanden huwelijk op 7-10-1811 in Oirsbeek, 28 jaar oud.      IX.10
3. Matthias is geboren op 21-9-1758 en gestorven op 23-4-1826 in Tervoorst (Nuth. Hij trouwde op 30-6-1782 in Hillensberg met Anna Catharina Housteder, geboren op 1-3-1755 in Tervoorst en daar gestorven op 13-4-1820. Matthias werd 67 jaar oud, zijn vrouw 65.         IX.11
4. Nicolaus is geboren op 14-11-1761 en 2 weken later gestorven op 27-11-1761.
5. Maria Mechtildis is  ook geboren op 14-11-1761. Ze trouwde op 2-9-1782  in Hillensberg met Johannes Meulenberg uit Doenrade, geboren rond 1757. Mechtildis woonde toen in Nuth. Het huwelijk heeft blijkbaar niet lang geduurd want na 1790 krijgt ze drie onwettige kinderen. Allen zijn in Doenrade geboren en in Hillensberg gedoopt.
    Maria Catharina is geboren op 14-11-1790
    Johannes Matthias is geboren op 21-5-1794  Hij overleed jong.
    Johannes Matthias is geboren op 7-9-1797 .
De kinderen zijn in de Franse volkstelling niet te vinden, dus vermoedelijk zijn ze jong overleden. Op 31-12-1798 wordt in Hillensberg het overlijden van een kind met achternaam Schlangen aangegeven; mogelijk is dat een van deze kinderen. Mechtildis is gestorven op 2-3-1798 in Doenrade, 37 jaar oud.
6. Catharina Elisabeth is geboren op 15-6-1764 en is gestorven op 16-6-1830 in Oirsbeek, 66 jaar oud. Op 8-6-1793 kreeg ze in Doenrade een onwettige dochter Johanna Elisabeth, die in Hillensberg gedoopt werd. Catharina Elisabeth trouwde rond 1797 met Thomas Leonard Dubois, die geboren is in Gangelt en daar gestorven is op 12-3-1814, 58 jaar oud.Ze woonden in Geleen en in Doenrade en hadden 3 kinderen.

VIII.7A Petrus Slangen en Maria Koen                           Leeuwarden
(zoon van VII.4, kleinzoon van VI.3)
Pieter is gedoopt op 10-10-1745 in Zutendaal (B). Hij had op 11-6-1768 in Zutendaal met Barbara Claes een onwettige dochter Ida. Ida trouwde op 17-1-1797 in Zutendaal met Arnoldus Vaes, een landbouwer gedoopt in Genk op 18-2-1759 en overleden in Zutendaal (Papendaal) op 12-9-1830. Ida overleed daar op 22-2-1844. Ida had 10 kinderen.
Pieter was dragonder (infanterist te paard) bij de Waalse Dragonders van de Graaf van Bijlandt in Leeuwarden. Hij trouwde daar op 26-11-1775 in de katholieke Westerkerk met Maria Koen. Zij is in Leeuwarden op 12-11-1754 gedoopt in de katholieke kerk in de Breedstraat. Omdat een katholiek huwelijk niet rechtsgeldig was trouwden ze ook bij de Hervormde gemeente. Ze werden daar ingeschreven als Pieter van Slangen en Maria Gosses Koen. De naam van Pieter is later meestal Celange; de laatste 3 kinderen werden onder die naam ingeschreven. Pieter overleed op 1-1-1784 in de Burmaniastraat en is op 7-1-1784 begraven. Hij werd slechts 38 jaar oud. Maria trouwde in 1786 opnieuw. Ze stierf op 6-11-1813 in Leeuwarden, net geen 59 jaar oud.
Ze hadden 5 kinderen. De tweede zoon werd gedoopt door de veldprediker van het leger. De anderen werden gedoopt in de katholieke parochie van de Nieuwestad.
1. Gusivaldus Slangen is gedoopt op 8-12-1776.
1. Gerardus Slanger is gedoopt op 8-12-1777. Hij trouwde op 15-8-1805 in Utrecht met Gijsbertje Wagensfeld en daarna op 12-3-1823 met Elisabeth de Wilde. Hij overleed op 27-4-1830 in Utrecht.      IX.12A
2. Jacobus Henricus Celange is gedoopt op 3-9-1778.
3. Ida Celange is gedoopt op 12-10-1780. De moeder van Pieter reisde van Beek naar Leeuwarden om bij de doop aanwezig te zijn.
4. Maria Celange is gedoopt op 22-12-1782. Later is haar acgternaam Slangen of Slanger. Op 13-3-1804 wordt haar onwettige zoon Petrus gedoopt in de katholieke kerk van de nieuwstad. In 1808 woonde ze in de Heerestraat in Leeuwarden. Ze trouwde met Jan Franciscus du Pon. Hij was commies bij de stedelijke belastingen. Hij was weduwnaar en geboren rond 1776. Hun enige kind kregen ze in 1821: dochter Anna Maria. Maria overleed op 20-6-1826 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Ze liet geen goederen van waarde na. Haar man overleed op 4-7-1851 in Leeuwarden, 75 jaar oud.

VIII.7 Johannes Slangen en  Maria Catharina Kerckhoffs      Geverik
(zoon van VII.4, kleinzoon van VI.3)
Jan is gedoopt op 27-1-1755 in Zutendaal (B). Hij trouwde op 10-2-1782 in Beek met zijn nicht Maria Catharina Kerckhofs. Zij is gedoopt op 4-7-1754 in Beek. Jan was dagloner van beroep en kon niet schrijven. In 1796 was hij wolspinner. In 1785 bezat hij 3 morgen land aan de Valkenburgerweg. Ze konden het financieel alleen maar redden door voortdurend grond te verkopen. In 1786 verkocht hij met toestemming van zijn schoonvader een halve bunder grond voor 47 stuiver per kleine roede. Ook verkocht hij 204 kleine roeden weide voor 714 gulden. Hiermee werd een schuld van 708 gulden afbetaald. In 1787 leende hij met toestemming van zijn schoonvader 100 gulden tegen 5 % rente. Hij borgde met 3 morgen land in Geverik. In 1792 verkochten Jan met toestemming van zijn schoonvader een morgen land uit het perceel van 3 morgen voor 275 gulden. De koper betaalde direct 175 gulden. Hij nam ook 100 gulden over van een lening van 250 gulden die op het land stond. In 1794 bezat Jan een halve bunder land waar een lening van 200 gulden op stond. Omdat hij de rente niet kon betalen verkocht hij hiervan 50 kleine roeden voor 150 gulden. In 1795 verkocht hij 48 kleine roeden in het Geverikerveld voor 145 gulden. In 1796 hadden ze nog 50 gulden tegoed voor het in 1792 verkochte land en hadden ze nog een schuld van 250 gulden. Ze verkochten toen nog 75 kleine roeden land aan de Veeweg voor 225 gulden. In 1806 verkocht Catharina 40 are grond in Geverikerveld voor 400 gulden. Ze had die grond van haar ouders geërfd. Toen ze overleden bezaten ze een huisje met moestuin in Geverik (621 m2) en 1638 m2 grond in het Beekerveld. Jan is gestorven op 30-7-1821 in Beek, 66 jaar oud en Catharina op 29-3-1829, 74 jaar oud..
Ze hadden 8 kinderen, waarvan er 5 ongeveer 80 jaar werden. Geen van de kinderen kon schrijven. 
1. Maria Helena is geboren op 7-11-1782  en is gestorven op 11-1-1865 in Beek, 82 jaar oud. Helena woonde in Neerbeek en kreeg twee onwettige kinderen, waarvan een familielid de vader was:  
      Gerardus is geboren op 15-10-1807 in Beek en is daags na de geboorte gestorven.
      Matthias is geboren op 16-10-1813 en gedoopt op 18-10 in Beek en is ongehuwd gestorven in Neerbeek op 25-4-1841, 27 jaar oud.
Helena trouwde op 20-6-1815 met de weduwnaar Mathieu Mevissen (Mevis), die hoefsmid van beroep was. Hij is gedoopt op 11-4-1777 in Beek en daar gestorven op 10-10-1841, 66 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen waarvan er 2 jong stierven. Ze hadden een eigen huis in de Keulsteeg in Neerbeek en ongeveer 1,5 ha grond. Na het overlijden van Mathijs werden de bezittingen onder de 4 kinderen (één uit het eerste huwelijk) verdeeld. De totale waarde was 2561 gulden. Helena bleef met het gezin van haar dochter Ida in het huis wonen. Het huis was echter eigendom van de oudste zoon, die veearts was. Rond 1850 verhuisden ze naar een ander huis in Neerbeek, waar Helena op 11-1-1865 is gestorven, 82 jaar oud.
Catharina, een andere dochter van Helena trouwde met haar buurjongen Willem Caenen, maar zij overleed al in 1843. Helena kreeg daarna met deze schoonzoon een groot conflict over financiële kwesties. Drie bemiddelaars, waaronder een kantonrechter, brachten in 1847 een bindend advies hierover uit. Willem had o.a. een koe ten onrechte meegenomen en ook een os verkocht, die voor de helft eigendom van Helena was. Ook eiste Helena betaling van kostgeld voor de vader van Willem die 8 maanden bij haar had ingewoond. Maar het ging ook om kleinigheden, zoals een hamer (waarde 25 cent) die Willem had meegenomen. Willem op zijn beurt eiste geld terug dat hij betaald had voor de begrafenis en 4 jaardiensten voor zijn schoonvader (24 gulden). Ook had hij aan Helena 20 Franse kronen geleend en geld voorgeschoten voor het bruiloftskleed van zijn vrouw. Uiteindelijk moest Willem aan zijn schoonmoeder f. 51,89 betalen.
2. Maria Ida is geboren op 4-9-1784 en is gestorven op 27-8-1864 in Beek, bijna 80 jaar oud. Ida had een onwettig kind van een familielid:.  
       Joannes Jacobus is geboren op 22-4-1811 in Geverik en is daar gestorven op 18-7-1814,
       nog geen 3  jaar oud.
Ida trouwde op 24-8-1833 in Beek voor de wet met de weduwnaar Peter Martens. Op 27-8 trouwde ze in de Martinuskerk in Beek. Peter was klompenmaker en is geboren op 4-3-1780 in Bunde en gestorven op 3-5-1844 in Beek, 74 jaar oud. Ze hadden geen kinderen. 
3. Matthias Jacobus is geboren op 24-12-1786. Hij trouwde op 7-5-1820 in Bunde met Anna Catharina Elisabeth Reijnders, geboren in 1791 in Houthem. Matthias stierf op 21-3-1833 (46 jaar oud) en Anna op 16-5-1870 , bijna 80 jaar oud.      IX.12
4. Joannes Wilhelmus is geboren op 10-5-1789 en is in Meerssen gestorven op 1-11-1872, 83 jaar oud.. Hij trouwde op 5-4-1815 in Beek met Joanna Pinkarts (Pinckaerts, Pinckers). Zij is geboren op 7-9-1791 in Beek en daar gestorven op 6-6-1858, 67 jaar oud.       IX.13
5. Joannes Arnoldus is geboren op 28-11-1791.        
6. Elisabeth  is geboren op 27-1-1794 en in Kelmond gestorven op 24-1-1881, bijna 87 jaar oud. Ze trouwde op 10-10-1818 in Bunde met Petrus Caspar Sanders, gedoopt op 14-1-1789 in Munstergeleen. Hij overleed op 8-6-1857 in Beek, 68 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen; alleen de zoon kon schrijven. Ze waren eigenaar van een huis met tuin in Geverik (555 m2 ) en 2490 m2 grond aan de Hoogkuil in Beek.Rond 1865 woonde Elisabeth samen met 2 dochters en het gezin van een van hen in Geverik. Ze was toen landbouwster.
7. Petrus Nicolaas is geboren op 27-8-1796 en is gestorven op 3-12-1873 in Meerssen, 77 jaar oud. Hij trouwde op 21-6-1824 in Ulestraten met Maria Catharina Frissen. Zij is geboren in Ulestraten op 21-12-1799 en is gestorven in Schietecoven  op 27-1-1862, 62 jaar oud.     IX.14
8. Maria Catharina is geboren op 5-3-1799 en gestorven in Schimmert op 21-2-1865, 65 jaar oud. Ze had een onwettige zoon Joannes Jacobus, geboren op 17-8-1824 in Beek; hij kreeg later de naam Neven. Catharina trouwde op 5-11-1827 in Itteren met Leonard Mathijs Neven. Hij is geboren op 5-2-1805 in St.Pietervoeren en is gestorven op 13-12-1879 in Schimmert, 74 jaar oud. Hij was klompenmaker. Ze woonden in Schimmert en kregen 9 kinderen, waarvan er 3 jong stierven.

VIII.8 Theodorus Slangen en  E. Knooren / M. E. Henssen / M. A. Menten   Spaubeek (Hobbelrade)
(zoon van VII.4, kleinzoon van VI.3)
Theodorus is geboren op 12-6-1760 in Zutendaal en is gestorven op 17-4-1830 in Hobbelrade (Spaubeek) op de leeftijd van 69 jaar. Hij trouwde op 8-1-1792 in Spaubeek en in de hervormde kerk in Beek met Elisabeth Knooren (Knoren) uit Hobbelrade. Volgens de Franse volkstelling (ca 1800) woonde Theodorus pas sinds 1795 in Spaubeek en woonde hij niet samen met vrouw en kinderen. Hij woonde als knecht in Hoeve en Elisabeth woonde met twee kinderen in Hobbelrade. Elisabeth is geboren in Spaubeek op 3-3-1763 en stierf op 5-1-1800, 36 jaar oud. Na haar dood trouwde Theodorus op 19-6-1800 in Oirsbeek met Maria Elisabeth Henssen, geboren op 3-2-1766 in Schinnen. Zij stierf, 45 jaar oud, op 6-7-1811 in Spaubeek. Op 20-2-1813 trouwde Theodorus in Spaubeek voor de derde keer, nu met Marie Anne Menten. Zij is geboren op 4-7-1780 in Beek en was weduwe. Ze is gestorven op 7-7-1852 in Spaubeek, 72 jaar oud. Theodorus was wolspinner en dagloner. Hij kon niet lezen en schrijven.Bij zijn overlijden bezat hij niets van waarde.
Met zijn eerste vrouw kreeg Theodorus 5 kinderen, waarvan er 2 of 3 jong stierven. Met zijn tweede vrouw kreeg hij nog 3 kinderen.
1. Maria Ida is geboren op 10-3-1791 en is gestorven op 19-3-1791, 9 dagen oud.
2 en 3. Maria Catharina en Maria Ida zijn geboren op 3-9-1792, de eerste om 3 uur 'smiddags, de tweede om 6 uur. Ida is 10 dagen later gestorven en Catharina is vermoedelijk ook jong gestorven. 
4. Arnoldus is geboren op 16-10-1795 en is gestorven op 1-5-1858 in Maastricht, 62 jaar oud. Hij trouwde op 8-1-1829 in Maastricht met Anna Catharina Dupenno. Zij is geboren op 10-12-1794 in Maastricht en daar gestorven op 16-7-1866, 71 jaar oud.          IX.15
5. Maria Elisabeth is geboren op 14-9-1799 in Spaubeek en gedoopt in Munstergeleen. Ze trouwde op 13-11-1834 in Maastricht met Nicolaas Geerlings, geboren op 5-1-1801 in Ulestraten. Hij was kleermakersgezel. Beiden zijn gestorven in Maastricht; Elisabeth op 11-8-1868, 68 jaar oud, en Nicolaas op 16-11-1865, 64 jaar oud. Ze woonden in Maastricht op een tiental adressen en hebben een tijd in Luik gewoond; ze hadden 3 kinderen waarvan er 2 jong overleden.
6. Theodor  is geboren op 8-2-1802 en gestorven op 27-12-1822 in Maastricht, 20 jaar oud. Hij moest op 1-6-1821 in militaire dienst. Hij was dragonder (infanterist te paard) bij de 2e compagnie Lichte Infanterie in Maastricht en overleed in het garnizoenshospitaal aan zonnekoorts.
7. Joannes Jacobus is geboren op 24-11-1803 in Spaubeek en is gestorven op 24-1-1853 in Elsloo, 49 jaar oud. Hij trouwde op 12-7-1831 in Elsloo Maria Barbara Vaessen. Zij is geboren op 24-7-1803  in Elsloo en is daar op 13-2-1887 gestorven, 83 jaar oud.        IX.16
8. Catharina Elisabeth  is geboren op 23-8-1806 en is gestorven op 16-3-1869 in Sittard, 62 jaar oud. Ze woonde als dienstmeid aan de Keerweg in Spaubeek toen ze op 7-2-1827 een onwettige dochter Maria Joanna kreeg. Deze overleed daar op 8-9-1835, 8 jaar oud. Catharina Elisabeth trouwde op 1-2-1838 in Maastricht met Jan Pieter Knoren, geboren op 17-2-1803 in Kelmond en overleden op 6-5-1872 in Sittard. Toen hij trouwde was Jan Pieter kanonnier bij de Veldartillerie in Maastricht, later commies in Sittard. Hij kon schrijven; zijn vrouw niet. Ze woonden in Stevensweert, rond 1854 in de Vijfharingstraat in Maastricht (waar Jan Pieter rijksambtenaar was), daarna in Susteren en vanaf 1856 in Sittard, eerst aan Molenbeek en daarna in Overhoven en tot slot in Munstergeleen. Ze hadden geen kinderen. In 1862 lieten ze een testament maken, zodat hun bezit naar de langstlevende zou gaan. Ze hadden geen eigen huis, maar wel f. 675 uitgeleend aan kenissen. Toen Catharina Elisabeth overleed hadden ze voor f. 308 onbetaalde rekeningen.

VIII.9  Willem Slangen en  Barbara Lonissen       Ulestraten
(zoon van VII.4, kleinzoon van VI.3)
Willem is geboren op 22-8-1764 in Zutendaal en is gestorven op 10-8-1847 in Ulestraten, 82 jaar oud. Voor hij trouwde woonde hij in Meerssen. Hij trouwde op 23-10-1791 in Meerssen (in de Hervormde kerk) met Barbara Lonissen (Lones, Loenis, Lonus). Zij is  geboren in Ulestraten (Humcoven) en in Ulestraten gestorven op 27-11-1835. Ze woonden eerst in Schietecoven in bij de moeder van Barbara en later in de Slak (nu Catharinastraat). In het Franse bevolkingsregister staat het gezin vermeld als arme keuters. Willem gaf als beroep op werkman en dienstknecht en kon niet schrijven.
Ze hadden 11 kinderen, waarvan er maar 3 zijn getrouwd.
1. Theodore is geboren op 29-1-1792. Hij was als dienstplichtige in het leger van Napoleon in het 95-e Regiment Infanterie. Vermoedelijk heeft hij dat niet overleefd, want van hem is verder niets bekend.
2. Elisabeth is geboren in  1792. Ze bleef ongehuwd en is gestorven op 23-1-1875 in Ulestraten, ongeveer 83 jaar oud.
3. Gerard (Gradus) is geboren op 20-8-1795. Hij trouwde op 18-11-1829 in Meerssen met Johanna Pluijmackers, geboren op 13-5-1804 in Meerssen. Johanna is gestorven in Meerssen op 19-5-1848, net 44 jaar oud; Gradus stierf in Ulestraten op 17-1-1878, 82 jaar oud.     IX.17
4. Petrus is geboren op 3-2-1798 in Meerssen, gedoopt op 29-4-1798 in Munstergeleen en kort daarna gestorven.
5. Pierre (Pieter) is geboren op 28-4-1799 en is gestorven op 26-11-1882 in Rothem, 83 jaar oud. Hij trouwde op 21-10-1843, 44 jaar oud, in Meerssen Anna Helena Schouteten. Zij was geboren op 30-7-1822 in Meerssen, dus 23 jaar jonger dan hij. Zij is gestorven op 24-12-1895, 73 jaar oud.    IX.18
6. Guillaume (Willem) is geboren op 9-12-1800 en gestorven op 7-4-1879 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Hij trouwde op 5-4-1828 in Grave met  Aldegonda Catharina van der Marck. Zij is geboren op 14-3-1798 in Gemert en is gestorven op 23-10-1861 in Epen, 63 jaar oud.     IX.19
 7. Francois is geboren op 26-2-1803 en gestorven op 29-6-1818 in Ulestraten, 15 jaar oud.
8. Marie Barbe (Barbara) is geboren op 2-8-1805 en is op een leeftijd van 23 jaar gestorven op 23-11-1828 in Ulestraten,
9. Lambert is geboren op 19-2-1808 en is gestorven voor 1815.
 10. Maria Ida is geboren op 22-7-1811 en is een maand later, op  22-8-1811, gestorven in Schietecoven.
11. Lambertus is geboren in 1815 en is ongehuwd gestorven op 1-7-1839 in Ulestraten (Slak), 24 jaar oud.   

VIII.10  Joannes Slangen en  Joanna Maria Bruls      Grijzegrubben
(zoon van VII.5, kleinzoon van VI.4)
Joannes is geboren op 25-8-1731 in Spaubeek. Hij trouwde op  4-2-1753 in Amstenrade met Joanna Maria (Jenne) Bruls, geboren op 24-9-1733 in Amstenrade. Hij woonde in het ouderlijk huis in Grijzegrubben, genaamd “den Hoek" en na 1775 in het huis ernaast, “de boon”. De Boone is eeuwenlang een herberg geweest; Joannes was toen waarschijnlijk herbergier.Joannes kon schrijven en was in1755 schatheffer van Nuth. De  schatheffer had de taak om de belasting te innen en de rekeningen van de gemeente te betalen. Hiervoor kreeg hij een beloning van enkele procenten van het geïnde geld. Het ambt werd openbaar verpacht aan degene die de laagste beloning wilde hebben.
Joannes was ook vrachtrijder met kar en paard. Uit 1760 zijn een aantal inkomsten van hem bekend:
– 4 dagen veen rijden uit de Swarte Poel in Grijzegrubben, 5 dagen mest rijden en 2 dagen leem rijden, allemaal voor een gulden per dag;
– 3 dagen fruit plukken in Valkenburg voor 2 gulden en 5 stuivers (15 stuivers per kar);
– 2 karren kolen halen in Aken voor een gulden en 10 stuivers per dag.
In 1771 werd Joannes pachter op Nierhoven. Normaal was dat voor een periode van 6 jaar, maar of Joannes die volgemaakt heeft is niet bekend. In april 1773 was hij nog pachter.
In 1775 dwongen zijn schuldeisers Joannes om zijn bezittingen te verkopen. Hij behield zijn huis "de Boon" in Grijzegrubben, maar verkocht dit in 1793. Hij verhuisde naar Maastricht en woonde daar aan de Grote Markt. Hij is daar gestorven op 26-1-1802, 70 jaar oud. Zijn dood werd door kennissen aangegeven, hoewel twee dochters ook in Maastricht woonden. Zijn vrouw is eerder overleden.
Het echtpaar kreeg 7 kinderen; van 4 is niets bekend behalve de geboortedatum.
1. Joanna Maria is geboren op 3-1-1754 in Amstenrade en is gestorven op 12-12-1802 in Maastricht, 48 jaar oud. Zij trouwde op 9-5-1784 in St. Jacob in Maastricht met Christianus Claus (Cloos). Hij is geboren in 1735 in Hesselstijn bij “Schoonhoven in hollande” en is gestorven op 21-1-1805 in Maastricht. Ze hadden één dochter.
2. Maria Cornelia is geboren op 20-2-1757. Ze was in 1782 doopgetuige bij haar halfzuster Anna Maria. Vermoedelijk was ze getrouwd met Nicolaas Claus, met wie ze in 1788 een dochter Helene kreeg (die in 1809 in Maastricht overleed).
3. Joanna Elisabeth is geboren op 3-12-1758 en ongehuwd gestorven op 18-10-1795 in Vaesrade, 36 jaar oud.
4. Maria Gertrudis is geboren op 9-8-1761.
5 Maria Margaretha is geboren op 20-5-1766 en is gestorven op 25-2-1832 in Maastricht, 65 jaar oud. Ze had een onwettige zoon  
       Joannes Nicolaus, geboren op 29-5-1789 in Grijzegrubben en gestorven op 14-10-1833 in Maastricht .          X.36
Margaretha was volgens haar overlijdensakte weduwe van Jan Stuppen. Bij het Regiment Zwitsers, een huurleger dat in Maastricht lag, diende Johannes Stupan, geboren in 1772 in Bern. Mogelijk is hij de echtgenoot. Margaretha overleed als weduwe in de Abtstraat (in ziekenhuis Calvarieberg), zonder familie.
6. Anna Catharina is geboren op 16-10-1770.
7. Joannes Chtistianus is geboren op 16-12-1774.
Joannes had voor hij trouwde een onwettige dochter Anna Maria die de naam Slangen kreeg. De moeder is onbekend. Anna Maria trouwde op 30-4-1777 in Spaubeek met Petrus Hermans; ze woont dan in Nuth. Bij de doop van haar eerste zoon is Joannes Slangen doopgetuige, vermoedelijk haar vader. Bij de doop van haar tweede kind is Anna Cornelia Slangen doopgetuige, wat er op wijst dat ze bij het gezin van Joannes opgroeide. Ze overlijdt in Schimmert (op de Bies) op 6-2-1804, 54 jaar oud. Als vader wordt in haar overlijdensakte Jean Slangen genoemd en als geboorteplaats Nuth. Ze kopen tussen 1783 en 1789 verschillende percelen grond.In 1784 woont het paar op de Bies en verkopen ze een halve morgen akkerland voor 105 gulden. Het land was belast met een half vat rogge jaarlijks aan de kerk van Schimmert. Ze kregen 4 kinderen. Petrus overleed al op 21-10-1789; het jongste kind was toen 2 jaar oud.

VIII.10 NierhovenJoannes als pachter op Nierhoven.
Nierhoven bestond uit een herenhuis, en een grote boerderij. Eigenaar was in 1771 Philip van der Meer, die schout van Nuth was. Hij woonde in Heinsberg en verpachte Nierhoven aan een zekere Peter Bisschops voor 550 gulden per jaar. Bisschops woonde in het herenhuis, maar van der Meer zou een deel (de zaal en alles erboven en eronder) voor zich zelf houden om er 3 weken per jaar te verblijven. Hij had dan ook het recht om groenten uit de tuin te gebruiken en kreeg melk en eieren. De boerderij verpachtte hij aan Joannes Slangen voor de duur van 12 jaar. Joannes moest de pacht betalen aan Bisschops. Hij was ook verplicht om van der Meer en familie eens per jaar van Heinsberg naar Nierhoven te brengen en weer terug. Ook moest hij ieder jaar twee karren kolen van Aken naar Heinsberg brengen (en de tol zelf betalen). Verder moest hij ieder jaar leveren 3 zakken appels, een zak peren, een aeme (150 liter) azijn, 2 vaten noten, een half vat kastanjes, 2 zakken wortelen, 3 zakken reuben, 2 zakken aardappelen en een vat erwten. Ook moest hij elk jaar 80 bussels stro naar Heinsberg brengen. Ook was geregeld dat hij bij schade door oorlog of misoogst een vergoeding kreeg.
In 1773 ontstond er ruzie tussen Joannes en Peter Bisschops over de levering van etenswaren aan van der Meer. Volgens Joannes mocht hij de kosten aftrekken van de pacht, maar hij weigerde het pachtcontract aan Bisschops te laten zien. Die stuurde een notaris met een deurwaarderbevel naar Joannes. Uit het contract bleek dat Joannes voor die kosten moest opdraaien.                                                                                                                
Joannes begon al op jonge leeftijd met de aankoop van grond, gestimuleerd door zijn vader (hij was het enige nog levende kind). In 1753 kocht Joannes, voor wie zijn vader Leonard als acceptant optrad, 92 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld voor 30 stuivers per kleine roede. In 1755 deed zijn vader afstand van het vruchtgebruik op zijn onroerende goederen in Grijzegrubben ten behoeve van Joannes opdat hij deze goederen tot borg kon stellen in zijn functie als schatheffer. In 1764 leende Joannes 600 gulden tegen 4% van de Eerwaarde Heer Werden, priester en rentmeester op het huis Hoensbroek, en stelde tot onderpand zes morgen en 250 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld. In 1767 leende hij 3000 gulden tegen 4,25% van Petrus Nivar, burger van Maastricht en borgde met de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen: a) drie morgen en 42 kleine roeden huis "den Houk" met weide en moestuin, b) 8 percelen akkerland, samen 2 morgen en ongeveer 600 kleine roeden akkerland c) 2 percelen weiland, samen 1 bunder d) 2 percelen beemd (1 morgen en 105 kleine roeden). Het geheel was belast met 250 gulden aan de weduwe Matthijs, welk bedrag hij voor 1 november zou aflossen.
Begin 1770 verkocht Joannes het kindsdeel in de erfenis van zijn vrouw aan haar broer Peter Bruls. Het ging om de helft van een boerderij met 11 bunder land in Amstenrade, waarvoor Peter 4000 gulden betaalde.In 1770 kocht Joannes 100 kleine roeden akkerland "op den Getsbergh" onder Nuth, voor twee gulden per kleine roede. Ook in 1770 leende Joannes 1000 gulden tegen 4,25% van Petrus Nivar. Dit bedrag werd gevoegd bij de 3000 gulden die hij in 1767 van Petrus Nivar geleend had. Hij borgde met dezelfde goedren als in 1767 en bovendien met de volgende onroerende goederen die hij gekocht had: a) acht morgen en 138 kleine roeden akkerland (5 percelen) b) een morgen en 18 kleine roeden beemd aan de Platsmolen, c) vijf grote roeden weiland binnen Grijzegrubben, d) een morgen en 30 kleine roeden huis met weiland te Grijzegrubben, vallend onder de laathof Nuinhof.
Op 23 april 1771 verkocht Joannes twee percelen akkerland "in de witte hegge" onder Nuth, het eerste 104 kleine roeden, het ander, 128 kleine roeden, Iedere kleine roede kostte 38 stuivers. Op 13 juni 1771 leende Joannes 1500 gulden tegen 4,25% van Petrus Nivar.Tot onderpand dienden dezelfde goederen als bij de voorgaande lening, met een totaal oppervlak van tien bunder, veertien grote en elf kleine roeden, alsmede circa twee bunders die hier niet beschreven waren, en zijn onder Schinnen en elders gelegen goederen. Op 24 juni 1772 leende Joannes  nog eens 1000 gulden tegen 4,25% van Petrus Nivar, Hij borgde toen met al zijn goederen. Op 18 augustus 1772 verkocht Joannes 326 kleine roeden akkerland "in de baersgrubbe" onder Nuth, voor 400 gulden. In 1775 werden in het schatboek van Nuth als bezittingen van Joannes genoemd: 2 huizen in Grijzegrubben, 14 percelen akkerland, 5 weiden en 3 beemden. In totaal was dat 5, 3 hectare grond. In 1775 was de schuld van Joannes opgelopen tot bijna 8000 gulden. Ter vergelijking: het jaarloon van een knecht was ongeveer 200 gulden. Op 22 maart 1775 werd Joannes gesommeerd door Petrus Nivar vanwege achterstallige betaling; hij  gaat akkoord met een schuldregeling. Blijkbaar kan Joannes niet terugbetalen want op 17 mei 1775 eist Petrus Nivar openbare verkoop van goederen van Joannes. Ook de andere schuldeisers moeten dit bij het schepengerecht van Nuth vast  laten leggen. De volgende schuldeisers meldden zich. Leonaert Lahaije, eiste nog 27 gulden en 14 stuivers loon, door hem in 1774 als paardenknecht verdiend, die hij ondanks verschillende verzoeken nog niet had ontvangen. Joannes Curffs, inwonend knecht bij Joannes, had nog een half jaarloon over 1774 te goed, zijnde negen gulden en vijftien stuivers. Nicolaes a Campo verklaarde dat hij twee stukken land gekocht had die eertijds door Joannes Slangen bezwaard waren, welke stukken uiteraard buiten de verkoop dienden te blijven. De schout eiste 69 gulden vanwege het verkoopboek van de erfgenamen Wijnand Habets. De kerkmeester van Nuth vorderde drie koppen en twee malder rogge. De erfgenamen Cornelis Lemmens hadden jaarlijks recht op een kop en een malder rogge, staande op de goederen van Joannes Slangen onder Schinnen. Willem Slangen toonde een akte van 14 april 1771 waauit bleek dat hij de verpande beemd bij de Pletsmolen gekocht had. Drossard Strens eiste namens prins de Ligne 97 gulden zeven stuivers en twee oort pachtgeld op twee bunders en 173  kleine roeden land, Bergergoed. De stadhouder van de Nuinhof vroeg een half vat rogge op land in de Eertgrubbe en 3,5 malder haver op het woonhuis. Enkele eigenaren van land achter "boone" hadden het recht van overpad door de weide van Joannes en enkele eigenaren van moestuinen achter de huiswei van Joannes verklaarden dat zij elk jaar vanwege bemesting door voornoemde huiswei mochten trekken. Lambert Ackermans stelde dat de gewassen op de percelen "op den cop" aan hem waren toebedeeld. De erfgenamen Caspar Hermens verklaarden dat Lendert, vader van Joannes Slangen in 1742 land had geruild en dat in 1765 bekend geworden was dat het door Lendert geruilde land belast was met een half vat rogge, waarvoor zij, zoals was afgesproken, een gulden per roede wilden hebben. Op 17 mei 1775 werd overgegaan tot openbare verkoop met de nadrukkelijke bepaling dat Petrus Nivar de verkoop ongedaan kon maken bij een opbrengst lager dan 7891 gulden en vijf stuivers. Het woonhuis met schuur, stallen en weide "de hoek" te Grijzegrubben, grenzend aan Joannes, groot 314 kleine roeden (met bijbehorende koolhof van 345 kleine roeden), belast met drie koppen en twee malder rogge aan de kerk van Nuth en een een kop en een malder rogge aan de erfgenamen Cornelis Lemmens, werd verkocht voor 630 gulden. 11 percelen akkerland (2,5 bunder, 2 morgen en 715 kleine roeden) werden verkocht voor bedragen tussen 42 en 56 stuiver per kleine roede. Drie percelen weiland (0,5 bunder en 237 kleine roeden) werden verkocht voor bedragen tussen 41 en 58 stuiver per kleine roede. 202 roeden beemd (2 percelen) brachten 25 resp 55 stuiver per kleine roede op  Een moestuin in Grijzegrubben (27 kleine roeden) ging weg voor 55 stuiver per klein roede. Een huis met weide "de boon" te Grijzegrubben (142 kleine roeden) met zijn lasten in de kaart Nuinhof, kocht Joannes zelf voor 500 gulden.
In 1782 leende Joannes weer eens geld:100 gulden tegen 4% van J.W. Frissen, secretaris van Nuth. Onderpand was zijn huis met tuin en weide te Grijzegrubben, groot 48 kleine roeden. Op 25 april 1785 verkocht Joannes aan schepen Ackermans 10 kleine roeden akkerland "op de Geijsbergh" onder Nuth, voor een Franse kroon per kleine roede. Op 22 augustus 1793 verkocht Joannes zijn huis met koolhof, groot 42,5 kleine roeden, gelegen te Grijzegrubben, voor 325 gulden aan Paulus Nicolai. Voor dit bedrag was het huis met tuin als hoogstbiedende door hem verworven op 18 juni 1793. Op het huis stond nog een schuld van 100 gulden uit 1782. Joannes vertrok naar Maastricht.

VIII.11 Joannes Slangen en  Cornelia Douven      Hunnecum (Nuth)
(zoon van VII.6, kleinzoon van VI.5)
Joannes is geboren op 1-12-1727 in Nuth en is gestorven op 15-1-1790 in Hunnecum, 62 jaar oud. Hij trouwde op 1-4-1761 in Nuth met Cornelia Douven, die is geboren op 28-3-1726 in Nuth en gestorven in 1797 of ‘98. De overlijdensakten van die jaren zijn zoek. Joannes kon niet schrijven. Ze kregen 3 kinderen.
1. Joannes is geboren op 9-10-1762. Van hem is verder niets bekend.   
2. Maria Helena is geboren op 19-8-1766 en is gestorven op 2-7-1840 in Terstraten, 73 jaar oud. Ze trouwde op 18-10-1786 in Nuth met Johannes Godefridus (Jan) Spijkers (Spijckers); hij is geboren op 7-11-1765 in Helle (Nuth) en is gestorven op 4-3-1850 in Terstraten. Jan was een van de rijkste boeren in Nuth. Jan Spijkers en Maria Helena woonden eerst korte tijd in Hunnecum en later in Terstraten en bezaten veel grond in die omgeving. In 1810 bouwden ze in Terstraten een nieuwe boerderij. Hun zoon Joannes Leonardus bouwde in 1824 in dezelfde stijl een boerderij in Hunnecum (zie X.37). Als hun vader sterft erven de 7 kinderen (die op één na allemaal konden schrijven) het huis met bakhuis, tuin en boomgaard (2055 m2) en 69 percelen grond in Nuth, Hulsberg en Schimmert.
3. Joannes Wilhelmus is geboren op 12-6-1771 en gestorven op 14-9-1811, 40 jaar oud.. Hij trouwde op 14-4-1793 in Nuth met zijn buurmeisje Maria Elisabeth Paes. Zij is geboren 25-3-1769 in Nuth en daar gestorven op 24-3-1843, daags voor haar 74-e verjaardag.       IX.21

In 1765 kocht  Joannes 80 kleine roeden akkerland "aen den camp" onder Nuth, voor 41 stuivers per kleine roede. Het land was belast met een kop rogge aan de Armen van Wijnandsrade. In 1775 is zoon Joannes eigenaar van deze grond. In 1770 kocht Joannes 97,5 kleine roeden akkerland grenzend aan de Kinckevoerdersweg. Het land was laatgoed en belast met een kop rogge aan de pastoor van Nuth. Iedere kleine roede kostte twee gulden en vijf stuivers. De verkoper behield de op het land wassende tarwe. 
In 1781 erfde Joannes, samen met een zwager 6 bunder land (diverse percelen in Hunnecum en Wijnandsrade) en 100 gulden van Martinus Cobben, een rijke vrijgezel die op 32-jarige leeftijd overleed.Hij was geen familie maar zijn moeder was bevriend met de familie Douven. Een week voor zijn overlijden had hij een testament laten opmaken.
Op 21 september 1791 kocht Cornelia Douven, weduwe van Joannes en wonend te Hunnecum, 148 kleine roeden weiland met mestvaalt en bouwplaats en daaropstaande bebouwing. Verder kocht zij 103 kleine roeden akkerland "het stuckxken" in het Hunnecumerveld onder Wijnandsrade (naast een stuk grond dat ze al bezat). Dit land was belast met drie koppen en drie malder rogge aan het Huis Wijnandsrade. Iedere kleine roede kostte een Franse kroon.

VIII.11d21kl VIII.11d22kl In 1810 bouwden Jan Spijkers en Helena Slangen een nieuwe boerderij in Terstraten.

Boven de poort bevindt zich een sluitsteen met hun initialen.

VIII.12 Matthias Slangen en  Joanna Maria Biesjans      Nuth (Molenveld)
(zoon van VII.6, kleinzoon van VI.5)
Matthias is geboren op 26-1-1732 en is gestorven op 3-2-1808 in Nuth, 76 jaar oud. Hij noemde zich later Joannes Matthias. Bij de doop is hij ingeschreven als Slanghen, maar die schrijwijze is alleen bij de doop gebruikt. In 1793 ondertekende hij gemeentelijke stukken als "burgemeester". Een burgemeester was toen verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Vanaf 1800 was Matthias lid van de “conseil municipale” (gemeentebestuur). Hij trouwde op 24-10-1764 in Nuth met Joanna Maria Biesjans (Busjan), geboren op 16-5-1740 in Nuth en daar gestorven op 24-7-1815 op een leeftijd van 75 jaar. Haar ouders waren rijke boeren en woonden in de Dorpstraat. Het echtpaar woonde op de hoek van de huidige Dorpstraat en Valkenburgerweg. In 1788 hadden ze 4 koeien. Matthias kon schrijven.
Ze kregen 8 kinderen, waarvan er 3 getrouwd zijn. Twee stierven er in de wieg. Alleen de oudste zoon kon schrijven.
1. Maria Ida is gedoopt op 16-8-1765, ze woonde in 1796 nog thuis. Bij de verdeling van de erfenis in 1826 wordt ze niet genoemd..   
2. Wilhelmus (Jan Willem) is geboren op 23-8-1767 en is gestorven in Nuth op 9-10-1841, 76 jaar oud. Hij  trouwde op 28-8-1806 in Nuth Anna Maria Gruijls. Zij is geboren op 6-3-1774 in Beek en is gestorven op 23-11-1847 in Nuth, 73 jaar oud. Wilem nam de boerderij van zijn ouders over.        IX.22
3. Joannes is geboren op 26-9-1769, hij woonde in 1796 nog thuis. OP 10-9-1808 stierf hij als soldaat in het leger van Napoleon in het ziekenhuis in Alessandria (Italie), 38 jaar oud.      
4. Anna Maria is geboren op 1-12-1772 en gestorven op 17-12-1772, 2 weken oud.
5. Jacobus is geboren op 3-10-1774 en is gestorven op 27-4-1802 in Nuth, 27 jaar oud. Hij woonde in 1796 nog thuis. 
6. Joannes Petrus is geboren op 1-7-1777 en gestorven op 2-7-1846 in Vaesrade, daags na zijn 69-e verjaardag. Hij was dagloner en trouwde op 9-2-1809 in Nuth met Maria Elisabeth Beckers. Zij is geboren op 24-13-1765 in Terstraten; ze was een weduwe met 2 kleine kinderen. Zij is gestorven op 11-1-1848 in Terstraten, 82 jaar oud .          IX.23 
7. Joannes Matthias is geboren op 5-8-1779  en is gestorven op 30-1-1836 in Nuth, 56 jaar oud. Hij trouwde op 1-5-1811 in Nuth met Maria Barbara Heuts (Huits), geboren op 1-11-1781 in Voerendaal en gestorven op 7-8-1844 in Nuth, 62 jaar oud.        IX.24
8. Christianus Paulus is geboren op 29-6-1782 en is gestorven op 4-7-1782 in Nuth, een week oud.  

Mathijs stond in het schatboek van de gemeente Nuth in 1775 geregistreerd voor de volgende goederen:
– een huis met hof (25 roeden) en huisweide (35 roeden) en tuin (15 roeden),
– 103 roeden land op de Kamp en in de Sijpen,
– 195 roeden weiland aan de Dorpstraat en in Tervoorst.
In totaal is dit maar een halve hectare, dus hij zal ook nog grond gepacht hebben. De totale belastingwaarde bedroeg 31 gulden en zeven stuivers.
Toen in 1826 de erfenis tussen de drie zoons Willem, Peter en Mathijs verdeeld werd hadden ze behalve het huis met schuur, stallen en tuin (1384 m2) meer dan 3 hectare grond te verdelen.

Joannes Slangen in het leger van Napoleon
Op 9-9-1803 ging zoon Joannes vrijwillig in dienst in het leger van Napoleon (dienstplicht werd pas in 1811 ingevoerd). Hij was fusilier in het 112e Regiment Infanterie de ligne. Hij deserteerde op 5-10-1806 maar was op 28-10 van dat jaar weer terug in dienst, nu als grenadier. Zijn Regiment vocht in die tijd vooral in Noord-Italie (bij de grens met Oostenrijk en Slovenie). Op 10-9-1808 stierf Joes in het ziekenhuis in Alessandria. Zijn legeronderdeel was toen al vertrokken naar Spanje, maar meer dan 300 zieken bleven achter in Italie. Hoe slecht de omstandigheden daar waren blijkt uit een brief van een Vlaamse korporaal, die het overleefde. Als je geen geld had om eten te kopen overleefde je het niet.

Brief (ingekort) geschreven door korporaal Joseph Lazoe ut Vichte (Vlaanderen)
Alexandrie Den 31 auguste 1808,
Beminden oncle Ende tante vaeder Ende moeder Broeders Ende suchter,
 Jck laete aen ulieden weten als dat Ick omtrent de twee maenden in het hospitael gelegen hebbe met de Corssen (koorts), daer of dat Ick bij na er gestorven hebbe. Daer om dat Ick God magh bedancken dat hij mij nog het leven gelaeten heeft... Maer Ick magh het ulieden danckwijten dat Ick nogh leve, want zonder gelt had Ick 'er moeten creperen. Ick heb 'er meer als 25 vlaeminghen zien sterven, bij gebreck dat zij geen gelt en hadden. Maer ick hebbe mij dickmaels bedrogen gevonden dat mij groodt lijden dede, want zij in het hospital om geen mensch en geven, want zij zijn daer erger opgevoedt als eene beeste, maer doch hebbe Ick nogh het geluck gehad mijn leven te behouden. Maer Ick hope als ick geheel genezen zal zijn, dat Ick met een detachement van 100 mannen zal mogen achter gaen, en wederom bij mijnen Commandant secretaeris worden, gelijck Ick van te vooren was. Wij zijn in Alexandrien maer meer met 300 mannen van ons Regiment, en dat zijn al mannen dien ziek in het hospitael gelegen hebben.

Hieronder de inschrijving van Johannes in het leger.
VIII.12zv


VIII.13 Joannes Wilhelmus Slangen en  Anna Maria Houben    Nuth (Molenveld)
(zoon van VII.6, kleinzoon van VI.5)
Willem is geboren op 13-11-1733 in Nuth en is daar gestorven op 12-6-1805, 71 jaar oud. Hij trouwde op 5-2-1760 in Nuth Anna Maria Houben, geboren op 8-11-1735 in Amstenrade en gestorven op 25-6-1819 in  Nuth, 83 jaar oud. Willem was landbouwer van beroep. Willem was rijk en had veel grond. Hij was ook armenmeester van Nuth. In 1765 kocht Willem een oud huis aan het Klein Meulenveld met alle toe-behoren en de huiswei, groot 178 kleine roeden. Verder kocht hij daar 50 kleine roeden akkerland. Het huis kostte 160 gulden, de weide 80 stuivers per kleine roede, het land 50 stuivers per kleine roede, totaal dus 997 gulden. Hij bouwde hier in 1767 een grote boerderij. Delen van het oude huis bleven behouden, waaronder een met mergelstenen gebouwde waterput op de binnenplaats.
Ze hadden 11 kinderen, waarvan er 4 als kind stierven. De kinderen gingen naar school en konden, net als Willem zelf, allemaal schrijven.
1. Maria Elisabeth is geboren op 26-11-1760 en is ongehuwd gestorven op 8-11-1802 in Nuth, 42 jaar oud. In 1796 woonde Elisabeth nog thuis.
2. Joannes Henricus is geboren op 1-7-1762 en is gestorven op 20-12-1805 in Hongarije, 43 jaar oud. Hij trouwde met Marie Rosalie Josepha Lecomte. Zij  is geboren rond 1760 in Frankrijk en is gestorven op 6-3-1842 in Nuth.      IX.25
3. Joannes Matthias is geboren op 19-8-1764 en ongehuwd gestorven in Nuth op 19-8-1804, precies 40 jaar oud. In 1796 woonde hij nog thuis, in 1800 was zijn beroep landbouwer.  
4. Joannes Wilhelmus is geboren op 16-4-1766 en ongehuwd gestorven in Nuth (Molenveld) op 30-5-1785, 19 jaar oud.  
5. Maria Ida is geboren op 26-4-1768  en gestorven voor 1772.  
6. Joanna Maria is geboren op 30-8-1769 en gestorven op 18-3-1825 in Nuth, 55 jaar oud. Ze trouwde op 23-4-1807 in Nuth met haar buurjongen Chretien Crijns. Hij is in het Molenveld geboren op 22-6-1777 en is daar gestorven op 11-6-1848, bijna 71 jaar oud. Ze woonden in het ouderlijk huis van Crijns; dit uit 1745 daterende huis is nu een deel van Stationstraat 312.Toen Joanna overleed erfden haar 2 kinderen 3500 m2 grond In Nuth en bij de Oudenbosch in Wijnandsrade, waarde 168 gulden.
7. Maria Ida is geboren op 10-7-1771 en is gestorven op 28-1-1845 in Tervoorst, 73 jaar oud. Ze trouwde op 13-10-1806 in Nuth met Leonard Frissen. Hij was  landbouwer en 51 jaar oud toen hij trouwde. Hij is geboren op 25-4-1755 en gestorven op 16-7-1836 in Nuth (op de Driessen) op een leeftijd van 81 jaar. Ze hadden 3 kinderen die alle 3 tussen 1845 en 1851 overleden.
8. Joanna Catharina is geboren op 8-7-1773. Ze trouwde op 26-11-1800 in Nuth met Jean Leonard Eijmael, geboren op 12-8-1773 in Tervoorst. Catharina is gestorven VIII.13 d8op 26-6-1851 in Tervoorst, bijna 78 jaar oud en Leonard stierf daar op 11-4-1855, 81 jaar oud. Ze hadden 4 kinderen. Leonard Eijmael was hoefsmid in Tervoorst. Vanaf 1833 was hij kerkmeester en vanaf 1853 president-kerkmeester. Ook was hij van van 1820 tot 1825 en van1831 tot 1836 en nog eens van 1844 tot 1848 gemeenteraadslid. Hij had een huis met schuur, stallen, smidse, tuin en boomgaard in Terstraten (foto). Catharina bezat bij haar overlijden 5 percelen grond (ongeveer 2 hectare) en samen met haar man 6 andere percelen.Toen Leonard stierf had hij 15 percelen grond, totaal ongeveer 2,5 hectare. Bij zijn overlijden was de totale waarde ongeveer 8500 gulden.
9. Joannes Petrus is geboren op 15-7-1775 en overleden aan buikloop op 24-9-1781 in het Molenveld (6 jaar oud). In 1781 was er een dysenterie-epidemie in Nuth en omgeving.          
10. Joannes is geboren op 21-7-1777 en gestorven op  23-8-1779, 2 jaar oud.
11.Joannes Leonardus is geboren op 27-2-1779 en is gestorven op 27-12-1850 in Schimmert, 71 jaar oud. Hij trouwde op 5-2-1807 in Nuth met Marie Elisabeth Creijten, geboren op 30-8-1775 in Schinveld. Zij is gestorven op 14-11-1854 in Schimmert , 79 jaar oud.      IX.26

De grafsteen van het echtpaar Slangen-Houben is bewaard gebleven. De steen staat bij de parochiekerk van Nuth en heeft als inscriptie: Hier ligt begraven den eersaemen Wilhelmus Slangen is gestorven den 12 juny 1805 en syne eerbaere huysvrouw Anna Maria Houben den [uitgesleten] RQP.

VIII.13dv26 11 1800De kinderen van het gezin Slangen-Houben waren niet ongeletterd. De huwelijksakte van Joanna Catharina uit 1800 is ondertekend door haarzelf en door haar vader en ook door een broer en een zus die getuigen waren.
 
VIII.13Sl Houben
Het uit 1767 daternde woonhuis van Slangen-Houben bestaat nog steeds.

In 1767 verkocht Willem 116 kleine roeden weiland achter de Drinckensweide voor 284 gulden en in 1768 verkocht hij aan zijn zwager 90 kleine roeden weide in Amstenrade voor 2 gulden en 10 stuiver per roede.
In 1772 kocht Willem, samen met Willem Coumans, 62 kleine roeden akkerland op de Ludderweg alsmede 40 kleine roeden akkerland aan de Valkenburgerweg naast de Bergerhof. Elke kleine roede kostte 45 stuivers. In 1775 verkocht hij aan zijn zwager 66 kleine roeden akkerland in Amstenrade voor 3 gulden per roede. In 1775 heeft Willem volgens het schatboek van Nuth ook nog een huis aan de Gats in Nuth (met tuin 17 roeden). Ook heeft hij dan 5 percelen land op de Kamp en in de Sijpe (20 grote roeden) en een weiland van 12 grote roeden.
Op 15 juni 1778 verkocht de vrijgezel Joannes Slangen (zoon van VI.4) aan Willem 72 kleine roeden land "aen het peulken" in het Grijzegrubberveld alsmede 87 kleine roeden "het Palsmanneken" . Op 30 juni 1778 kocht Willem de helft van de belendende percelen van de hiervoor genoemde stukken land, te weten 72 kleine roeden "aen het peulken" en 57 kleine roeden "het Palsmanneken" voor 40 stuivers per kleine roede. In 1779 verkocht Willem 174 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld "het Pelsmanneken" voor 55 stuivers per kleine roede. In 1780 kocht Willem 70 kleine roeden land "in de sijpen" , belast met vijf koppen rogge aan de pastorie van Nuth. Verder verkocht hij 75 kleine roeden aldaar. Elke kleine roede gold 58 stuivers. Ook kocht Willem 160 kleine roeden land aan de Wijenweg bij de Dael, voor drie gulden per kleine roede. In 1781 kocht  Willem 120 kleine roeden land aan de Geitenweg nabij de Nieuwenhof, voor 60 stuivers per kleine roede en in 1782 215 kleine roeden akkerland aan de Kinkevoerdersweg voor 67 stuivers per kleine roede. Ook kocht hij 205 kleine roeden akkerland aan de Kinkevoerdersweg, die bij opbod verkocht werden, voor 67 stuivers per kleine roede. In 1784 kocht Willem 40 kleine roeden grond o.a in Hunnecum (bij de Bergerhof), aan het Hellebroekervoetpad en  aan Jongenbos onder Wijnandsrade en in 1795 kocht hij 116 kleine roeden akkerland aan de Grachtweg voor 353 gulden en zestien stuivers. Op 9 september 1795 kocht Willem voor 90 stuivers per kleine roede de volgende goederen: a) 40 kleine roeden land aan de weg van Hunnecum naar Nuth, tussen hemzelf en de hof Berg b) 99 kleine roeden achter "jongensbosch" onder Wijnandsrade c) 60 kleine roeden land aan het voetpad naar Hunnecum d) 150 kleine roeden land aan de Driesch ca1950Ludderweg Het geheel was belast voor zijn deel in negen vaten, een kop en twee molster rogge aan het huis Wijnandsrade, alsmede drie molster haver en 1/33 in een tiende voor het eerstgenoemde stuk land. Willem was een welvarend man, getuige de leningen die hij aan verschillende dorpsbewoners verstrekte. In 1784 leende hij 600 gulden aan Joannes Curfs, op 24 juli 1787 leende hij 106 gulden, zeven stuivers en twee oort aan Jacob Paes,  Dit bedrag werd geteld bij 453 gulden, twaalf stuivers en twee oort die hij voor Jacob Paes en diens moeder Joanna Meijers op 17 juli 1786 aan de pastoor van Gulpen had betaald. In 1789 leende hij 900 gulden aan Wilhelmus Coumans en in 1790  550 gulden aan de kinderen van Joannes Spijckers en Maria Goossens. In 1792 leende hij 100 gulden aan Ludovicus Moenen en in 1793  50 gulden aan Joannes van Loo.

Dochter Maria Ida trouwde in 1806, ze was toen 35, met Leonard Frissen. Leonard was al 51 en woonde met twee broers die ook ongetrouwd waren op de hof op den Driesch (tussen Grijzegrubben en Terstraten). Zijn ouders hadden in 1752 de Driesch gekocht. Van de 16 kinderen namen 3 ongehuwde zoons de boerderij over. Een andere zoon werd schout van Nuth. Net voordat Ida met Leonard trouwde en op de boerderij ging wonen overleed een van de 3 ongehuwde zoons. Leonard en Ida hadden voorzover bekend 3 kinderen; hun zoon Jan Leonard nam de boerderij over. Foto: de Driesch rond 1950.Leonard en Ida hadden 3 kinderen. Hun zoon Jan Leonard nam de boerderij over, maar stierf al in 1851 (42 jaar oud). Beide andere kinderen waren toen ook al overleden. Leonard erfde van zijn moeder 1,7 hectare grond en van zijn vader 1/12 deel van boerderij den Driesch met bakhuis en meer dan een hectare grond.

VIII.18 Joannes Slangen en Maria Josepha Galleij    Lanaken
(zoon van VII.10, kleinzoon van VI.7)
Joannes is geboren op 16-3-1738 in Schimmert en is gestorven in Lanaken in de Hellingstraat op 19-3-1807, 69 jaar oud. Hij trouwde met  Maria Josepha Galleij (Geley, Gallé), geboren in 1751 in Lanaken. Ze was al weduwe en is gestorven op 26-7-1813 in Maastricht, 62 jaar oud. Joannes was landbouwer. In 1762 kocht hij, wonend in Schimmert, 125 kleine roeden land aan de Grachtswegh voor 34 stuiver per kleine roede. In 1776 bezat Joannes nog twee grondstukken die hij van zijn vader geërfd had. Het eerste (4 grote en 14 kleine roeden) lag “achter Schimmert”; het andere (2 grote en 14 kleine roeden) lag in Nuth aan Caeldersweide.
Er zijn maar 3 kinderen bekend, allen in Lanaken geboren.
1. Joannes Petrus is geboren op 23-10-1784 en gestorven op 26-12-1835 in Maastricht, 51 jaar oud. Hij trouwde op 5-10-1826 in Maastricht met Barbara Cuijpers, geboren op 27-9-1790 in Limmel en gestorven op 3-4-1866 in Maastricht, 75 jaar oud.     IX.27 
2. Petrus is geboren op 28-3-1787 en overleden in Lanaken op 15-2-1854, 66 jaar oud. Hij trouwde op 29-11-1811 in Lanaken met Maria Nijsten, geboren in 1783 in Lanaken en daar overleden op 20-1-1855.     IX.28
3. Maria Elisabeth is geboren op 23-4-1791 en is gestorven op 23-5-1855 in Lanaken, 64 jaar oud. Zij trouwde op 29-4-1820 in Lanaken met Theodor Brandts, dienstknecht, geboren 21-9-1794 in Lanaken. Voor haar trouwen was Elisabeth dienstmeid op de Vroenhof in Lanaken

VIII.20 Gaspar Slangen en  Anna Sibilla van Betun   Maastricht
(zoon van VII.10, kleinzoon van VI.7)
Gaspar is geboren op 22-8-1744 in Schimmert. In 1774 woonde hij niet meer in Schimmert; toen het ouderlijk huis verkocht werd liet hij zich bij de notaris vertegenwoordigen door zijn oom Lambert Raeven. Hij werd op 3-6-1780 ingeschreven als burger van Maastricht. Hij was van beroep concierge in het stadhuis en later bode bij de Franse prefectuur en kon schrijven. Hij trouwde op 19-1-1780 in Arnhem met Anna Sibilla van Betuw. Zij is geboren in Arnhem ca 1751 en is gestorven op 28-2-1811 in de Bouillonstraat in Maastricht, 60 jaar oud. Gaspar is gestorven op 11-5-1821 in Maastricht, 76 jaar oud. Hij woonde toen in de Bogaardenstraat.
prefectuurMaastrichtvanGulpen1850
Het gebouw links is de Franse prefectuur aan de Bouillonstraat. In 1930 werd op deze plaats het provinciehuis gebouwd. De tekening is gemaakt in 1850 door van F. van Gulpen.

Michael, de zoon van Caspar, was niet zo gesteld op Napoleon. Hij vocht in de slag bij Waterloo tegen de Fransen.

Napoleon op bezoek in Maastricht
Gedurende de Franse tijd (1798-1814) was Gaspar bode bij de prefect van het Departement Nedermaas (Nederlands en Belgisch Limburg). Een bode was toen geen postbezorger maar was verantwoordelijk voor de organisatie van de prefectuur. Hij woonde met zijn gezin in de prefectuur aan de Bouillonstraat. Daar woonde ook de Franse prefect Loyson met zijn vrouw en enkele personeelsleden (een assistent van de prefect, een kok, kamermeisje, portier en bediende). Gaspar was in 1802 de enige (behalve de prefect) die er met zijn gezin woonde.
In de zomer van 1803 brachten Napoleon, zijn vrouw Joséphine de Beauharnais en haar zoon Eugène een bezoek van 3 dagen aan Maastricht. Zij verbleven daar in de prefectuur. Napoleon bezocht de vestingwerken, het fort Sint Pieter en de grotten van de Sint-Pietersberg. Daarbij werd hij vergezeld door een flink aantal hoge militairen en generaals. Tijdens het bezoek, op 31 juli 1803, droeg bisschop Zaepffel van Luik in de benedenzaal van de prefectuur een  mis op voor Napoleon en zijn vrouw. Maastricht kende in deze tijd geen echt muziekgezelschap en daarom engageerde men een gezelschap uit Roermond dat Turkse muziek speelde. Omdat Napoleon in de prefectuur overnachtte zal Gaspar Slangen hem zeker ontmoet hebben.  In 1811 inspecteerde Napoleon, omringd door een zwerm generaals, opnieuw de Maastrichtse vestingwerken.

Gaspar had 5 kinderen, die allen werden gedoopt in de Martinuskerk; 2 of 3 kinderen stierven jong.
1. Joannes Gerardus is geboren op 2-12-1780; van hem is niets bekend.    
2. Margarita Elisabeth  is gedoopt op 14-7-1783 in de Martinuskerk en is gestorven op 15-7-1824 in Maastricht, net 41 jaar oud. Ze trouwde op 19-2-1800 in Maastricht (16 jaar oud) met Marie Raphael Verger. Ze ondertekende de huwelijksakte netjes met Magriet Elisabeth Slange. Raphael is geboren op 31-3-1778 in Marly (Fr). Hij was fourier bij de compagnie carabiniers van de 11-e brigade Infanterie van het Franse leger. Margriet had met hem een zoon. Haar man sneuvelde en Margriet kreeg in 1807 een pensioen van de Franse staat toegekend van 63 Franc per jaar. Na zijn overlijden trouwt Margriet opnieuw op 31-1-1811, nu met Franciscus Docx. Hij is geboren op 23-8-1776 in Lovenjoul (bij Leuven) als zoon van een landbouwer. Ze woonden in Maastricht. Frans is gestorven op 25-9-1815 in het St. Janshospitaal in Brussel, 39 jaar oud. Margriet trouwde, voor de derde keer, op 22-8-1816 in Maastricht met Franciscus Snackers, een weduwnaar geboren op 23-8-1772 in Hulsberg. Hij was winkelier en kon schrijven. Ze hadden een eigen woning Langs de Wal in Wijck, genaamd de Moriaan (waarde f. 780). In 1823 lenen ze 280 gulden en van de vier minderjarige kinderen van Snackers 984 gulden (die de kinderen van hun moeder geërfd hadden). Tien dagen voor ze overlijdt is Margriet ziek en laat ze een testament maken, waarbij ze beslist dat haar man zoveel erft als wettelijk maximaal is toegestaan. Toch gaat ¾ van de erfenis naar haar zoon uit het eerste huwelijk, die opperwachtmeester bij de Veldartillerie in Den Haag is. Frans overlijdt op 14-11-1844 in Maastricht, 72 jaar oud.
3. Albertina Joanna is geboren op 11-7-1785 en is gestorven op 12-1-1789 in Maastricht, 4 jaar oud. De uitvaart was in de St Martinuskerk.
4. Henricus Michael is geboren op 8-4-1788 en is gestorven op 23-5-1839 in Makassar (Indonesië), 51 jaar oud. Hij trouwde op 22-11-1810 in Maastricht met Marie Claire Agnes de Beefe. Zij is geboren op 22-2-1790 in Maastricht en daar gestorven op 11-4-1811, 21 jaar oud. Haar grootvader was de uit Luik afkomstige Maastrichtse klokkenmaker en stadshorlogemaker Franciscus de Beefe.
Michael hertrouwde op 7-10-1824 in Makassar met Phillipina Weijergang. Zij is geboren op 28-8-1811in Makassar en daar gestorven op 18-9-1871, 60 jaar oud.    IX.29
5. Henricus is geboren op 10-12-1790 en is gestorven op 7-6-1794, 3 jaar oud. De uitvaart was in de St. Martinuskerk.

VIII.21 Gerardus Slangen en  Maria Gertrude Muijlkens  Schimmert (Klein Haasdal)
(zoon van VII.11, kleinzoon van VI.9)
Gerardus is geboren op 18-2-1766 in Schimmert en in Klein Haasdal gestorven op 15-3-1849, 83 jaar oud  Hij trouwde op 19-8-1811, 45 jaar oud, in Schimmert met Maria Gertrude Muijlkens (Meulkens).  Zij  is geboren in Schimmert op 15-2-1769. Ze stierf in Klein Haasdal op 22-4-1842, 73 jaar oud. Gerardus geeft als beroep op arbeider. Hij kon schrijven, zijn vrouw niet. Ze hadden geen kinderen. Bij hen in huis woonde ook Johannes Goossens en zijn vrouw. In 1847 liet Gerardus een testament maken, waarbij deze Goossens een deel van de erfenis zou krijgen als beloning voor zijn trouwe hulp. Gerardus kon het testament niet ondertekenen omdat zijn handen beefden en hij niet goed meer kon zien. Goossens kreeg 7300 m2 grond (waarde f. 780) en alle huisraad, maar moest dan wel 2 altijddurende jaargetijden en voor f. 56 aan missen betalen. De rest (3420 m2 grond) ging naar zijn zus Anna Catharina. Die moest samen met Goossens de begrafenis regelen met “naar mijne staat en conditie behoorende kerkelijke diensten”. Die begrafenis kostte f. 97,60.

VIII.22 Henricus Slangen en  Maria Margaretha  Diederen  Schimmert (op de Bies)
(zoon van VII.12, kleinzoon van VI.9)
Hendrik is geboren op 29-8-1762 op de Bies in Schimmert en daar gestorven op 1-9-1834, 72 jaar oud. Hij trouwde met Maria Margaretha Diederen (Dederen, Dideren), op 12-5-1802 in Spaubeek voor de kerk en op 10-5-1802 in Schimmert voor de wet. Margaretha is geboren op 22-5-1775 in Terstraten (Nuth) en is gestorven op 16-8-1851 in Schimmert. Ze werd 76 jaar. Hendrik was rond 1798 schoenmaker en later landbouwer.; hij kon schrijven. Ze woonden naast zijn broer Willem. Hendrik bezat een huis met schuur, stallen tuin en huiswei (4140 m2 ) en nog 6800 m2 land. In 1838 was de totale waarde f. 3370 en hadden ze een schuld (lening) van f. 1090.
Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 2 jong zijn gestorven. Alleen Joseph (de jongste) kon schrijven.
1. Jean Corneil (Johannes)  is geboren op 14-10-1803 en stierf ongehuwd  op 20-8-1838 in het ouderlijk huis op de Bies, 34 jaar oud. Zijn broer Jan Willem meldde het overlijden daags erna om 7 uur 'smorgens bij de gemeente. Zijn begrafenis kostte 110 gulden.
2. Maria Anna is geboren op 4-7-1805 en is gestorven op 28-12-1859 in Schimmert, 54 jaar oud. Ze kon niet schrijven. Ze trouwde in Schimmert op 11-5-1827 voor de wet en op 16-5 voor de kerk met Lambert Dominicus Fueren, geboren op 17-9-1798 in Neeroeteren. Hij was molenaar en ze woonden aan de Molenstraat in Dilsen (B). Hij overleed op 15-2-1832 in Dilsen, 33 jaar oud. Maria Anna trouwde daarna, op 16-4-1844 in Schimmert, met Jan Gerard Ackermans, een weduwnaar die op de Bies woonde. Hij is geboren op 1-12-1807 in Nuth en overleden op 9-7-1886 in Schimmert, 78 jaar oud. Ze hadden een eigen huis met schuur, stallen en tuin (650 m2 ) op de Bies en 5860 m2 grond. Maria Anna had 3 kinderen (twee uit het eerste huwelijk, die in België woonden).
3. Jan Willem is geboren op 6-9-1807 en ingeschreven als Schlangen. Hij is gestorven op 12-5-1860 in Schimmert, 52 jaar oud. Hij trouwde op 24-6-1843 in Schimmert met Anna Barbara  Aelmans, geboren op 29-7-1818 in Voerendaal. Barbara hertrouwde in 1863 en is gestorven op 3-11-1870 in Schimmert, 52 jaar oud.      IX.30
4.Maria Catharina is geboren op 15-11-1809. Ze trouwde op 7-5-1838 in Nuth met Carel Jacob Budé, geboren op 23-3-1815 in Nuth. Hij was eerst paardenknecht en later landbouwer. Ze woonden in het laatste huis in Terstraten, naast Jan Spijkers en Helena Slangen (dochter van VIII.11). Catharina is gestorven op 17-3-1900, 90 jaar oud en haar man op 3-6-1889, 74 jaar oud. Ze hadden 7 kinderen, die allemaal konden schrijven. Het totale bezit toen Catharina stierf bedroeg meer dan f. 6000. De boerderij, die door een zoon overgenomen werd, was f. 1860 waard en ze hadden in Nuth enkele hectare grond. De helft van die grond had Catharina van haar ouders geërfd.
5. Jean Henry is geboren op 9-4-1812 en gestorven op 15-9-1812, nog geen half jaar oud.
6. Jean Joseph  is geboren op 18-1-1814. Hij trouwde met  Maria Ida Thijssen (Tiessen), geboren op 30-6-1816 in Beek. Op 23-5 1843 trouwden ze in Schimmert in de kerk, op 27-5 voor de wet en op 30-5 in de kerk in Beek. Ida is gestorven op 5-7-1862, 46 jaar oud en Jan Joseph op 8-5-1890, 76 jaar oud.            IX.31

VIII.23 Joannes Wilhelmus en  Joanna Hodiens   Schimmert (op de Bies)
(zoon van VII.12, kleinzoon van VI.9)
Willem is geboren op 9-9-1764 op de Bies in Schimmert en is gestorven op 13-2-1805 in Schimmert. Hij trouwde op 14-6-1794 in Spaubeek Joanna Hodiens (Haudiens, Houdiens, Hondjens, Hondicus). Zij is gedoopt op 7-7-1765 in Spaubeek en is in Klein Haasdal gestorven op 19-10-1834. Willem werd 40, Joanna 69. Willem kon schrijven, zijn vrouw niet.  Ze hadden een boerderij met tuin en huiswei (2652 m2) naast Willem's broer Hendrik en 5500 m2 akkerland. Catharina bleef die aanhouden na de dood van Willem. Toen zij overleed was de totale waarde f. 2390..
Ze hadden 5 kinderen; de oudste was 9 en jongste nog geen jaar oud toen Willem stierf. Gerardus (de jongste) was de enige die kon schrijven.
1. Maria Agnes is geboren op 3-5-1795 en op de Bies gestorven op 9-5-1812, net 17 jaar oud .
2. Maria Catharina is geboren op 5-6-1797. Ze trouwde op 26-2-1829 in Maastricht met Wijnandus Frissen. geboren op 13-6-1799 in Oensel. Wijnandus was schoenmaker en woonde bij trouwen op het Bonnefanten-plein, Catharina was keukenmeid en woonde Langs den Wal in Maastricht. Vijf jaar later, op 24-11-1834 stierf Wijnandus, 35 jaar oud. Ze hadden 2 zoons waarvan er één op 16-jarige leeftijd overleed. Toen Winand overleed bezat hij geen goederen van waarde. Op 6-5-1841 trouwde Catharina in Maastricht met Antonius Vermolen, geboren op 29-3-1807 in Dongen (N.Br). Hij was kanonnier bij het 3-e bataljon Artillerie in Maastricht. Ze verhuisden naar Boorsem. Antonius was toen mijnwerker en overleed in Ougrée op 15-3-1845, 37 jaar oud , als gevolg van een mijnongeval. Ze hadden één dochter die in 1874 in Luik trouwde. Catharina woonde in 1849 nog in Boorsem; ze overleed op 13-8-1866 in Seraing, 69 jaar oud. Ze woonde toen aan de Rue du Molinay 67 bij haar zoon uit het eerste huwelijk.
3. Gertrudis is geboren op 15-9-1799 in Schimmert en gedoopt in Munstergeleen. Ze is gestorven op 21-2-1857 in Wijlre, 57 jaar oud. Ze  trouwde op 3-10-1833 in Oud-Valkenburg met Lambertus Rameekers (Ramakers), dienstknecht van beroep en geboren op 24-3-1800 in Wijlre. Ze woonden in Etenaken-Wijlre. Lambertus stierf op 30-1-1859 in Klimmen, 58 jaar oud. Ze hadden 3 kinderen, waarvan er één jong overleed.
4. Joannes Cornelius  is geboren op 28-12-1801 op de Bies en gedoopt in Spaubeek. Hij is gestorven op 28-12-1857 in Schimmert, op zij 56-e verjaardag. Hij trouwde op 11-4-1831 in Schimmert met Joanna Maria Knols. Zij is geboren op 18-12-1801 in Schimmert en daar gestorven op 1-5-1862, 60 jaar oud.      IX.32
5. Gerard is geboren op 30-4-1804 en gestorven op 3-12-1871 in Maastricht, 67 jaar oud. Hij trouwde op 19-11-1840 in Maastricht met Maria Agnes Scheres, geboren op 5-4-1809 in Oud-Valkenburg. Agnes stierf op 6-1-1892 in Turnhout (B).     IX.33